Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm nhân viên Phụ Bếp - Tuyển, tìm việc Phụ Bếp

Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Việc Làm Hấp Dẫn Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
4 việc làm
[Quận 4-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Việc Làm Hấp Dẫn Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Bà Cô Lốc Cốc
Địa điểm [Quận 4-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Bếp Không Cần Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
30 việc làm
[Hoàn Kiếm-Hà Nội, Ba Đình-Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Không Cần Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm [Hoàn Kiếm-Hà Nội, Ba Đình-Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam]
Commis (Asia)/Commis canteen Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 7,000,000 - 8,500,000 Một tháng
0 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Commis (Asia)/Commis canteen Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 0
Nhà tuyển dụng Pullman Saigon Centre
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ CHI NHÁNH QUẬN 7 Vàng Nổi bật Hạn nộp: 25-03-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
30 việc làm
[Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 4-Hồ Chí Minh, Nhà Bè-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ CHI NHÁNH QUẬN 7 Vàng Nổi bật
Hạn nộp 25-03-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm [Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 4-Hồ Chí Minh, Nhà Bè-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phụ Bếp (Toàn thời gian - Quận 7) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 25-03-2019Ca gãy
Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
20 việc làm
[Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 4-Hồ Chí Minh, Quận 8-Hồ Chí Minh, Nhà Bè-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp (Toàn thời gian - Quận 7) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 25-03-2019
Phân loại Ca gãy
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm [Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 4-Hồ Chí Minh, Quận 8-Hồ Chí Minh, Nhà Bè-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp Mới Hạn nộp: 31-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Việc làm khác
VNĐ 5,000,000 - 8,500,000 Một tháng
5 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp Mới
Hạn nộp 31-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Việc làm khác
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công Ty TNHH MTV Imagine Nation
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Việc Làm Sơ Chế, Nấu Bếp Cho Bếp Trung Tâm Mới Hạn nộp: 31-08-2018Giờ hành chính
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
5 việc làm
[Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Việc Làm Sơ Chế, Nấu Bếp Cho Bếp Trung Tâm Mới
Hạn nộp 31-08-2018
Phân loại Giờ hành chính
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm [Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Việc Làm Sơ Chế, Nấu Bếp Cho Bếp Trung Tâm Mới Hạn nộp: 31-08-2018Giờ hành chính
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
5 việc làm
Quận 3, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Sơ Chế, Nấu Bếp Cho Bếp Trung Tâm Mới
Hạn nộp 31-08-2018
Phân loại Giờ hành chính
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm Quận 3, Việt Nam
Nhân Viên Bếp ( Âu, Hàn, BBQ ) Mới Hạn nộp: 21-07-2018Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 5,500,000 - 8,500,000 Một tháng
10 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Nhân Viên Bếp ( Âu, Hàn, BBQ ) Mới
Hạn nộp 21-07-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG NAM SAN F&B - BUZZAPIZZA
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Phụ Bếp - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3479 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3479 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nam Phụ Bếp - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3480 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - Một tháng
2 việc làm
Hội An, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Nam Phụ Bếp - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3480 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hội An, Việt Nam
Tuyển Phụ Bếp Chuyên Bếp Âu - Á_3485 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp Chuyên Bếp Âu - Á_3485 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Phụ Bếp Chuyên Bếp Á - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3486 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
8 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Phụ Bếp Chuyên Bếp Á - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3486 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 8
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 3,000,000 - Một tháng
1 việc làm
Hội An, Việt Nam
Tiêu đề Phụ Bếp Bếp Á - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3491 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 3,000,000 - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hội An, Việt Nam
Nữ Phụ Bếp Chuyên Bếp Âu - Á - Ca Xoay_3492 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 3,500,000 - Một tháng
1 việc làm
Hội An, Việt Nam
Tiêu đề Nữ Phụ Bếp Chuyên Bếp Âu - Á - Ca Xoay_3492 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 3,500,000 - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hội An, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu - Á_3494 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 3,000,000 - 4,000,000 Một tháng
1 việc làm
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu - Á_3494 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - Một tháng
10 việc làm
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp Chuyên Bếp Âu Á - Việc Làm Xoay Ca_3495 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Phụ Bếp - Bếp Hàn - Việc Làm Đà Nẵng_3498 Mới Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Hàn, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - Một tháng
1 việc làm
Tiêu đề Phụ Bếp - Bếp Hàn - Việc Làm Đà Nẵng_3498 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Hàn, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 3,500,000 - Một tháng
1 việc làm
Hội An, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Nam Phụ Bêp - Bếp Âu - Partime Hoặc Ca Gãy_3501 Mới
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 3,500,000 - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hội An, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp Hạn nộp: 30-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 1-Tp Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp
Hạn nộp 30-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng QUÁN ĐẶC SẢN HÀO SỮA
Địa điểm [Quận 1-Tp Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bếp - Lương Thỏa Thuận Không Cần Kinh Nghiệm_3445 Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
- Lương thỏa thuận - Một tháng
2 việc làm
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Lương Thỏa Thuận Không Cần Kinh Nghiệm_3445
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Phụ bếp, Bếp bánh
VNĐ 5,000,000 - Một tháng
1 việc làm
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Bếp Bánh - Thời Gian Làm việc Ca Xoay_3448
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Bếp bánh
Mức lương VNĐ 5,000,000 - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Phụ bếp, Bếp bánh
VNĐ 4,500,000 - Một tháng
1 việc làm
Tiêu đề Phụ Bếp Bánh - Chuyên Bánh Tổng Hợp_3450
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Bếp bánh
Mức lương VNĐ 4,500,000 - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm
Tuyển Phụ Bếp - Bếp Bánh Chuyên Bánh Lạnh_3465 Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Bếp Bánh Chuyên Bánh Lạnh_3465
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Phụ Bếp - Chuyên Bếp Á - Âu_3433 Hạn nộp: 15-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
3 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Chuyên Bếp Á - Âu_3433
Hạn nộp 15-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!