Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Tin Tuyển Dụng, Việc Làm Nhà Hàng Khách Sạn Mới Nhất

Nhân Viên Phục Vụ _ Quận 2 Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
5,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ _ Quận 2 Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Kitchen Seoul
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Full-Time (Waiter/Waitress) - Nhà Hàng Sorae Quận 1 Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 15-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
7,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Full-Time (Waiter/Waitress) - Nhà Hàng Sorae Quận 1 Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 15-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Capella D1 Corporation
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Full-Time (Waiter/Waitress) - Nhà Hàng Sorae Quận 1 Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 15-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
7,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Full-Time (Waiter/Waitress) - Nhà Hàng Sorae Quận 1 Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 15-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Capella D1 Corporation
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Tiếp Thực - Quận 1 Mới Vàng Hạn nộp: 31-12-2019Ca gãy
Phục vụ
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Tiếp Thực - Quận 1 Mới Vàng
Hạn nộp 31-12-2019
Phân loại Ca gãy
Danh mục Phục vụ
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Star Anise Saigon
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Tiếp Thực - Quận 1 Mới Vàng Hạn nộp: 31-12-2019Ca gãy
Việc làm khác
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Tiếp Thực - Quận 1 Mới Vàng
Hạn nộp 31-12-2019
Phân loại Ca gãy
Danh mục Việc làm khác
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Star Anise Saigon
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế _ Quận 2, Quận 10 Mới Hạn nộp: 15-12-2019Bán thời gian
Pha chế, Phục vụ
4,500,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
4 việc làm
Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế _ Quận 2, Quận 10 Mới
Hạn nộp 15-12-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Pha chế, Phục vụ
Mức lương 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng TRÀ SỮA ROYAL TEA
Địa điểm [Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Thu Ngân Hệ Thống Bánh Mới Hạn nộp: 23-11-2019Ca xoay
Bếp bánh, Việc làm khác
5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
6 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Thu Ngân Hệ Thống Bánh Mới
Hạn nộp 23-11-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Bếp bánh, Việc làm khác
Mức lương 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Vạn Thắng Đạt
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Hồ Chí Minh Mới Hạn nộp: 23-11-2019Ca xoay
Phụ bếp
5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
6 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Hồ Chí Minh Mới
Hạn nộp 23-11-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp
Mức lương 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Vạn Thắng Đạt
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế - Hồ Chí Minh Mới Hạn nộp: 23-11-2019Ca xoay
Pha chế
5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
8 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế - Hồ Chí Minh Mới
Hạn nộp 23-11-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế
Mức lương 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 8
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Vạn Thắng Đạt
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Chuyên Bắt Bánh Kem Mới Hạn nộp: 24-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Bếp bánh
- - Lương thỏa thuận Một tháng
4 việc làm
Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Chuyên Bắt Bánh Kem Mới
Hạn nộp 24-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Bếp bánh
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Vạn Thắng Đạt
Địa điểm [Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Bếp Chính Bếp Á - Full Time Mới Hạn nộp: 15-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
12,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Hà Nội
Tiêu đề Bếp Chính Bếp Á - Full Time Mới
Hạn nộp 15-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 12,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hà Nội, Việt Nam
Bếp Phó - Bếp Âu_Quận 1 Mới Hạn nộp: 15-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
18,000,000 - 20,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Phó - Bếp Âu_Quận 1 Mới
Hạn nộp 15-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 18,000,000 - 20,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng NHÀ HÀNG PAUL
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp Việt - Quận 1 Mới Hạn nộp: 30-11-2019Ca gãy
Đầu bếp Việt
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Việt - Quận 1 Mới
Hạn nộp 30-11-2019
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Star Anise Saigon
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Room Attendant _ Phú Quốc Mới Hạn nộp: 30-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Buồng phòng
- - Lương thỏa thuận Một tháng
20 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Room Attendant _ Phú Quốc Mới
Hạn nộp 30-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Buồng phòng
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Restaurant Captain - Kiên Giang Mới Hạn nộp: 04-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
- - Lương thỏa thuận Một tháng
1 việc làm
Kiên Giang
Tiêu đề Restaurant Captain - Kiên Giang Mới
Hạn nộp 04-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Kiên Giang, Việt Nam
Duty Manager _ Phú Quốc Mới Hạn nộp: 01-12-2020Giờ hành chính
Lễ tân
- - Lương thỏa thuận Một tháng
1 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Duty Manager _ Phú Quốc Mới
Hạn nộp 01-12-2020
Phân loại Giờ hành chính
Danh mục Lễ tân
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Housekeeping Supervisor Mới Hạn nộp: 01-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Buồng phòng
- - Lương thỏa thuận Một tháng
1 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Housekeeping Supervisor Mới
Hạn nộp 01-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Buồng phòng
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Thực Tập Sinh Front Desk _ Phú Quốc Mới Hạn nộp: 13-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
2,000,000 - 3,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Thực Tập Sinh Front Desk _ Phú Quốc Mới
Hạn nộp 13-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương 2,000,000 - 3,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Thực Tập Sinh Bếp _ Phú Quốc Mới Hạn nộp: 13-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
2,000,000 - 3,000,000 VNĐ Một tháng
7 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Thực Tập Sinh Bếp _ Phú Quốc Mới
Hạn nộp 13-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương 2,000,000 - 3,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 7
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!