Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm nhân viên Phụ Bếp - Tuyển, tìm việc Phụ Bếp

Nhân Viên Phụ Bếp - Làm Việc Tại Đức Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 30,000,000 - 40,000,000 Một tháng
1 việc làm
Nước Ngoài
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Làm Việc Tại Đức Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 30,000,000 - 40,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Asia In
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Tuyển Nam Phụ Bếp Hoa Vàng Nổi bật Hạn nộp: 23-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
5 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nam Phụ Bếp Hoa Vàng Nổi bật
Hạn nộp 23-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Không Cần Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
30 việc làm
Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội, Quận Ba Đình-Hà Nội, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Không Cần Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm [Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội, Quận Ba Đình-Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam]
Nhân viên bếp Vàng Nổi bật Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
- Lương thỏa thuận 7,000,000 - 8,000,000 Một tháng
5 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân viên bếp Vàng Nổi bật
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương - Lương thỏa thuận 7,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Pullman Saigon Centre
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Gấp Phụ Bếp Làm Việc Tại Nguyễn Cửu Vân - Bình Thạnh Nổi bật Hạn nộp: 28-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
4 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Gấp Phụ Bếp Làm Việc Tại Nguyễn Cửu Vân - Bình Thạnh Nổi bật
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH FOOD WITH LOVE
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Á Mới Hạn nộp: 19-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quận 5, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Á Mới
Hạn nộp 19-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Quán Ăn Maika
Địa điểm Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Commis - Phụ Bếp Bếp Bánh - Quận 1 Mới Hạn nộp: 05-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh, Phụ bếp
VNĐ 6,500,000 - 7,000,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Commis - Phụ Bếp Bếp Bánh - Quận 1 Mới
Hạn nộp 05-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 6,500,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng NHÀ HÀNG PAUL
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu Á - Fulltime Mới Hạn nộp: 16-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu Á - Fulltime Mới
Hạn nộp 16-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nam Phụ Bếp - Bếp Âu Á - Fulltime Mới Hạn nộp: 16-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
10 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nam Phụ Bếp - Bếp Âu Á - Fulltime Mới
Hạn nộp 16-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Á - Ca Chiều Mới Hạn nộp: 16-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Á - Ca Chiều Mới
Hạn nộp 16-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Việt Mới Hạn nộp: 16-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Phụ bếp
VNĐ 6,000,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Việt Mới
Hạn nộp 16-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Hoa - Ca Chiều Mới Hạn nộp: 16-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Hoa, Phụ bếp
VNĐ 5,500,000 - 7,000,000 Một tháng
10 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Hoa - Ca Chiều Mới
Hạn nộp 16-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Hoa, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu - Ca Chiều Mới Hạn nộp: 16-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quận 3, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu - Ca Chiều Mới
Hạn nộp 16-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Nhật (Fulltime) Hạn nộp: 28-02-2019Ca xoay
Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
20 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận 11-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Nhật (Fulltime)
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Hệ thống nhà hàng Tokyo Deli
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận 11-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bếp Làm Nhà Hàng Việt Tại Đức Hạn nộp: 30-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 30,000,000 - 40,000,000 Một tháng
2 việc làm
Nước Ngoài
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp Làm Nhà Hàng Việt Tại Đức
Hạn nộp 30-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 30,000,000 - 40,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Asia In
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Nam Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu Á Hạn nộp: 24-02-2019Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
2 việc làm
Khánh Hoà
Tiêu đề Nam Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu Á
Hạn nộp 24-02-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Nữ Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Việt Hạn nộp: 24-02-2019Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Khánh Hoà
Tiêu đề Nữ Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Việt
Hạn nộp 24-02-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Nữ Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Lạnh Hạn nộp: 24-02-2019Ca xoay
Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Khánh Hoà
Tiêu đề Nữ Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Lạnh
Hạn nộp 24-02-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Việt - Fulltime Hạn nộp: 24-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
2 việc làm
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Việt - Fulltime
Hạn nộp 24-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Gia Lai, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Bánh - Bánh Âu - Fulltime Hạn nộp: 24-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Bếp bánh
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Bánh - Bánh Âu - Fulltime
Hạn nộp 24-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Bếp bánh
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu - Hội An Hạn nộp: 24-02-2019Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu - Hội An
Hạn nộp 24-02-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Việt - Điện Bàn, Quảng Nam Hạn nộp: 24-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Việt - Điện Bàn, Quảng Nam
Hạn nộp 24-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Hàn - Bếp Nhật Hạn nộp: 28-02-2019Ca gãy
Đầu bếp Hàn, Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
10 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Hàn - Bếp Nhật
Hạn nộp 28-02-2019
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Hàn, Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Tập Đoàn Huy Việt Nam
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu - Fulltime Hạn nộp: 22-02-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
3 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu - Fulltime
Hạn nộp 22-02-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!