Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Tin Tuyển Dụng, Việc Làm Nhà Hàng Khách Sạn Mới Nhất

Nhân Viên Phụ Bếp Parttime Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 10-11-2019Bán thời gian
Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
30 việc làm
Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 6-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Parttime Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 10-11-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng Golden Gate Group
Địa điểm [Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 6-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phụ Bếp Fulltime Nhà Hàng Hoa - Quận 10 Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 10, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Fulltime Nhà Hàng Hoa - Quận 10 Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Golden Gate Group
Địa điểm Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Fulltime Nhà Hàng Hoa - Quận 10 Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 10, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Fulltime Nhà Hàng Hoa - Quận 10 Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Golden Gate Group
Địa điểm Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Fulltime Nhà Hàng Hoa - Quận 10 Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 10, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Fulltime Nhà Hàng Hoa - Quận 10 Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Golden Gate Group
Địa điểm Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Bánh Lạnh - Bánh Âu Mới Vàng Hạn nộp: 30-11-2019Ca xoay
Bếp bánh
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
6 việc làm
Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Bánh Lạnh - Bánh Âu Mới Vàng
Hạn nộp 30-11-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Bếp bánh
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Cái Lò Nướng
Địa điểm Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Hồ Chí Minh Mới Vàng Hạn nộp: 31-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Hồ Chí Minh Mới Vàng
Hạn nộp 31-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng SWEET CORBER
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Nhật Bản- Quận 1 Mới Vàng Hạn nộp: 29-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
VNĐ 6,500,000 - 8,000,000 Một tháng
5 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Nhật Bản- Quận 1 Mới Vàng
Hạn nộp 29-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
Mức lương VNĐ 6,500,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Mangetsu Shochu Bar
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp Việt Quận 1 - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới Vàng Hạn nộp: 01-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
3 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Việt Quận 1 - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới Vàng
Hạn nộp 01-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Quán Nhăm Nhăm
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp Việt - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới Vàng Hạn nộp: 24-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 6,000,000 - 7,000,000 Một tháng
3 việc làm
Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Việt - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới Vàng
Hạn nộp 24-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Ẩm thực chay An
Địa điểm Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Làm Bánh Mới Vàng Hạn nộp: 31-12-2019Giờ hành chính
Bếp bánh, Việc làm khác
VNĐ 4,000,000 - 9,000,000 Một tháng
8 việc làm
Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận Thanh Xuân-Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Làm Bánh Mới Vàng
Hạn nộp 31-12-2019
Phân loại Giờ hành chính
Danh mục Bếp bánh, Việc làm khác
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 9,000,000 Một tháng
Vị Trí 8
Nhà tuyển dụng Công Ty TNHH CakeCraft Creative Studio
Địa điểm [Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận Thanh Xuân-Hà Nội, Việt Nam]
Nhân Viên Bếp - Hồ Chí Minh Mới Vàng Hạn nộp: 25-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 2,500,000 - 5,000,000 Một tháng
15 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp - Hồ Chí Minh Mới Vàng
Hạn nộp 25-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 2,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 15
Nhà tuyển dụng Ụt Ụt - American BBQ & Beer
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp Việt Part time - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới Vàng Hạn nộp: 01-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 18,000,000 - 20,000,000 Một giờ
5 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Việt Part time - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới Vàng
Hạn nộp 01-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 18,000,000 - 20,000,000 Một giờ
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Quán Nhăm Nhăm
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp Khách Sạn 3 - 5 Sao - Nhà Hàng Alacarte Cao Cấp Mới Vàng Hạn nộp: 30-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 5,500,000 - 7,000,000 Một tháng
15 việc làm
Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Khách Sạn 3 - 5 Sao - Nhà Hàng Alacarte Cao Cấp Mới Vàng
Hạn nộp 30-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 15
Nhà tuyển dụng Khách sạn Tân Sơn Nhất
Địa điểm Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đầu Bếp Âu Á Khách Sạn 3 - 5 Sao _ Nhà Hàng Alacarte Cao Cấp Mới Vàng Hạn nộp: 30-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 9,000,000 - 12,000,000 Một tháng
8 việc làm
Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Đầu Bếp Âu Á Khách Sạn 3 - 5 Sao _ Nhà Hàng Alacarte Cao Cấp Mới Vàng
Hạn nộp 30-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 9,000,000 - 12,000,000 Một tháng
Vị Trí 8
Nhà tuyển dụng Khách sạn Tân Sơn Nhất
Địa điểm Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!