Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm nhân viên Phụ Bếp - Tuyển, tìm việc Phụ Bếp

Tuyển Nam Phụ Bếp Hoa Vàng Nổi bật Hạn nộp: 23-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
5 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nam Phụ Bếp Hoa Vàng Nổi bật
Hạn nộp 23-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
[Quận 1] Cần tuyển Phụ Bếp Vàng Nổi bật Hạn nộp: 28-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề [Quận 1] Cần tuyển Phụ Bếp Vàng Nổi bật
Hạn nộp 28-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH VIETNAM HIDEOUT HOSTELS
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Quán Cơm Tấm Nổi bật Hạn nộp: 04-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Quán Cơm Tấm Nổi bật
Hạn nộp 04-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Thực Phẩm H.A.M
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Nướng Sườn Nổi bật Hạn nộp: 04-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Nướng Sườn Nổi bật
Hạn nộp 04-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Thực Phẩm H.A.M
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Chuyên Bếp Việt Mới Hạn nộp: 13-01-2019Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Chuyên Bếp Việt Mới
Hạn nộp 13-01-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Việt - Làm Tại Bình Dương Mới Hạn nộp: 13-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
1 việc làm
Bình Dương
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Việt - Làm Tại Bình Dương Mới
Hạn nộp 13-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Việt - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 13-01-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nam Nhân Viên Phụ Bếp Mới Hạn nộp: 30-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 4,000,000 Một tháng
1 việc làm
Nha Trang, Khánh Hòa
Tiêu đề Tuyển Nam Nhân Viên Phụ Bếp Mới
Hạn nộp 30-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng 79 BP Coffee
Địa điểm Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Tuyển Nữ Phụ Bếp Âu - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 13-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quảng Nam
Tiêu đề Tuyển Nữ Phụ Bếp Âu - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 13-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Hàn Fulltime Mới Hạn nộp: 13-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Hàn
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Khánh Hoà
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Hàn Fulltime Mới
Hạn nộp 13-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Hàn
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Tuyển Nam Phụ Bếp - Chuyên Bếp Âu Á Mới Hạn nộp: 13-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
4 việc làm
Khánh Hoà
Tiêu đề Tuyển Nam Phụ Bếp - Chuyên Bếp Âu Á Mới
Hạn nộp 13-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 31-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 4-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 31-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Tàu nhà hàng nổi Bonsai Legacy
Địa điểm [Quận 4-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bếp - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 31-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 5,500,000 - 7,000,000 Một tháng
20 việc làm
Quận 3-TP. HCM, Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 31-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Quán Lão Trư - Street Food BBQ & Beer
Địa điểm [Quận 3-TP. HCM, Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phụ Bếp Việt - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 12-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Việt - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 12-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Dụng Phụ Bếp Việt Nhà Hàng Mới Hạn nộp: 31-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
3 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Dụng Phụ Bếp Việt Nhà Hàng Mới
Hạn nộp 31-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Quê Hương Liberty 2
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Dụng Phụ Bếp Salad Nhà Hàng Mới Hạn nộp: 31-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
3 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Dụng Phụ Bếp Salad Nhà Hàng Mới
Hạn nộp 31-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Quê Hương Liberty 2
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Âu Á Mới Hạn nộp: 11-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Âu Á Mới
Hạn nộp 11-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Âu - Fulltime Mới Hạn nộp: 11-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Âu - Fulltime Mới
Hạn nộp 11-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Quận 10 Mới Hạn nộp: 30-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 10, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Quận 10 Mới
Hạn nộp 30-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Mellys Coffee
Địa điểm Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Bánh Tổng Hợp Hạn nộp: 10-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Bếp bánh
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
5 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Bánh Tổng Hợp
Hạn nộp 10-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Bếp bánh
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Âu Á - Làm Ca Chiều Hạn nộp: 10-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
20 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Âu Á - Làm Ca Chiều
Hạn nộp 10-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Âu Á - Fulltime Hạn nộp: 10-01-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 2,000,000 - 6,000,000 Một tháng
50 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Âu Á - Fulltime
Hạn nộp 10-01-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 2,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 50
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Chuyên Bếp Việt Hạn nộp: 28-12-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
10 việc làm
Lâm Đồng
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Chuyên Bếp Việt
Hạn nộp 28-12-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Rau Thủy Canh Đà Lạt
Địa điểm Lâm Đồng, Việt Nam
Phụ Bếp Á Hạn nộp: 07-01-2019Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
3 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Á
Hạn nộp 07-01-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!