Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Tin Tuyển Dụng, Việc Làm Nhà Hàng Khách Sạn Mới Nhất

Bếp Trưởng Làm Việc Tại New Zealand Mới Vàng Hạn nộp: 10-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 20,000,000 - 25,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Nước Ngoài
Tiêu đề Bếp Trưởng Làm Việc Tại New Zealand Mới Vàng
Hạn nộp 10-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 20,000,000 - 25,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng The Waterline Restaurant And Beach Bar
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Quản Lý Nhà Hàng - Quận 9, Quận Bình Thạnh Mới Vàng Hạn nộp: 24-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 6,000,000 - 12,000,000 Một tháng
7 việc làm
Không yêu cầu
Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận 9-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Quản Lý Nhà Hàng - Quận 9, Quận Bình Thạnh Mới Vàng
Hạn nộp 24-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 12,000,000 Một tháng
Vị Trí 7
Nhà tuyển dụng Ơ BISTRO
Địa điểm [Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận 9-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Bartender làm việc tại New Zealand Mới Vàng Hạn nộp: 10-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender
VNĐ 15,000,000 - 18,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Nước Ngoài
Tiêu đề Bartender làm việc tại New Zealand Mới Vàng
Hạn nộp 10-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender
Mức lương VNĐ 15,000,000 - 18,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng The Waterline Restaurant And Beach Bar
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Phụ Bếp Làm Tại Quận 9,Quận Bình Thạnh Mới Vàng Hạn nộp: 24-09-2019Ca gãy
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
15 việc làm
Không yêu cầu
Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận 9-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Làm Tại Quận 9,Quận Bình Thạnh Mới Vàng
Hạn nộp 24-09-2019
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 15
Nhà tuyển dụng Ơ BISTRO
Địa điểm [Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận 9-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Assistant Manager Restaurant - District 2 Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 12,000,000 - 15,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Assistant Manager Restaurant - District 2 Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 12,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Kitchen Seoul
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phục Vụ Full Time/ Part Time - Quận 2 Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 28-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 6,000,000 - 7,000,000 Một tháng
15 việc làm
Không yêu cầu
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phục Vụ Full Time/ Part Time - Quận 2 Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 28-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 15
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Kitchen Seoul
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bartender Trưởng Tại Quận 1 Mới Vàng Hạn nộp: 21-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 7,500,000 - 8,500,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bartender Trưởng Tại Quận 1 Mới Vàng
Hạn nộp 21-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 7,500,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Chill Garden Lounge
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Quận 1 Mới Nổi bật Hạn nộp: 21-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa, Phục vụ
VNĐ 5,500,000 - 12,000,000 Một tháng
30 việc làm
Không yêu cầu
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Quận 1 Mới Nổi bật
Hạn nộp 21-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa, Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 12,000,000 Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Hai Di Lao Việt Nam Holdings
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Chính Á Tại Quận 1 Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 21-10-2019Ca gãy
Đầu bếp Việt
VNĐ 8,000,000 - 11,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Chính Á Tại Quận 1 Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 21-10-2019
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 11,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Opus Saigon_ Hội An Sense và Mandarine
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chef De Partie - Quận 1 Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 12,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Chef De Partie - Quận 1 Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 12,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Opus Saigon_ Hội An Sense và Mandarine
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Thớt Chính [Á] - Quận 1 Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Hoa, Việc làm khác
VNĐ 7,000,000 - 9,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Thớt Chính [Á] - Quận 1 Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Hoa, Việc làm khác
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 9,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Opus Saigon_ Hội An Sense và Mandarine
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Trưởng Làm Việc Tại Quận 9 Mới Vàng Hạn nộp: 23-09-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 11,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Quận 9, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Trưởng Làm Việc Tại Quận 9 Mới Vàng
Hạn nộp 23-09-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 11,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Nam Long
Địa điểm Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Hà Nội Mới Hạn nộp: 30-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 10,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Hà Nội Mới
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà hàng King BBQ 8A Hàng Tre
Địa điểm Hà Nội, Việt Nam
Quản Lý Nhà Hàng - Hà Nội Mới Hạn nộp: 30-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 12,000,000 - 30,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đại học
Hà Nội
Tiêu đề Quản Lý Nhà Hàng - Hà Nội Mới
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 12,000,000 - 30,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Nhà hàng King BBQ 8A Hàng Tre
Địa điểm Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế - Quận 7 Mới Hạn nộp: 20-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế - Quận 7 Mới
Hạn nộp 20-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Thạch Hãn
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!