Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm Quản lý Điều hành Nhà hàng Khách Sạn

Tuyển Quản Lý Nhà Hàng - Việc Làm Phú Quốc Vàng Nổi bật Hạn nộp: 27-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 20,000,000 - 60,000,000 Một tháng
10 việc làm
Phú Quốc, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Quản Lý Nhà Hàng - Việc Làm Phú Quốc Vàng Nổi bật
Hạn nộp 27-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 20,000,000 - 60,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm Phú Quốc, Việt Nam
Tổ Trưởng Pha Chế - Bartender Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 10,000,000 - 25,000,000 Một tháng
10 việc làm
Phú Quốc, Việt Nam
Tiêu đề Tổ Trưởng Pha Chế - Bartender Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 25,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinpearl
Địa điểm Phú Quốc, Việt Nam
Quản Lý Cửa Hàng Passio Bình Dương Vàng Hạn nộp: 30-04-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 10,000,000 - 25,000,000 Một tháng
1 việc làm
Bình Dương, Việt Nam
Tiêu đề Quản Lý Cửa Hàng Passio Bình Dương Vàng
Hạn nộp 30-04-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 25,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Passio
Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
Giám Đốc Kinh Doanh - Việc Làm Hấp Dẫn Mới Hạn nộp: 17-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
- Lương thỏa thuận 20,000,000 - Một tháng
1 việc làm
Vũng Tàu, Việt Nam
Tiêu đề Giám Đốc Kinh Doanh - Việc Làm Hấp Dẫn Mới
Hạn nộp 17-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương - Lương thỏa thuận 20,000,000 - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty CPĐT Da Vàng Lan Rừng Resort
Địa điểm Vũng Tàu, Việt Nam
Tuyển Tổng Quản Lý Cho Resort Mới Hạn nộp: 17-07-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
- Lương thỏa thuận - Một tháng
1 việc làm
Vũng Tàu, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Tổng Quản Lý Cho Resort Mới
Hạn nộp 17-07-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty CPĐT Da Vàng Lan Rừng Resort
Địa điểm Vũng Tàu, Việt Nam
Trưởng Bộ Phận Ẩm Thực Tại Resort Mới Hạn nộp: 08-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
- Lương thỏa thuận - Một tháng
1 việc làm
Vũng Tàu, Việt Nam
Tiêu đề Trưởng Bộ Phận Ẩm Thực Tại Resort Mới
Hạn nộp 08-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty CPĐT Da Vàng Lan Rừng Resort
Địa điểm Vũng Tàu, Việt Nam
Tuyển Nam Quản Lý Nhà Hàng Hạn nộp: 15-05-2018Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Phường 12, Quận 10-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nam Quản Lý Nhà Hàng
Hạn nộp 15-05-2018
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Chay Hương Đạo - Công ty TNHH TMDV Hương Đạo
Địa điểm [Phường 12, Quận 10-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Bếp Trưởng Nhà Hàng - Việc Làm Hấp Dẫn Hạn nộp: 15-05-2018Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Bếp trưởng, Quản lý điều hành, Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 10-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Bếp Trưởng Nhà Hàng - Việc Làm Hấp Dẫn
Hạn nộp 15-05-2018
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Bếp trưởng, Quản lý điều hành, Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Chay Hương Đạo - Công ty TNHH TMDV Hương Đạo
Địa điểm [Quận 10-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tuyển Quản Lý Nhà Hàng - Lương Thỏa Thuận Hạn nộp: 10-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành, Việc làm khác
- Lương thỏa thuận - Một tháng
1 việc làm
Long An , Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Quản Lý Nhà Hàng - Lương Thỏa Thuận
Hạn nộp 10-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành, Việc làm khác
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng WESTLAKES GOLF CLUB & VILLAS - Long An
Địa điểm Long An , Việt Nam
Tuyển Bếp Khoán - Việc Làm Tại Đồng Nai Nổi bật Hạn nộp: 30-04-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Bếp trưởng, Quản lý điều hành
- Lương thỏa thuận 20,000,000 - 60,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Bếp Khoán - Việc Làm Tại Đồng Nai Nổi bật
Hạn nộp 30-04-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Bếp trưởng, Quản lý điều hành
Mức lương - Lương thỏa thuận 20,000,000 - 60,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Nhà hàng KHANG THỊNH - Long Thành, Đồng Nai
Địa điểm [Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam]
Tuyển Nam Giám Sát - Việc Làm Hấp Dẫn_3167 Hạn nộp: 25-04-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Nam Giám Sát - Việc Làm Hấp Dẫn_3167
Hạn nộp 25-04-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
TUYỂN BẾP TRƯỞNG CƠM TẤM + CƠM VĂN PHÒNG - Việc Làm Hấp Dẫn Hạn nộp: 30-11-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Bếp trưởng, Quản lý điều hành
VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề TUYỂN BẾP TRƯỞNG CƠM TẤM + CƠM VĂN PHÒNG - Việc Làm Hấp Dẫn
Hạn nộp 30-11-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Bếp trưởng, Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Thực Phẩm H.A.M
Địa điểm [Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Quản lý điều hành
VNĐ 5,000,000 - 8,500,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Trợ Lý Nhà Hàng - Assistant Restaurant Manager
Hạn nộp 30-05-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Go Dog
Địa điểm [Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Trợ lý Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Toàn Cầu Hạn nộp: 30-04-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Quản lý điều hành, Việc làm khác
VNĐ 5,000,000 - 9,500,000 Một tháng
2 việc làm
Phan Thiet, Việt Nam
Tiêu đề Trợ lý Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Toàn Cầu
Hạn nộp 30-04-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Quản lý điều hành, Việc làm khác
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 9,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Toàn Cầu
Địa điểm Phan Thiet, Việt Nam
Việc Làm Quản Lý Nhà Hàng Tphcm_TDBS_113 Hạn nộp: 04-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
3 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Quản Lý Nhà Hàng Tphcm_TDBS_113
Hạn nộp 04-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Quản Lý Khách Sạn _TDBS_114 Hạn nộp: 12-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Quản Lý Khách Sạn _TDBS_114
Hạn nộp 12-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Việc Làm Quản Lý Nhà Hàng Nhật Bản _TDBS_116 Hạn nộp: 13-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Quản Lý Nhà Hàng Nhật Bản _TDBS_116
Hạn nộp 13-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Quản Lý Nhà Hàng Cà Phê_TDBS_117 Hạn nộp: 10-05-2018Ca xoay
Quản lý điều hành
VNĐ 8,000,000 - 8,500,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Quản Lý Nhà Hàng Cà Phê_TDBS_117
Hạn nộp 10-05-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Quản Lý Nhà Hàng Tại Đà Nẵng _TDBS_119 Hạn nộp: 11-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
2 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Quản Lý Nhà Hàng Tại Đà Nẵng _TDBS_119
Hạn nộp 11-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Việc Làm Quản Lý Nhà Hàng Tại Đồng Nai _TDBS_120 Hạn nộp: 18-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đồng Nai, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Quản Lý Nhà Hàng Tại Đồng Nai _TDBS_120
Hạn nộp 18-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Tuyển Quản Lý Khách Sạn Tại Nha Trang _TDBS_121 Hạn nộp: 25-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
Nha Trang, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Quản Lý Khách Sạn Tại Nha Trang _TDBS_121
Hạn nộp 25-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Nha Trang, Việt Nam
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!