Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm nhân viên Phụ Bếp - Tuyển, tìm việc Phụ Bếp

Nhân Viên Bếp- Aeon Bình Tân Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-10-2017Ca xoay
Phụ bếp
VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
20 việc làm
[Bình Tân-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân Viên Bếp- Aeon Bình Tân Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-10-2017
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ Phần Nhà hàng Gói và Cuốn (Wrap& Roll)
Địa điểm [Bình Tân-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Bếp (Trung Nguyên Coffee) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 22-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
3 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Nhân Viên Bếp (Trung Nguyên Coffee) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 22-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hệ Thống Trung Nguyên Coffee
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
PARK HYATT SAIGON - Tuyển Dụng Kichen Assistant/ Phụ Bếp Mới Nổi bật Hạn nộp: 01-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
- Lương thỏa thuận - Một tháng
5 việc làm
[Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề PARK HYATT SAIGON - Tuyển Dụng Kichen Assistant/ Phụ Bếp Mới Nổi bật
Hạn nộp 01-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
CHEF DE PARTIE - QUẬN 1 - CA XOAY - Urban Kitchen + Bar Mới Hạn nộp: 12-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Phục vụ
VNĐ 7,000,000 - 9,500,000 Một tháng
5 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề CHEF DE PARTIE - QUẬN 1 - CA XOAY - Urban Kitchen + Bar Mới
Hạn nộp 12-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Phục vụ
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 9,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Bếp Âu - Hornbill Saigon - Snackbar & Cafe Mới Hạn nộp: 12-11-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
5 việc làm
[Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Bếp Âu - Hornbill Saigon - Snackbar & Cafe Mới
Hạn nộp 12-11-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân viên Bếp NĐC Quận 7- Công ty Cổ Phần Gói và Cuôn Mới Hạn nộp: 11-11-2017Bán thời gian
Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân viên Bếp NĐC Quận 7- Công ty Cổ Phần Gói và Cuôn Mới
Hạn nộp 11-11-2017
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phụ Bếp Cocobay Đà Nẵng Hạn nộp: 20-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
100 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Phụ Bếp Cocobay Đà Nẵng
Hạn nộp 20-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 100
Nhà tuyển dụng Cocobay Đà Nẵng
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Bình Dương, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Lạnh Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Thọ An
Hạn nộp 31-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỌ AN
Địa điểm [Bình Dương, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phụ Bếp Âu Nhà Hàng Nén Hạn nộp: 20-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Phụ Bếp Âu Nhà Hàng Nén
Hạn nộp 20-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Nén
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ Bếp Âu Nhà Hàng Âu Hạn nộp: 19-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
2 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Phụ Bếp Âu Nhà Hàng Âu
Hạn nộp 19-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Âu Sắp Khai Trương
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ Bếp Á Tại Nhà Hàng Tư Ròm Hạn nộp: 20-10-2017Bán thời gian
Phụ bếp
VNĐ 2,500,000 - 3,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Phụ Bếp Á Tại Nhà Hàng Tư Ròm
Hạn nộp 20-10-2017
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 2,500,000 - 3,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Quán Nhậu Tư Ròm
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ Bếp Công Ty TNHH The Lab Saigon Hạn nộp: 29-10-2017Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 3,500,000 - 5,500,000 Một tháng
0 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Phụ Bếp Công Ty TNHH The Lab Saigon
Hạn nộp 29-10-2017
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 0
Nhà tuyển dụng CTTNHH The Lab Saigon
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bếp Tại Quận 1 Hạn nộp: 27-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
6 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp Tại Quận 1
Hạn nộp 27-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Ben Coffee House Quận 1
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ CHI NHÁNH QUẬN 7 Hạn nộp: 27-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp, Phục vụ
VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
30 việc làm
[Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 4-Hồ Chí Minh, Nhà Bè-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ CHI NHÁNH QUẬN 7
Hạn nộp 27-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp, Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm [Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 4-Hồ Chí Minh, Nhà Bè-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Steward/ Nhân viên Tạp Vụ Bếp Hạn nộp: 30-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
20 việc làm
Phú Quốc, Việt Nam
Tiêu đề Steward/ Nhân viên Tạp Vụ Bếp
Hạn nộp 30-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Cuốn Việt Cà Mau Hạn nộp: 06-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
20 việc làm
Cà Mau, Việt Nam
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Cuốn Việt Cà Mau
Hạn nộp 06-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ Phần Nhà hàng Gói và Cuốn (Wrap& Roll)
Địa điểm Cà Mau, Việt Nam
Phụ Bếp Tại Petro Gas Nhà Bè Hạn nộp: 18-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
5 việc làm
[Nhà Bè-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Phụ Bếp Tại Petro Gas Nhà Bè
Hạn nộp 18-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Petro Gas
Địa điểm [Nhà Bè-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phụ Bếp Nhà Hàng Papa's Chicken Tại Đà Nẵng Hạn nộp: 18-10-2017Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Đầu bếp Hàn, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
8 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Phụ Bếp Nhà Hàng Papa's Chicken Tại Đà Nẵng
Hạn nộp 18-10-2017
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Hàn, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 8
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Papa's Chicken
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ Bếp Tại Nhà Hàng Mộc Huế Quận 3 Hạn nộp: 18-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
6 việc làm
[Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Phụ Bếp Tại Nhà Hàng Mộc Huế Quận 3
Hạn nộp 18-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Mộc Huế
Địa điểm [Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phụ Bếp Nhà Hàng Chợ Quê Quận 1 Hạn nộp: 18-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
10 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Phụ Bếp Nhà Hàng Chợ Quê Quận 1
Hạn nộp 18-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Chợ Quê
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
NV Bếp- 20 Hai Bà Trưng- Hà Nội Hạn nộp: 31-10-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
20 việc làm
Hà Nội, Việt Nam
Tiêu đề NV Bếp- 20 Hai Bà Trưng- Hà Nội
Hạn nộp 31-10-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ Phần Nhà hàng Gói và Cuốn (Wrap& Roll)
Địa điểm Hà Nội, Việt Nam
Job RSS
Tìm Kiếm Việc
Chức danh
Công ty
chuyên ngành
Mức lương
Kinh nghiệm
Hạn nộp hồ sơ
Địa điểm tìm kiếm
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!