Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm Quản lý Điều hành Nhà hàng Khách Sạn

Giám Sát Nhà Hàng Chuỗi Nhà Hàng Moo Beef Steak Vàng Nổi bật Hạn nộp: 28-02-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 6,500,000 - 9,000,000 Một tháng
5 việc làm
[Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tiêu đề Giám Sát Nhà Hàng Chuỗi Nhà Hàng Moo Beef Steak Vàng Nổi bật
Hạn nộp 28-02-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 6,500,000 - 9,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công Ty FNB Chain Chuỗi Nhà Hàng Moo Beef Steak
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Hygiene Manager InterContinental Phu Quoc Long Beach Nổi bật Hạn nộp: 28-02-2018Giờ hành chính
Quản lý điều hành
VNĐ 5,000,000 - 30,000,000 Một tháng
1 việc làm
Phú Quốc, Việt Nam
Tiêu đề Hygiene Manager InterContinental Phu Quoc Long Beach Nổi bật
Hạn nộp 28-02-2018
Phân loại Giờ hành chính
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 30,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Việt Nam
Quản Lý, Giám Sát Nhà Hàng Hạn nộp: 01-03-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành, Việc làm khác
- Lương thỏa thuận - Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Quản Lý, Giám Sát Nhà Hàng
Hạn nộp 01-03-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành, Việc làm khác
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH VietArt Food & Beverage
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Tuyển Trưởng Ca Nhà Hàng - Lương Cao _ 2924 Hạn nộp: 27-02-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành, Việc làm khác
VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
3 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Trưởng Ca Nhà Hàng - Lương Cao _ 2924
Hạn nộp 27-02-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành, Việc làm khác
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Pizza Hut_Trợ Lý Quản Lý (Giám Sát)_Hải Phòng_Nam Hạn nộp: 28-02-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 6,000,000 - 9,500,000 Một tháng
3 việc làm
Hải Phòng, Việt Nam
Tiêu đề Pizza Hut_Trợ Lý Quản Lý (Giám Sát)_Hải Phòng_Nam
Hạn nộp 28-02-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 9,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH PIZZA VIỆT NAM
Địa điểm Hải Phòng, Việt Nam
Việc Làm Quản Lý Nhà Hàng Tphcm_TDBS_113 Hạn nộp: 04-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
3 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Quản Lý Nhà Hàng Tphcm_TDBS_113
Hạn nộp 04-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Quản Lý Khách Sạn _TDBS_114 Hạn nộp: 12-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Quản Lý Khách Sạn _TDBS_114
Hạn nộp 12-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Việc Làm Quản Lý Nhà Hàng Nhật Bản _TDBS_116 Hạn nộp: 13-06-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Quản Lý Nhà Hàng Nhật Bản _TDBS_116
Hạn nộp 13-06-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Quản Lý Nhà Hàng Cà Phê_TDBS_117 Hạn nộp: 10-05-2018Ca xoay
Quản lý điều hành
VNĐ 8,000,000 - 8,500,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Quản Lý Nhà Hàng Cà Phê_TDBS_117
Hạn nộp 10-05-2018
Phân loại Ca xoay
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Quản Lý Nhà Hàng Tại Đà Nẵng _TDBS_119 Hạn nộp: 11-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
2 việc làm
Đà Nẵng, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Quản Lý Nhà Hàng Tại Đà Nẵng _TDBS_119
Hạn nộp 11-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Việc Làm Quản Lý Nhà Hàng Tại Đồng Nai _TDBS_120 Hạn nộp: 18-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đồng Nai, Việt Nam
Tiêu đề Việc Làm Quản Lý Nhà Hàng Tại Đồng Nai _TDBS_120
Hạn nộp 18-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Tuyển Quản Lý Khách Sạn Tại Nha Trang _TDBS_121 Hạn nộp: 25-05-2018Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
Nha Trang, Việt Nam
Tiêu đề Tuyển Quản Lý Khách Sạn Tại Nha Trang _TDBS_121
Hạn nộp 25-05-2018
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Nha Trang, Việt Nam
Hygiene Manager - Khách Sạn Tại Phú Quốc Hạn nộp: 28-02-2018Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ - Một tháng
1 việc làm
Phú Quốc, Việt Nam
Tiêu đề Hygiene Manager - Khách Sạn Tại Phú Quốc
Hạn nộp 28-02-2018
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Việt Nam
Hygiene Officer InterContinental Phu Quoc Long Beach Hạn nộp: 28-02-2018Giờ hành chính
Đầu bếp Âu - Á, Quản lý điều hành
VNĐ 5,000,000 - 15,000,000 Một tháng
2 việc làm
Kiên Giang, Việt Nam
Tiêu đề Hygiene Officer InterContinental Phu Quoc Long Beach
Hạn nộp 28-02-2018
Phân loại Giờ hành chính
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort
Địa điểm Kiên Giang, Việt Nam
Đầu bếp Âu - Á, Bếp trưởng, Quản lý điều hành
VNĐ 20,000,000 - 50,000,000 Một tháng
1 việc làm
[Vĩnh Phúc, Hà Nội, Phú Thọ, Việt Nam]
Tiêu đề Tổng Bếp Trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Sông Hồng
Hạn nộp 31-12-2018
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Bếp trưởng, Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 20,000,000 - 50,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty CP Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô
Địa điểm [Vĩnh Phúc, Hà Nội, Phú Thọ, Việt Nam]
Nộp đơn ngay
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!