Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Tin Tuyển Dụng, Việc Làm Nhà Hàng Khách Sạn Mới Nhất

Quản Lý Làm Tại Quận 1 Mới Vàng Hạn nộp: 23-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
2 việc làm
Trung cấp
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Quản Lý Làm Tại Quận 1 Mới Vàng
Hạn nộp 23-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Heritage Group
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phục Vụ Fulltime - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới Vàng Hạn nộp: 23-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
5 việc làm
Không yêu cầu
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phục Vụ Fulltime - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới Vàng
Hạn nộp 23-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Heritage Group
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp _ Quận 1 Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 16-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 5,500,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp _ Quận 1 Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 16-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Aharooms Internet
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Lễ Tân Khách Sạn_Quận 1 Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 16-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Trung cấp
Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tiêu đề Lễ Tân Khách Sạn_Quận 1 Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 16-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Aharooms Internet
Địa điểm Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Buồng Phòng Khách Sạn - Quận 10 Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 10-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Buồng phòng
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
10 việc làm
Không yêu cầu
Quận 10, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Buồng Phòng Khách Sạn - Quận 10 Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 10-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Buồng phòng
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Aharooms Internet
Địa điểm Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bình Dương Mới Hạn nộp: 30-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Dĩ An, Bình Dương
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bình Dương Mới
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Ngọc Long
Địa điểm Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Bánh- Phú Quốc Mới Hạn nộp: 16-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
- Lương thỏa thuận - Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Bánh- Phú Quốc Mới
Hạn nộp 16-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Tập đoàn OCSEN Phú Quốc
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Lễ Tân Khách Sạn - Quận 10 Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 10-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 5,000,000 - 5,000,000 Một tháng
10 việc làm
Không yêu cầu
Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tiêu đề Lễ Tân Khách Sạn - Quận 10 Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 10-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Aharooms Internet
Địa điểm Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bartender Làm Tại Phú Quốc Mới Vàng Hạn nộp: 30-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender
- Lương thỏa thuận - Một tháng
6 việc làm
Không yêu cầu
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Bartender Làm Tại Phú Quốc Mới Vàng
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Tập đoàn OCSEN Phú Quốc
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Nhân Viên Chạy Bàn - Phú Quốc Mới Vàng Hạn nộp: 30-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác, Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Nhân Viên Chạy Bàn - Phú Quốc Mới Vàng
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác, Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Tập đoàn OCSEN Phú Quốc
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Tại Bàn - Phú Quốc Mới Vàng Hạn nộp: 30-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
- Lương thỏa thuận 6,000,000 - Một tháng
30 việc làm
Không yêu cầu
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Tại Bàn - Phú Quốc Mới Vàng
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương - Lương thỏa thuận 6,000,000 - Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng Tập đoàn OCSEN Phú Quốc
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Nhân Viên Tạp Vụ Bếp _ Phú Quốc Mới Vàng Hạn nộp: 30-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
- Lương thỏa thuận - Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Nhân Viên Tạp Vụ Bếp _ Phú Quốc Mới Vàng
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Tập đoàn OCSEN Phú Quốc
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Phú Quốc Mới Vàng Hạn nộp: 30-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
- Lương thỏa thuận - Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Phú Quốc Mới Vàng
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Tập đoàn OCSEN Phú Quốc
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Nhân Viên Chảo Phụ - Phú Quốc Mới Vàng Hạn nộp: 30-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
- Lương thỏa thuận - Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Nhân Viên Chảo Phụ - Phú Quốc Mới Vàng
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Tập đoàn OCSEN Phú Quốc
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Giám Sát Nhà Hàng - Phú Quốc Mới Vàng Hạn nộp: 30-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
- Lương thỏa thuận - Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Giám Sát Nhà Hàng - Phú Quốc Mới Vàng
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Tập đoàn OCSEN Phú Quốc
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
F&B Manager _ Quận 3 Mới Vàng Hạn nộp: 30-09-2019Giờ hành chính
Phụ bếp, Quản lý điều hành
- Lương thỏa thuận - Một tháng
1 việc làm
Trung cấp
Quận 3, Hồ Chí Minh
Tiêu đề F&B Manager _ Quận 3 Mới Vàng
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Giờ hành chính
Danh mục Phụ bếp, Quản lý điều hành
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng ÊMM Hotel Saigon
Địa điểm Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng - Quận 7 Mới Hạn nộp: 30-09-2019Bán thời gian
Phụ bếp, Phục vụ, Việc làm khác
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng - Quận 7 Mới
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phụ bếp, Phục vụ, Việc làm khác
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Trương Thanh Xuân
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!