Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Tin Tuyển Dụng, Việc Làm Nhà Hàng Khách Sạn Mới Nhất

Tuyển Nhân Viên Thu Ngân Đi Làm Ngay_Quận Bình Thạnh Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-02-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
6,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Thu Ngân Đi Làm Ngay_Quận Bình Thạnh Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-02-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Dookki Việt Nam
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Gấp Gấp Gấp Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Fulltime Và Parttime Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-03-2020Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
7,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
20 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Gấp Gấp Gấp Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Fulltime Và Parttime Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-03-2020
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Dookki Việt Nam
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp - Quận Bình Thạnh Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
7,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp - Quận Bình Thạnh Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Dookki Việt Nam
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Đầu Bếp (Cook) - Nhà hàng Âu Quận 1 Mới Vàng Hạn nộp: 29-02-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
8,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Đầu Bếp (Cook) - Nhà hàng Âu Quận 1 Mới Vàng
Hạn nộp 29-02-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Drinking and Healing
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Đầu Bếp (Cook) - Nhà hàng Âu Quận 1 Mới Vàng Hạn nộp: 29-02-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp trưởng
8,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Đầu Bếp (Cook) - Nhà hàng Âu Quận 1 Mới Vàng
Hạn nộp 29-02-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp trưởng
Mức lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Drinking and Healing
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đầu Bếp Âu_Ninh Thuận Mới Hạn nộp: 18-02-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Ninh Thuận
Tiêu đề Đầu Bếp Âu_Ninh Thuận Mới
Hạn nộp 18-02-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Âu Le Napoli Phan Rang
Địa điểm Ninh Thuận , Việt Nam
Nhân Viên Bán Hàng_ Quận 1 Mới Hạn nộp: 15-02-2020Ca xoay
Việc làm khác
5,500,000 - 6,500,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bán Hàng_ Quận 1 Mới
Hạn nộp 15-02-2020
Phân loại Ca xoay
Danh mục Việc làm khác
Mức lương 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH VIỆT NAM YAMAZAKI
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Bánh _ Quận 1 Mới Hạn nộp: 15-02-2020Ca xoay
Bếp bánh
5,500,000 - 6,500,000 VNĐ Một tháng
6 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Bánh _ Quận 1 Mới
Hạn nộp 15-02-2020
Phân loại Ca xoay
Danh mục Bếp bánh
Mức lương 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH VIỆT NAM YAMAZAKI
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bellman Khách Sạn_ Quận 1 Hạn nộp: 14-04-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
6 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bellman Khách Sạn_ Quận 1
Hạn nộp 14-04-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Khách sạn Nhật Bản Azumaya
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Ăn Sáng_ Quận 1 Hạn nộp: 14-04-2020Bán thời gian
Phục vụ
3,000,000 - 3,500,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Ăn Sáng_ Quận 1
Hạn nộp 14-04-2020
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phục vụ
Mức lương 3,000,000 - 3,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Khách sạn Nhật Bản Azumaya
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Buồng Phòng _ Quận 1 Hạn nộp: 14-04-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Buồng phòng
5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Buồng Phòng _ Quận 1
Hạn nộp 14-04-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Buồng phòng
Mức lương 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Khách sạn Nhật Bản Azumaya
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp_Quận 1 Hạn nộp: 14-04-2020Bán thời gian
Phụ bếp
3,000,000 - 3,500,000 VNĐ Một tháng
6 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp_Quận 1
Hạn nộp 14-04-2020
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phụ bếp
Mức lương 3,000,000 - 3,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Khách sạn Nhật Bản Azumaya
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ca Trưởng Bếp Âu - Quận 2 Hạn nộp: 11-02-2020Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á, Quản lý điều hành
12,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Ca Trưởng Bếp Âu - Quận 2
Hạn nộp 11-02-2020
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Quản lý điều hành
Mức lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Âu - Ca Chiều - Quận 1 Hạn nộp: 11-02-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
5,500,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Âu - Ca Chiều - Quận 1
Hạn nộp 11-02-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương 5,500,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Fulltime - Cần Thơ Hạn nộp: 11-02-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
4,500,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
8 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Fulltime - Cần Thơ
Hạn nộp 11-02-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương 4,500,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 8
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ, Việt Nam
Phụ Bếp Á - Fulltime - Cần Thơ Hạn nộp: 11-02-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
5,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Phụ Bếp Á - Fulltime - Cần Thơ
Hạn nộp 11-02-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Hồ Chí Minh Vàng Nổi bật Hạn nộp: 10-06-2020Ca gãy
Phụ bếp
5,500,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
10 việc làm
Ho Chi Minh City
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Hồ Chí Minh Vàng Nổi bật
Hạn nộp 10-06-2020
Phân loại Ca gãy
Danh mục Phụ bếp
Mức lương 5,500,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng công ty TNHH DV giải pháp xuất nhập khẩu VTRADE
Địa điểm Ho Chi Minh City, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!