Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm nhân viên Phụ Bếp - Tuyển, tìm việc Phụ Bếp

Phụ Bếp - Bếp Tay Nghề Vàng Nổi bật Hạn nộp: 07-10-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
- Lương thỏa thuận 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
20 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp - Bếp Tay Nghề Vàng Nổi bật
Hạn nộp 07-10-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương - Lương thỏa thuận 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng GoGi House
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phụ Bếp - Phước Hải Vàng Nổi bật Hạn nộp: 07-12-2018Ca xoay
Phụ bếp
VNĐ - Một tháng
2 việc làm
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Phước Hải Vàng Nổi bật
Hạn nộp 07-12-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ - Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty CPĐT Da Vàng Lan Rừng Resort
Địa điểm Bà Rịa - Vũng Tàu , Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Vũng Tàu Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-10-2018Ca xoay
Phụ bếp
- Lương thỏa thuận - Một tháng
5 việc làm
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Vũng Tàu Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-10-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công ty CPĐT Da Vàng Lan Rừng Resort
Địa điểm Bà Rịa - Vũng Tàu , Việt Nam
Tuyển Phụ Bếp - Phụ Bếp Bánh Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
10 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Phụ Bếp Bánh Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Dịch vụ & Tư vấn Hyundai
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Lương Hấp Dẫn Vàng Nổi bật Hạn nộp: 01-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 7,000,000 - 8,500,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Lương Hấp Dẫn Vàng Nổi bật
Hạn nộp 01-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Song Ngư
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bếp - Không Cần Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 10-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
4 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Không Cần Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 10-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng NHÀ HÀNG JING HUA VIỆT NAM
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nam Phụ Bếp Ca Chiều Mới Hạn nộp: 25-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 3,000,000 - 4,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Tuyển Nam Phụ Bếp Ca Chiều Mới
Hạn nộp 25-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Nam Phụ Bếp Không Cần Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 25-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
2 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Tuyển Nam Phụ Bếp Không Cần Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 25-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Phụ Bếp - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 25-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 7,000,000 Một tháng
2 việc làm
Bình Dương
Tiêu đề Phụ Bếp - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 25-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Không Cần Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 25-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 7,000,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Không Cần Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 25-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp - Full Time - Không Cần Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 25-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp - Full Time - Không Cần Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 25-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Làm Việc Tại Hồ Chí Minh Mới Hạn nộp: 25-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Làm Việc Tại Hồ Chí Minh Mới
Hạn nộp 25-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Làm Full Time Mới Hạn nộp: 25-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
2 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Làm Full Time Mới
Hạn nộp 25-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nam Phụ Bếp - Làm Ca Chiều Mới Hạn nộp: 25-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nam Phụ Bếp - Làm Ca Chiều Mới
Hạn nộp 25-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Thợ Phụ Bếp Bánh Mới Hạn nộp: 30-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh, Phụ bếp
- Lương thỏa thuận 3,500,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quận 11, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Thợ Phụ Bếp Bánh Mới
Hạn nộp 30-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh, Phụ bếp
Mức lương - Lương thỏa thuận 3,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Tiệm bánh Diao
Địa điểm Quận 11, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đầu bếp Việt, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
10 việc làm
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Nhà Hàng Wrap&Roll Chi Nhánh SC Vivo Quận 7 Mới
Hạn nộp 31-08-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Việt, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Ẩm Thực Chảo Đỏ
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Bếp - Chuyên Về Đồ Nhật Mới Hạn nộp: 14-09-2018Ca gãy
Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
VNĐ 5,500,000 - 7,500,000 Một tháng
10 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Bếp - Chuyên Về Đồ Nhật Mới
Hạn nộp 14-09-2018
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Nhật Manmaru
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Tại BX Miền Đông Mới Hạn nộp: 30-08-2018Bán thời gian
Phụ bếp, Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Tại BX Miền Đông Mới
Hạn nộp 30-08-2018
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phụ bếp, Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Bộ phận bán hàng Bến Xe Miền Đông
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Đầu Bếp Cho Công Ty Mới Hạn nộp: 30-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Phụ bếp
- Lương thỏa thuận 6,500,000 - 20,000,000 Một tháng
3 việc làm
Bà Rịa - Vũng Tàu , Biên Hòa-Đồng Nai, Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Đầu Bếp Cho Công Ty Mới
Hạn nộp 30-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Phụ bếp
Mức lương - Lương thỏa thuận 6,500,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Thiên Hà Shidax
Địa điểm [Bà Rịa - Vũng Tàu , Biên Hòa-Đồng Nai, Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bếp - Lương Hấp Dẫn Mới Hạn nộp: 18-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
7 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Lương Hấp Dẫn Mới
Hạn nộp 18-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 7
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp - Làm Ca Chiều - Lương Cao Mới Hạn nộp: 18-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
5 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp - Làm Ca Chiều - Lương Cao Mới
Hạn nộp 18-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Phụ Bếp - Làm Full Time - Việc Làm Đà Nẵng Mới Hạn nộp: 18-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Làm Full Time - Việc Làm Đà Nẵng Mới
Hạn nộp 18-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Phụ Bếp - Ca Sáng - Lương Cao Mới Hạn nộp: 18-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Ca Sáng - Lương Cao Mới
Hạn nộp 18-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nam Phụ Bếp - Làm Việc Tại Đồng Nai Mới Hạn nộp: 18-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
2 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Tuyển Nam Phụ Bếp - Làm Việc Tại Đồng Nai Mới
Hạn nộp 18-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Tuyển Nam Phụ Bếp - Làm Ca Sáng Mới Hạn nộp: 18-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nam Phụ Bếp - Làm Ca Sáng Mới
Hạn nộp 18-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!