Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm nhân viên Phụ Bếp - Tuyển, tìm việc Phụ Bếp

VINPEARL PHÚ QUỐC Tuyển Phụ Bếp/Tạp vụ Bếp Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
20 việc làm
[Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
Tiêu đề VINPEARL PHÚ QUỐC Tuyển Phụ Bếp/Tạp vụ Bếp Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm [Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bếp (Phú Quốc) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
10 việc làm
[Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp (Phú Quốc) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm [Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bếp Âu - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3025 Hạn nộp: 10-03-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp Âu - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3025
Hạn nộp 10-03-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Bếp Á - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3006
Hạn nộp 28-02-2018
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Bếp Âu - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm_3008
Hạn nộp 28-02-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Nhật - Lương Hấp Dẫn _ 3001 Hạn nộp: 25-02-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
30 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Nhật - Lương Hấp Dẫn _ 3001
Hạn nộp 25-02-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Không Kinh Nghiệm _ 2999 Hạn nộp: 25-02-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Không Kinh Nghiệm _ 2999
Hạn nộp 25-02-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm _ 2998 Hạn nộp: 25-02-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 7,000,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm _ 2998
Hạn nộp 25-02-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phụ Bếp Bánh - Bánh Âu Làm Partime Hạn nộp: 25-02-2018Bán thời gian
Đầu bếp Âu - Á, Bếp bánh, Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
3 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Phụ Bếp Bánh - Bánh Âu Làm Partime
Hạn nộp 25-02-2018
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Bếp bánh, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
5 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Nam Phụ Bếp - Bếp Nhật - Ca Gãy _ 2994
Hạn nộp 25-02-2018
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Đầu bếp Việt, Phụ bếp
VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
3 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Việt - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm _ 2991
Hạn nộp 25-02-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phụ Bếp - Bếp Bánh/Bánh Âu - Lương Cao Hạn nộp: 25-02-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Bếp bánh, Phụ bếp
VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Phụ Bếp - Bếp Bánh/Bánh Âu - Lương Cao
Hạn nộp 25-02-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Bếp bánh, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Đầu bếp Việt, Phụ bếp
VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nam Phụ Bếp - Bếp Việt Làm Ca Gãy - Lương Hấp Dẫn_3005
Hạn nộp 25-02-2018
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Việt, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nam Phụ Bếp - Bếp Hàn Hạn nộp: 25-02-2018Ca xoay
Đầu bếp Hàn, Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nam Phụ Bếp - Bếp Hàn
Hạn nộp 25-02-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Hàn, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp Hạn nộp: 28-02-2018Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
5 việc làm
[Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp
Hạn nộp 28-02-2018
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH H4L - HỆ THỐNG LẨU PHỞ HOTPOT
Địa điểm [Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu_2987 Hạn nộp: 20-02-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu_2987
Hạn nộp 20-02-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Phụ Bếp - Phở Gà Tràng An Hạn nộp: 22-02-2018Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 5,500,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Phở Gà Tràng An
Hạn nộp 22-02-2018
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Phở Gà Tràng An
Địa điểm [Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phụ Bếp - Việc Làm Hấp dẫn Hạn nộp: 28-02-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 3,500,000 - 5,500,000 Một tháng
5 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Phụ Bếp - Việc Làm Hấp dẫn
Hạn nộp 28-02-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Thái Market
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Bếp Tay Nghề/Phụ bếp Hạn nộp: 21-03-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 15,000,000 Một tháng
15 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Bếp Tay Nghề/Phụ bếp
Hạn nộp 21-03-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 15
Nhà tuyển dụng Công ty CP TM DV Cổng Vàng (Golden Gate Group)
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Phụ Bếp - Bếp Á - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm _ 2905 Hạn nộp: 28-02-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phụ Bếp - Bếp Á - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm _ 2905
Hạn nộp 28-02-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Việc Làm Phụ Bếp Huế_TDBS_027 Hạn nộp: 20-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
3 việc làm
Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Phụ Bếp Huế_TDBS_027
Hạn nộp 20-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Việc Làm Phụ Bếp Vũng Tàu_TDBS_026 Hạn nộp: 18-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
3 việc làm
Vũng Tàu, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Phụ Bếp Vũng Tàu_TDBS_026
Hạn nộp 18-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Vũng Tàu, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!