Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm Phục Vụ Nhà hàng Khách sạn - Đăng tuyển, tìm việc

Vinpearl Phú Quốc - Tuyển Nhân viên Phục vụ Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
30 việc làm
Phú Quốc, Việt Nam
Tiêu đề Vinpearl Phú Quốc - Tuyển Nhân viên Phục vụ Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm Phú Quốc, Việt Nam
Tổ Trưởng Nhà Hàng Chuỗi Nhà Hàng Moo Beef Steak Vàng Nổi bật Hạn nộp: 28-02-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
10 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tổ Trưởng Nhà Hàng Chuỗi Nhà Hàng Moo Beef Steak Vàng Nổi bật
Hạn nộp 28-02-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công Ty FNB Chain Chuỗi Nhà Hàng Moo Beef Steak
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
VINPEARL PHÚ QUỐC Tuyển Phục Vụ Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
20 việc làm
[Kiên Giang, Phú Quốc, Việt Nam]
Tiêu đề VINPEARL PHÚ QUỐC Tuyển Phục Vụ Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm [Kiên Giang, Phú Quốc, Việt Nam]
Tuyển Phục vụ Nhà hàng (Phú Quốc) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
- Lương thỏa thuận 4,500,000 - 5,500,000  
20 việc làm
[Kiên Giang, Phú Quốc, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phục vụ Nhà hàng (Phú Quốc) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương - Lương thỏa thuận 4,500,000 - 5,500,000  
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm [Kiên Giang, Phú Quốc, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ - Parttime_ 2997 Hạn nộp: 25-02-2018Bán thời gian
Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
5 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phục Vụ - Parttime_ 2997
Hạn nộp 25-02-2018
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phục vụ
- Lương thỏa thuận - Một tháng
3 việc làm
[Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phục Vụ - Parttime - Chưa Có Kinh Nghiệm _2996
Hạn nộp 25-02-2018
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phục vụ
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
5 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nữ - Ca Gãy _ 2995
Hạn nộp 25-02-2018
Phân loại Ca gãy
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm _ 2992 Hạn nộp: 25-02-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
3 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phục Vụ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm _ 2992
Hạn nộp 25-02-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ - Parttime - Quận 1 _ 2990 Hạn nộp: 25-02-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
10 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phục Vụ - Parttime - Quận 1 _ 2990
Hạn nộp 25-02-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ - Parttime - Quận 3 _ 2989 Hạn nộp: 25-02-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ - Một tháng
12 việc làm
[Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phục Vụ - Parttime - Quận 3 _ 2989
Hạn nộp 25-02-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ - Một tháng
Vị Trí 12
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Nam Phục Vụ - Lương Hấp Dẫn _ 2988
Hạn nộp 25-02-2018
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phục Vụ - Lương Thỏa Thuận Hạn nộp: 01-03-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
- Lương thỏa thuận - Một tháng
40 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Lương Thỏa Thuận
Hạn nộp 01-03-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 40
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH VietArt Food & Beverage
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ - Ca Xoay _ 2906 Hạn nộp: 28-02-2018Ca xoay
Phục vụ
VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phục Vụ - Ca Xoay _ 2906
Hạn nộp 28-02-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phục Vụ Nam Tại Đà Nẵng Hạn nộp: 28-02-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 3,000,000 - 4,000,000 Một tháng
2 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Nam Tại Đà Nẵng
Hạn nộp 28-02-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Tàu Rồng Sông Hàn
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Phục Vụ Nhà Hàng Lương Cao _TDBS_076 Hạn nộp: 18-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,500,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Phục Vụ Nhà Hàng Lương Cao _TDBS_076
Hạn nộp 18-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Tại Bình Dương _TDBS_077 Hạn nộp: 08-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
3 việc làm
Bình Dương, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Tại Bình Dương _TDBS_077
Hạn nộp 08-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Quận Tân Phú _TDBS_078 Hạn nộp: 03-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
3 việc làm
[Tân Phú, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Quận Tân Phú _TDBS_078
Hạn nộp 03-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Tân Phú, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phục Vụ Nhà Hàng Tiệc Cưới Quận 12 _TDBS_079 Hạn nộp: 12-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
5 việc làm
[Quận 12-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Phục Vụ Nhà Hàng Tiệc Cưới Quận 12 _TDBS_079
Hạn nộp 12-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 12-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phục Vụ Nhà Hàng Hàn Quốc _TDBS_080 Hạn nộp: 16-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Phục Vụ Nhà Hàng Hàn Quốc _TDBS_080
Hạn nộp 16-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phục Vụ Nhà Hàng Cần Thơ _TDBS_081 Hạn nộp: 17-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Cần Thơ , Việt Nam
Tiêu đề Phục Vụ Nhà Hàng Cần Thơ _TDBS_081
Hạn nộp 17-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Phục Vụ Nhà Hàng Tại Đà Nẵng _TDBS_082 Hạn nộp: 17-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Phục Vụ Nhà Hàng Tại Đà Nẵng _TDBS_082
Hạn nộp 17-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
Bình Dương, Việt Nam
Tiêu đề Phục Vụ Nhà Hàng Tiệc Cưới Tại Bình Dương _TDBS_083
Hạn nộp 15-06-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
Việc Làm Phục Vụ Tại Đồng Nai_TDBS_084 Hạn nộp: 08-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 3,500,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đồng Nai, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Phục Vụ Tại Đồng Nai_TDBS_084
Hạn nộp 08-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Việc Làm Phục Vụ Tại Hà Nội_TDBS_085 Hạn nộp: 22-02-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
2 việc làm
Hà Nội, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Phục Vụ Tại Hà Nội_TDBS_085
Hạn nộp 22-02-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hà Nội, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!