Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Tin Tuyển Dụng, Việc Làm Nhà Hàng Khách Sạn Mới Nhất

Gấp Gấp Gấp Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Fulltime Và Parttime Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-03-2020Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
7,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
20 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Gấp Gấp Gấp Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Fulltime Và Parttime Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-03-2020
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Dookki Việt Nam
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giảng Viên Ngành Bếp Bánh Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 14-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
10,000,000 - 30,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
Tiêu đề Giảng Viên Ngành Bếp Bánh Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 14-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công ty CP Hướng Nghiệp Á Âu
Địa điểm [Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Việt Nam]
Giảng Viên Ngành Nhà Hàng Khách Sạn Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 14-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
10,000,000 - 30,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ
Tiêu đề Giảng Viên Ngành Nhà Hàng Khách Sạn Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 14-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công ty CP Hướng Nghiệp Á Âu
Địa điểm [Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ , Việt Nam]
Giảng Viên Ngành Nhà Hàng Khách Sạn Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 14-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
10,000,000 - 30,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ
Tiêu đề Giảng Viên Ngành Nhà Hàng Khách Sạn Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 14-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công ty CP Hướng Nghiệp Á Âu
Địa điểm [Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ , Việt Nam]
Giảng Viên Ngành Bếp Nóng Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 14-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
10,000,000 - 25,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Hà Nội
Tiêu đề Giảng Viên Ngành Bếp Nóng Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 14-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công ty CP Hướng Nghiệp Á Âu
Địa điểm [Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Hà Nội, Việt Nam]
Nhân Viên Pha Chế _ Quận 10 Mới Hạn nộp: 28-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
5,000,000 - 6,500,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Quận 10, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế _ Quận 10 Mới
Hạn nộp 28-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương 5,000,000 - 6,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Yi Jia Dessert
Địa điểm Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ _ Quận 10 Mới Hạn nộp: 28-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Việc làm khác
5,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
4 việc làm
Quận 10, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ _ Quận 10 Mới
Hạn nộp 28-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Việc làm khác
Mức lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Yi Jia Dessert
Địa điểm Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên F & B _Quận Bình Thạnh Mới Hạn nộp: 31-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Phục vụ
4,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên F & B _Quận Bình Thạnh Mới
Hạn nộp 31-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Phục vụ
Mức lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Maison De Camille Boutique Hotel
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Chính _ Quận Bình Thạnh Mới Hạn nộp: 31-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Chính _ Quận Bình Thạnh Mới
Hạn nộp 31-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Maison De Camille Boutique Hotel
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Fulltime Quận 1 Hạn nộp: 31-03-2020Ca gãy
Bartender, Pha chế, Phục vụ
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
10 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Fulltime Quận 1
Hạn nộp 31-03-2020
Phân loại Ca gãy
Danh mục Bartender, Pha chế, Phục vụ
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Star Anise Saigon
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Âu Mới Hạn nộp: 30-06-2020Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
7,000,000 - 9,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Âu Mới
Hạn nộp 30-06-2020
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Mama Kitchen
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Trưởng Ca Làm Việc Hồ Chí Minh Mới Hạn nộp: 11-12-2020Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Phục vụ, Quản lý điều hành
8,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Trưởng Ca Làm Việc Hồ Chí Minh Mới
Hạn nộp 11-12-2020
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Quản lý điều hành
Mức lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Mama Kitchen
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giảng Viên Pha Chế Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 14-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
10,000,000 - 30,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đắk Lắk, Cần Thơ , Nha Trang-Khánh Hòa
Tiêu đề Giảng Viên Pha Chế Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 14-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công ty CP Hướng Nghiệp Á Âu
Địa điểm [Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đắk Lắk, Cần Thơ , Nha Trang-Khánh Hòa, Việt Nam]
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!