Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Tin Tuyển Dụng, Việc Làm Nhà Hàng Khách Sạn Mới Nhất

Nhân Viên Buồng Phòng - Norfolk Hotel _ Quận 1 Mới Vàng Hạn nộp: 15-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Buồng phòng
5,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Buồng Phòng - Norfolk Hotel _ Quận 1 Mới Vàng
Hạn nộp 15-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Buồng phòng
Mức lương 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Norfolk Group
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Pha Chế Fulltime Nhà Hàng Âu - Vivo City - Quận 7 Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
5,000,000 - 6,500,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Pha Chế Fulltime Nhà Hàng Âu - Vivo City - Quận 7 Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 5,000,000 - 6,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Golden Gate Group
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tổ Trưởng Bếp/Demi Chef _ Nhà Hàng Dì Mai Quận 7 Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tổ Trưởng Bếp/Demi Chef _ Nhà Hàng Dì Mai Quận 7 Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Dì Mai
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Part-Time - Quận 1 Mới Vàng Hạn nộp: 18-12-2019Bán thời gian
Đầu bếp Âu - Á
3,000,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Part-Time - Quận 1 Mới Vàng
Hạn nộp 18-12-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng The Coffee Club (QSR Việt Nam)
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Part-Time - Quận 1 Mới Vàng Hạn nộp: 18-12-2019Bán thời gian
Phụ bếp
3,000,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Part-Time - Quận 1 Mới Vàng
Hạn nộp 18-12-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phụ bếp
Mức lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng The Coffee Club (QSR Việt Nam)
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Dimsum (Hấp/Chảo) Mới Hạn nộp: 20-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
6,500,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 12, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Dimsum (Hấp/Chảo) Mới
Hạn nộp 20-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 6,500,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần My Home Việt Nam
Địa điểm Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ _ Quận 2 Mới Hạn nộp: 20-12-2019Bán thời gian
Phục vụ
3,500,000 - 4,500,000 VNĐ Một tháng
6 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ _ Quận 2 Mới
Hạn nộp 20-12-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phục vụ
Mức lương 3,500,000 - 4,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần My Home Việt Nam
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Partime_Quận 2 Mới Hạn nộp: 20-12-2019Bán thời gian
Phụ bếp
3,000,000 - 4,500,000 VNĐ Một tháng
6 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Partime_Quận 2 Mới
Hạn nộp 20-12-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phụ bếp
Mức lương 3,000,000 - 4,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần My Home Việt Nam
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Hấp Dimsum_ Quận 2 Mới Hạn nộp: 20-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
6,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Hấp Dimsum_ Quận 2 Mới
Hạn nộp 20-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
Mức lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần My Home Việt Nam
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Chảo Hoa_ Quận 2 Mới Hạn nộp: 20-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Hoa
6,000,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Chảo Hoa_ Quận 2 Mới
Hạn nộp 20-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Hoa
Mức lương 6,000,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần My Home Việt Nam
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giám Sát Nhà Hàng _ Phú Quốc Mới Hạn nộp: 01-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
- - Lương thỏa thuận Một tháng
1 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Giám Sát Nhà Hàng _ Phú Quốc Mới
Hạn nộp 01-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Giám Sát Buồng Phòng_ Phú Quốc Mới Hạn nộp: 01-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Buồng phòng
- - Lương thỏa thuận Một tháng
1 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Giám Sát Buồng Phòng_ Phú Quốc Mới
Hạn nộp 01-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Buồng phòng
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Tổ Trưởng Nhà Hàng - Kiên Giang Mới Hạn nộp: 04-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
- - Lương thỏa thuận Một tháng
1 việc làm
Kiên Giang
Tiêu đề Tổ Trưởng Nhà Hàng - Kiên Giang Mới
Hạn nộp 04-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Kiên Giang, Việt Nam
Thực Tập Sinh Front Desk _ Phú Quốc Mới Hạn nộp: 13-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
2,000,000 - 3,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Thực Tập Sinh Front Desk _ Phú Quốc Mới
Hạn nộp 13-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương 2,000,000 - 3,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Thực Tập Sinh Bếp _ Phú Quốc Mới Hạn nộp: 13-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
2,000,000 - 3,000,000 VNĐ Một tháng
7 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Thực Tập Sinh Bếp _ Phú Quốc Mới
Hạn nộp 13-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương 2,000,000 - 3,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 7
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Thực Tập Sinh F&B_ Phú Quốc Mới Hạn nộp: 13-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender
2,000,000 - 3,000,000 VNĐ Một tháng
7 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Thực Tập Sinh F&B_ Phú Quốc Mới
Hạn nộp 13-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender
Mức lương 2,000,000 - 3,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 7
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Tổ Trưởng Nhà Hàng - Kiên Giang Mới Hạn nộp: 04-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
- - Lương thỏa thuận Một tháng
1 việc làm
Kiên Giang
Tiêu đề Tổ Trưởng Nhà Hàng - Kiên Giang Mới
Hạn nộp 04-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Kiên Giang, Việt Nam
Giám Sát Buồng Phòng_ Phú Quốc Mới Hạn nộp: 01-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Buồng phòng
- - Lương thỏa thuận Một tháng
1 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Giám Sát Buồng Phòng_ Phú Quốc Mới
Hạn nộp 01-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Buồng phòng
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Bartender Làm Việc Tại Phú Quốc Mới Hạn nộp: 04-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender
- - Lương thỏa thuận Một tháng
2 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Bartender Làm Việc Tại Phú Quốc Mới
Hạn nộp 04-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Nhân Viên Tiếp Đón Khách Sân Bay Mới Hạn nộp: 04-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
- - Lương thỏa thuận Một tháng
2 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Nhân Viên Tiếp Đón Khách Sân Bay Mới
Hạn nộp 04-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Waiter / Waitress_ Phú Quốc Mới Hạn nộp: 05-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
- - Lương thỏa thuận Một tháng
5 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Waiter / Waitress_ Phú Quốc Mới
Hạn nộp 05-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Commisary - Sơ Chế _ Phú Quốc Mới Hạn nộp: 05-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
- - Lương thỏa thuận Một tháng
2 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Commisary - Sơ Chế _ Phú Quốc Mới
Hạn nộp 05-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
F&B Cashier- Phú Quốc Mới Hạn nộp: 06-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
- - Lương thỏa thuận Một tháng
2 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề F&B Cashier- Phú Quốc Mới
Hạn nộp 06-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!