Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Trang việc làm Barista - Tìm việc, tuyển Barista

Nhân Viên Phục Vụ Part-Time Mới Vàng Hạn nộp: 31-08-2019Bán thời gian
Barista
VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
6 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Part-Time Mới Vàng
Hạn nộp 31-08-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng NHÀ HÀNG JING HUA VIỆT NAM
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Full-Time Mới Vàng Hạn nộp: 31-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
4 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Full-Time Mới Vàng
Hạn nộp 31-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng NHÀ HÀNG JING HUA VIỆT NAM
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Pha Chế Làm Việc Tại Quận 2 Vàng Hạn nộp: 12-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Pha Chế Làm Việc Tại Quận 2 Vàng
Hạn nộp 12-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hệ Thống Nhà Hàng Lioncity
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Barista Pha Chế - Quận 3 Vàng Hạn nộp: 12-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
3 việc làm
Không yêu cầu
Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tiêu đề Barista Pha Chế - Quận 3 Vàng
Hạn nộp 12-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Kafka Cafe Saigon
Địa điểm Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
R&D Executive Bartender (Innovation Bartender) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 09-08-2019Giờ hành chính
Barista
VNĐ 12,000,000 - 15,000,000 Một tháng
2 việc làm
Chứng chỉ nghề
Hồ Chí Minh
Tiêu đề R&D Executive Bartender (Innovation Bartender) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 09-08-2019
Phân loại Giờ hành chính
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 12,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng QSR Việt Nam
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Barista - Ca Sáng & Chiều Mới Hạn nộp: 20-08-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Hội An, Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Barista - Ca Sáng & Chiều Mới
Hạn nộp 20-08-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Phụ Bar - Barista - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 20-08-2019Ca xoay
Pha chế, Barista
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
100 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bar - Barista - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 20-08-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 100
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ca Trưởng - Barista - Có Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 20-08-2019Ca xoay
Quản lý điều hành, Barista
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
10 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Ca Trưởng - Barista - Có Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 20-08-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Quản lý điều hành, Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Barista Mới Hạn nộp: 20-08-2019Ca xoay
Pha chế, Barista
VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Barista Mới
Hạn nộp 20-08-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Barista - Pha Chế Đặc Biệt Mới Hạn nộp: 20-08-2019Ca xoay
Barista, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
2 việc làm
Chứng chỉ nghề
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Barista - Pha Chế Đặc Biệt Mới
Hạn nộp 20-08-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Ca Sáng Mới Hạn nộp: 17-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Ca Sáng Mới
Hạn nộp 17-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Barista - Part Time Mới Hạn nộp: 15-08-2019Bán thời gian
Barista, Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Barista - Part Time Mới
Hạn nộp 15-08-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Barista Hạn nộp: 10-08-2019Ca xoay
Pha chế, Barista
VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
4 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Barista
Hạn nộp 10-08-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Barista Tại Quân 3 Hạn nộp: 31-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Barista Tại Quân 3
Hạn nộp 31-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Naked Sushi & Sashimi - Công ty RB
Địa điểm Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Barista Hạn nộp: 06-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Barista
Hạn nộp 06-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quản Lý Cửa Hàng Cafe Vàng Hạn nộp: 08-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista, Phục vụ
VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
20 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Quản Lý Cửa Hàng Cafe Vàng
Hạn nộp 08-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista, Phục vụ
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Passio Coffee
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Trưởng Ca Cửa Hàng Cafe Vàng Hạn nộp: 07-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista, Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
50 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Trưởng Ca Cửa Hàng Cafe Vàng
Hạn nộp 07-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista, Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 50
Nhà tuyển dụng Passio Coffee
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế (Barista) Vàng Hạn nộp: 06-08-2019Ca xoay
Pha chế, Barista, Phục vụ
VNĐ 3,000,000 - 5,000,000 Một tháng
50 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế (Barista) Vàng
Hạn nộp 06-08-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista, Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 50
Nhà tuyển dụng Passio Coffee
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Full Time Hạn nộp: 03-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Full Time
Hạn nộp 03-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Barista - Part Time Hạn nộp: 27-07-2019Bán thời gian
Barista, Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Barista - Part Time
Hạn nộp 27-07-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!