Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Tin Tuyển Dụng, Việc Làm Nhà Hàng Khách Sạn Mới Nhất

Nam Bếp Chính Bếp Âu - Quận 1 Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 20-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 7,000,000 - 9,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nam Bếp Chính Bếp Âu - Quận 1 Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 20-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 9,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Level 1 - Brunch to Latenight
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Mì Ramen (IPPUDO, Quận 1) Mới Vàng Hạn nộp: 30-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
10 việc làm
Không yêu cầu
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Mì Ramen (IPPUDO, Quận 1) Mới Vàng
Hạn nộp 30-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Mì Ramen (IPPUDO, Quận 1) Mới Vàng Hạn nộp: 30-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Nhật
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
10 việc làm
Không yêu cầu
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Mì Ramen (IPPUDO, Quận 1) Mới Vàng
Hạn nộp 30-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Nhật
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Mì Ramen (IPPUDO, Quận 1) Mới Vàng Hạn nộp: 30-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
10 việc làm
Không yêu cầu
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Mì Ramen (IPPUDO, Quận 1) Mới Vàng
Hạn nộp 30-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nam Quản lý Nhà hàng - Quận 1 Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 20-08-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 10,000,000 - 18,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nam Quản lý Nhà hàng - Quận 1 Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 20-08-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 18,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Level 1 - Brunch to Latenight
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bảo Vệ Làm Việc Tại Cần Thơ Mới Nổi bật Hạn nộp: 15-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Bảo Vệ Làm Việc Tại Cần Thơ Mới Nổi bật
Hạn nộp 15-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Khách Sạn Victoria Cần Thơ
Địa điểm Cần Thơ, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Nhật - Ca Chiều Mới Hạn nộp: 20-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Nhật
VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Nhật - Ca Chiều Mới
Hạn nộp 20-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Nhật
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Barista - Ca Sáng & Chiều Mới Hạn nộp: 20-08-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Hội An, Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Barista - Ca Sáng & Chiều Mới
Hạn nộp 20-08-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Đầu Bếp Nhật - Ca Chiều Mới Hạn nộp: 20-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Nhật
VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Đầu Bếp Nhật - Ca Chiều Mới
Hạn nộp 20-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Nhật
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Bánh - Bánh Tổng Hợp Mới Hạn nộp: 20-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Bếp bánh
VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Bánh - Bánh Tổng Hợp Mới
Hạn nộp 20-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Bếp bánh
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Buồng Phòng - Full Time Mới Hạn nộp: 20-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Buồng phòng
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Buồng Phòng - Full Time Mới
Hạn nộp 20-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Buồng phòng
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Part Time Mới Hạn nộp: 20-08-2019Bán thời gian
Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
20 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Part Time Mới
Hạn nộp 20-08-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Full Time Mới Hạn nộp: 20-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
20 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Full Time Mới
Hạn nộp 20-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Âu Á - Full Time Mới Hạn nộp: 20-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
20 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Âu Á - Full Time Mới
Hạn nộp 20-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đầu Bếp Á - Có Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 20-08-2019Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 15,000,000 - 25,000,000 Một tháng
2 việc làm
Trung cấp
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Đầu Bếp Á - Có Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 20-08-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 15,000,000 - 25,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giám Sát Bếp Nhật Mới Hạn nộp: 20-08-2019Ca xoay
Quản lý điều hành, Đầu bếp Nhật
VNĐ 6,000,000 - 9,000,000 Một tháng
5 việc làm
Trung cấp
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Giám Sát Bếp Nhật Mới
Hạn nộp 20-08-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Quản lý điều hành, Đầu bếp Nhật
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 9,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giám Sát Nhà Hàng Mới Hạn nộp: 20-08-2019Ca xoay
Quản lý điều hành
VNĐ 6,000,000 - 7,000,000 Một tháng
5 việc làm
Trung cấp
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Giám Sát Nhà Hàng Mới
Hạn nộp 20-08-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bar - Barista - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 20-08-2019Ca xoay
Pha chế, Barista
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
100 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bar - Barista - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 20-08-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 100
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ca Trưởng - Barista - Có Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 20-08-2019Ca xoay
Quản lý điều hành, Barista
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
10 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Ca Trưởng - Barista - Có Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 20-08-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Quản lý điều hành, Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!