Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm Phục Vụ Nhà hàng Khách sạn - Đăng tuyển, tìm việc

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Mới Vàng Hạn nộp: 23-08-2018Ca gãy
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
20 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Mới Vàng
Hạn nộp 23-08-2018
Phân loại Ca gãy
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng DHC Marina
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phục Nhà Hàng Nhật Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 14-09-2018Ca gãy
Phục vụ
VNĐ 5,500,000 - 7,500,000 Một tháng
8 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phục Nhà Hàng Nhật Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 14-09-2018
Phân loại Ca gãy
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 8
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Nhật Manmaru
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân viên Phục Vụ Nhà Hàng Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Hà Nội
Tiêu đề Tuyển Nhân viên Phục Vụ Nhà Hàng Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV EFF'X VIỆT NAM
Địa điểm Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
3 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Nếp
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Dụng Phục Vụ Chuẩn 5* Quốc Tế Vàng Nổi bật Hạn nộp: 09-11-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 20,000,000 Một tháng
200 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Tuyển Dụng Phục Vụ Chuẩn 5* Quốc Tế Vàng Nổi bật
Hạn nộp 09-11-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 200
Nhà tuyển dụng Vinpearl Phú Quốc Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Việc Làm Đà Nẵng Mới Nổi bật Hạn nộp: 23-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
10 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Việc Làm Đà Nẵng Mới Nổi bật
Hạn nộp 23-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng DHC Marina
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Hoa - Việt (Full-time, Part-time) Mới Hạn nộp: 31-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
8 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Hoa - Việt (Full-time, Part-time) Mới
Hạn nộp 31-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 8
Nhà tuyển dụng NHÀ HÀNG JING HUA VIỆT NAM
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nam Phục Vụ - Làm Full Time Mới Hạn nộp: 25-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 2,500,000 - 4,500,000 Một tháng
2 việc làm
Khánh Hoà
Tiêu đề Tuyển Nam Phục Vụ - Làm Full Time Mới
Hạn nộp 25-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 2,500,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ - Làm Xoay Ca Mới Hạn nộp: 25-09-2018Ca xoay
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phục Vụ - Làm Xoay Ca Mới
Hạn nộp 25-09-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Tuyển Nữ Phục Vụ - Đồng Nai Mới Hạn nộp: 25-09-2018Ca xoay
Phục vụ
VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Tuyển Nữ Phục Vụ - Đồng Nai Mới
Hạn nộp 25-09-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Tuyển Nam Phục Vụ - Lương Hấp Dẫn Mới Hạn nộp: 25-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nam Phục Vụ - Lương Hấp Dẫn Mới
Hạn nộp 25-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Mới Hạn nộp: 31-10-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
8 việc làm
Quận 4, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Mới
Hạn nộp 31-10-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 8
Nhà tuyển dụng công ty TNHH Amazing PMH
Địa điểm Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Hoa - Việt (Full-time, Part-time) Mới Hạn nộp: 31-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
8 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Hoa - Việt (Full-time, Part-time) Mới
Hạn nộp 31-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 8
Nhà tuyển dụng NHÀ HÀNG JING HUA VIỆT NAM
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Nhà Hàng Lẩu Bò Chi Nhánh Coop Buôn Mê Thuột Mới Hạn nộp: 31-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
5 việc làm
Tiêu đề Nhân Viên Nhà Hàng Lẩu Bò Chi Nhánh Coop Buôn Mê Thuột Mới
Hạn nộp 31-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Ẩm Thực Chảo Đỏ
Địa điểm Gia Lai, Việt Nam
Nhân Viên Nhà Hàng Lẩu Bò chi nhánh BigC Dĩ An Mới Hạn nộp: 31-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
5 việc làm
Dĩ An, Bình Dương
Tiêu đề Nhân Viên Nhà Hàng Lẩu Bò chi nhánh BigC Dĩ An Mới
Hạn nộp 31-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Ẩm Thực Chảo Đỏ
Địa điểm Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Nhân viên nhà hàng Lẩu Bò Quận 9 Mới Hạn nộp: 31-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
5 việc làm
Quận 9, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân viên nhà hàng Lẩu Bò Quận 9 Mới
Hạn nộp 31-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Ẩm Thực Chảo Đỏ
Địa điểm Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Bảo vệ, giữ xe Mới Hạn nộp: 30-08-2018Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Phục vụ, Việc làm khác
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Bảo vệ, giữ xe Mới
Hạn nộp 30-08-2018
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Việc làm khác
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Brown & Bright Coffee
Địa điểm Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phục Vụ - Việc Làm Hấp Dẫn Lương Cao Mới Hạn nộp: 21-08-2018Ca xoay
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
6 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phục Vụ - Việc Làm Hấp Dẫn Lương Cao Mới
Hạn nộp 21-08-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Picoti Rôtisserie
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phục Vụ Tại BX Miền Đông Mới Hạn nộp: 30-08-2018Bán thời gian
Phụ bếp, Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Tại BX Miền Đông Mới
Hạn nộp 30-08-2018
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phụ bếp, Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Bộ phận bán hàng Bến Xe Miền Đông
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quản lý Nhà Hàng chi nhánh BigC Tân Hiệp, Tp.Biên Hòa Mới Hạn nộp: 14-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Phục vụ, Quản lý điều hành
VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
Biên Hòa, Đồng Nai
Tiêu đề Quản lý Nhà Hàng chi nhánh BigC Tân Hiệp, Tp.Biên Hòa Mới
Hạn nộp 14-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Phục vụ, Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Ẩm Thực Chảo Đỏ
Địa điểm Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Tổ Trưởng Nhà hàng Chi Nhánh Coop Tân An, Long An Mới Hạn nộp: 31-08-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Quản lý điều hành, Việc làm khác
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
1 việc làm
Quận 9, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tổ Trưởng Nhà hàng Chi Nhánh Coop Tân An, Long An Mới
Hạn nộp 31-08-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Quản lý điều hành, Việc làm khác
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Ẩm Thực Chảo Đỏ
Địa điểm Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng - Làm Full Time Mới Hạn nộp: 18-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
5 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng - Làm Full Time Mới
Hạn nộp 18-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nữ Phục Vụ - Làm Ca Chiều Mới Hạn nộp: 18-09-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
2 việc làm
Quảng Nam
Tiêu đề Tuyển Nữ Phục Vụ - Làm Ca Chiều Mới
Hạn nộp 18-09-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quảng Nam, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!