Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm Quản lý Điều hành Nhà hàng Khách Sạn

Giám Sát Nhà Hàng Chuỗi Nhà Hàng Moo Beef Steak Vàng Nổi bật Hạn nộp: 22-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 6,500,000 - 9,000,000 Một tháng
5 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Giám Sát Nhà Hàng Chuỗi Nhà Hàng Moo Beef Steak Vàng Nổi bật
Hạn nộp 22-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 6,500,000 - 9,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công Ty FNB Chain Chuỗi Nhà Hàng Moo Beef Steak
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Giám Sát Cửa hàng (HCM) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-12-2017Ca xoay
Quản lý điều hành
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Giám Sát Cửa hàng (HCM) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-12-2017
Phân loại Ca xoay
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hệ Thống Trung Nguyên Coffee
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tổ Trưởng Nhà Hàng- Khu Vực Hồ Chí Minh Nổi bật Hạn nộp: 28-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
15 việc làm
[Bình Tân-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 9-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Gò Vấp-Hồ Chí Minh, Tân Bình-Hồ Chí Minh, Tân Phú, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tổ Trưởng Nhà Hàng- Khu Vực Hồ Chí Minh Nổi bật
Hạn nộp 28-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 15
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ Phần Nhà hàng Gói và Cuốn (Wrap& Roll)
Địa điểm [Bình Tân-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 9-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Gò Vấp-Hồ Chí Minh, Tân Bình-Hồ Chí Minh, Tân Phú, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Quản lý cửa hàng Passio Bình Dương Mới Hạn nộp: 07-01-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
Bình Dương, Việt Nam
Tiêu đề Quản lý cửa hàng Passio Bình Dương Mới
Hạn nộp 07-01-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Passio
Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
QUẢN LÝ CỬA HÀNG - VIỆC LÀM HẤP DẪN Mới Hạn nộp: 07-01-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 15,000,000 - 25,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề QUẢN LÝ CỬA HÀNG - VIỆC LÀM HẤP DẪN Mới
Hạn nộp 07-01-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 15,000,000 - 25,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Passio
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quản Lý Nhà Hàng Quận 2_2721 Mới Hạn nộp: 31-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Quản Lý Nhà Hàng Quận 2_2721 Mới
Hạn nộp 31-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 2-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tổng Quản Lý Nhà hàng Anh Ba Hạn nộp: 31-12-2017Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Quản lý điều hành
VNĐ 10,000,000 - 25,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Bình Chánh-THHCM, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tổng Quản Lý Nhà hàng Anh Ba
Hạn nộp 31-12-2017
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 25,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng FIRST MARCOM Co., Ltd
Địa điểm [Bình Chánh-THHCM, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Quản Lý Nhà Hàng - Việc Làm Hấp Dẫn_2693 Hạn nộp: 26-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Quản Lý Nhà Hàng - Việc Làm Hấp Dẫn_2693
Hạn nộp 26-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Quản Lý Cửa Hàng Passio Coffee Hạn nộp: 07-01-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista, Quản lý điều hành
VNĐ 7,000,000 - 15,000,000 Một tháng
5 việc làm
[Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 1-Thành Phố Hồ Chí Minh , Quận 3-Thành Phố Hồ Chí Minh , Quận 5-Thành Phố Hồ Chí Minh , Việt Nam]
Tiêu đề Quản Lý Cửa Hàng Passio Coffee
Hạn nộp 07-01-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista, Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Passio
Địa điểm [Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Quận 1-Thành Phố Hồ Chí Minh , Quận 3-Thành Phố Hồ Chí Minh , Quận 5-Thành Phố Hồ Chí Minh , Việt Nam]
Tuyển Quản Lý Quận 1 - Viêc Làm Hấp Dẫn_2677 Hạn nộp: 21-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 7,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Quản Lý Quận 1 - Viêc Làm Hấp Dẫn_2677
Hạn nộp 21-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Hygiene Manager - Khách Sạn Tại Phú Quốc Hạn nộp: 28-02-2018Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ - Một tháng
1 việc làm
Phú Quốc, Việt Nam
Tiêu đề Hygiene Manager - Khách Sạn Tại Phú Quốc
Hạn nộp 28-02-2018
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Việt Nam
Tuyển Quản Lý - Việc Làm Hấp Dẫn_2671 Hạn nộp: 20-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 7,500,000 - 8,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Gò Vấp-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Tuyển Quản Lý - Việc Làm Hấp Dẫn_2671
Hạn nộp 20-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 7,500,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Gò Vấp-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Hygiene Manager InterContinental Phu Quoc Long Beach Hạn nộp: 30-12-2017Giờ hành chính
Đầu bếp Âu - Á, Quản lý điều hành
VNĐ 5,000,000 - 30,000,000 Một tháng
1 việc làm
Kiên Giang, Việt Nam
Tiêu đề Hygiene Manager InterContinental Phu Quoc Long Beach
Hạn nộp 30-12-2017
Phân loại Giờ hành chính
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 30,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Kiên Giang, Việt Nam
Hygiene Officer InterContinental Phu Quoc Long Beach Hạn nộp: 30-12-2017Giờ hành chính
Đầu bếp Âu - Á, Quản lý điều hành
VNĐ 5,000,000 - 15,000,000 Một tháng
2 việc làm
Kiên Giang, Việt Nam
Tiêu đề Hygiene Officer InterContinental Phu Quoc Long Beach
Hạn nộp 30-12-2017
Phân loại Giờ hành chính
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Kiên Giang, Việt Nam
Đầu bếp Âu - Á, Bếp trưởng, Quản lý điều hành
VNĐ 20,000,000 - 50,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Vĩnh Phúc, Hà Nội, Phú Thọ, Việt Nam]
Tiêu đề Tổng Bếp Trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Sông Hồng
Hạn nộp 31-12-2018
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Bếp trưởng, Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 20,000,000 - 50,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty CP Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô
Địa điểm [Vĩnh Phúc, Hà Nội, Phú Thọ, Việt Nam]
F&B Supervisor InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort Nổi bật Hạn nộp: 30-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Phục vụ, Quản lý điều hành
VNĐ 5,000,000 - 20,000,000 Một tháng
10 việc làm
Phú Quốc, Việt Nam
Tiêu đề F&B Supervisor InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort Nổi bật
Hạn nộp 30-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Phục vụ, Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Việt Nam
Restaurant Manager/ Trưởng nhà hàng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort Nổi bật Hạn nộp: 30-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Lễ tân, Quản lý điều hành
VNĐ 5,000,000 - 25,000,000 Một tháng
5 việc làm
Phú Quốc, Việt Nam
Tiêu đề Restaurant Manager/ Trưởng nhà hàng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort Nổi bật
Hạn nộp 30-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Lễ tân, Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 25,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Việt Nam
[Đà Nẵng] - Quản Lý Nhà Hàng The Pizza Company Hạn nộp: 31-12-2017Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
- Lương thỏa thuận - Một tháng
5 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề [Đà Nẵng] - Quản Lý Nhà Hàng The Pizza Company
Hạn nộp 31-12-2017
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH MTV TM QSR Vietnam
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Job RSS
Tìm Kiếm Việc
Công ty
Địa điểm tìm kiếm
Chức danh
chuyên ngành
Mức lương
Hạn nộp hồ sơ
Kinh nghiệm
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!