Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm Phục Vụ Nhà hàng Khách sạn - Đăng tuyển, tìm việc

Tuyển Phục Vụ Bar - Lương Cao Vàng Nổi bật Hạn nộp: 10-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
10 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phục Vụ Bar - Lương Cao Vàng Nổi bật
Hạn nộp 10-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng DELLA GROUP
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Quản Lý Nhà Hàng - Việc Làm Phú Quốc Vàng Nổi bật Hạn nộp: 27-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 20,000,000 - 60,000,000 Một tháng
10 việc làm
Phú Quốc, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Quản Lý Nhà Hàng - Việc Làm Phú Quốc Vàng Nổi bật
Hạn nộp 27-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 20,000,000 - 60,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm Phú Quốc, Việt Nam
Tổ Trưởng Phục Vụ - Việc Làm Hấp Dẫn Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 10,000,000 - 25,000,000 Một tháng
10 việc làm
Phú Quốc, Việt Nam
Tiêu đề Tổ Trưởng Phục Vụ - Việc Làm Hấp Dẫn Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 25,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm Phú Quốc, Việt Nam
Cần tuyển Bartender - Phục Vụ Bar Tại Quận 1 Vàng Nổi bật Hạn nộp: 06-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Cần tuyển Bartender - Phục Vụ Bar Tại Quận 1 Vàng Nổi bật
Hạn nộp 06-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH VIETNAM HIDEOUT HOSTELS
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân viên Phục vụ Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
30 việc làm
Phú Quốc, Việt Nam
Tiêu đề Nhân viên Phục vụ Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm Phú Quốc, Việt Nam
Junior Captain - Việc Làm Hấp Dẫn Lương Cao Mới Hạn nộp: 20-05-2018Ca gãy
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Junior Captain - Việc Làm Hấp Dẫn Lương Cao Mới
Hạn nộp 20-05-2018
Phân loại Ca gãy
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công Ty TNHH MTV Kaizen L.A.B
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng - Đà Nẵng Mới Hạn nộp: 01-05-2018Ca xoay
Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
10 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng - Đà Nẵng Mới
Hạn nộp 01-05-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Nhà hàng hải sản phố
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Hạn nộp: 28-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
10 việc làm
[Quận 5-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng
Hạn nộp 28-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng RI TA VÕ
Địa điểm [Quận 5-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Phục Vụ Nhà Hàng - Việc Làm Hấp Dẫn_3209 Hạn nộp: 05-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
- Lương thỏa thuận - Một tháng
6 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Bình Dương, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phục Vụ Nhà Hàng - Việc Làm Hấp Dẫn_3209
Hạn nộp 05-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Bình Dương, Việt Nam]
Tuyển Phục Vụ Nhà Hàng - Lương Cao_3202 Hạn nộp: 05-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
3 việc làm
[Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phục Vụ Nhà Hàng - Lương Cao_3202
Hạn nộp 05-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phục Vụ (fulltime & Parttime) Hạn nộp: 30-04-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
5 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ (fulltime & Parttime)
Hạn nộp 30-04-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Món Thái Khao Soi Kitchen
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Phục Vụ Nhà Hàng - Lương Hấp Dẫn_3197 Hạn nộp: 05-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
[Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phục Vụ Nhà Hàng - Lương Hấp Dẫn_3197
Hạn nộp 05-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 3-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Vị Trí Tổ Trưởng Cho Nhà Hàng Hạn nộp: 30-04-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
3 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Vị Trí Tổ Trưởng Cho Nhà Hàng
Hạn nộp 30-04-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Món Thái Khao Soi Kitchen
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Hạn nộp: 30-04-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 8,500,000 Một tháng
10 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng
Hạn nộp 30-04-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Dim Tu Tac
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ - Ưu Tiên Có Tiếng Anh_2630 Hạn nộp: 30-04-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
- Lương thỏa thuận - Một tháng
4 việc làm
[Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phục Vụ - Ưu Tiên Có Tiếng Anh_2630
Hạn nộp 30-04-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Lương Hấp Dẫn Hạn nộp: 29-04-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
10 việc làm
[Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Lương Hấp Dẫn
Hạn nộp 29-04-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng khách sạn đệ nhất - Paradise Club
Địa điểm [Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Phục Vụ - Thời Gian Thỏa Thuận - Lương Cao_3190 Hạn nộp: 30-04-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 6,000,000 - 6,500,000 Một tháng
3 việc làm
Bình Dương, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Phục Vụ - Thời Gian Thỏa Thuận - Lương Cao_3190
Hạn nộp 30-04-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Tại Hà Nội Hạn nộp: 30-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
30 việc làm
[Hoàn Kiếm-Hà Nội, Ba đình-Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Tại Hà Nội
Hạn nộp 30-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm [Hoàn Kiếm-Hà Nội, Ba đình-Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam]
Tuyển Phục Vụ Nhà Hàng - Việc Làm Hấp Dẫn_3187 Hạn nộp: 27-04-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
3 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phục Vụ Nhà Hàng - Việc Làm Hấp Dẫn_3187
Hạn nộp 27-04-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng_3179 Hạn nộp: 27-04-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
4 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 5-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng_3179
Hạn nộp 27-04-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 5-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng BBQ Nổi bật Hạn nộp: 28-04-2018Bán thời gian
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
10 việc làm
[Quận 11-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng BBQ Nổi bật
Hạn nộp 28-04-2018
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Sky Garden BBQ
Địa điểm [Quận 11-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Phục Vụ - Việc Làm Hấp Dẫn_3170 Hạn nộp: 25-04-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
4 việc làm
[Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Phục Vụ - Việc Làm Hấp Dẫn_3170
Hạn nộp 25-04-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!