Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Trang việc làm Barista - Tìm việc, tuyển Barista

Nhân Viên Pha Chế - Barista Mới Vàng Hạn nộp: 30-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
3 việc làm
Trung cấp
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế - Barista Mới Vàng
Hạn nộp 30-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Hum
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Pha Chế (Làm Việc Tại Văn Giang, Hưng Yên) Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 08-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
30 việc làm
Không yêu cầu
Hưng Yên
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế (Làm Việc Tại Văn Giang, Hưng Yên) Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 08-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng RuNam Bistro - Công ty cổ phần NISO
Địa điểm Hưng Yên, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế - Quận 3 Mới Vàng Hạn nộp: 21-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Quận 3, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế - Quận 3 Mới Vàng
Hạn nộp 21-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng CONTURO COFFEE
Địa điểm Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế (Làm Việc Tại Khu Vực TP HCM) Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 14-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
20 việc làm
Không yêu cầu
Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế (Làm Việc Tại Khu Vực TP HCM) Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 14-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng RuNam Bistro - Công ty cổ phần NISO
Địa điểm [Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Pha Chế (Làm Việc Tại Vincom Hạ Long) Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 07-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
10 việc làm
Không yêu cầu
Quảng Ninh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế (Làm Việc Tại Vincom Hạ Long) Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 07-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng RuNam Bistro - Công ty cổ phần NISO
Địa điểm Quảng Ninh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế - Làm Việc Tại Quận Thủ Đức Mới Hạn nộp: 01-06-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Bartender, Barista, Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế - Làm Việc Tại Quận Thủ Đức Mới
Hạn nộp 01-06-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng KISS BILLARDS & LOUNGE
Địa điểm Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Ca Sáng Mới Hạn nộp: 22-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Ca Sáng Mới
Hạn nộp 22-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Full Time Mới Hạn nộp: 22-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
6 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Full Time Mới
Hạn nộp 22-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Barista - Ca Sáng Mới Hạn nộp: 22-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Barista - Ca Sáng Mới
Hạn nộp 22-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Chuyên Viên R&D Pha Chế Mới Hạn nộp: 31-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 9,000,000 - 12,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Chuyên Viên R&D Pha Chế Mới
Hạn nộp 31-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 9,000,000 - 12,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Trà sữa Bumba
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế Tổng Hợp Vàng Hạn nộp: 28-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Barista, Pha chế
VNĐ 5,500,000 - 10,000,000 Một tháng
4 việc làm
Chứng chỉ nghề
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Tổng Hợp Vàng
Hạn nộp 28-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng SOUL@BenThanh Restaurant and Bar
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế/Bartender Vàng Hạn nộp: 17-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 6,000,000 - 6,500,000 Một tháng
3 việc làm
Không yêu cầu
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế/Bartender Vàng
Hạn nộp 17-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng NHÀ HÀNG CHICKITA
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế - Barista - Quận 1 Nổi bật Hạn nộp: 31-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 6,000,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế - Barista - Quận 1 Nổi bật
Hạn nộp 31-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH HypeAsia
Địa điểm Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế - Làm Tại Quận 1 Vàng Hạn nộp: 16-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế - Làm Tại Quận 1 Vàng
Hạn nộp 16-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH The Dreamers
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Barista Hạn nộp: 15-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 5,500,000 - 7,500,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Barista
Hạn nộp 15-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế Barista Hạn nộp: 30-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
20 việc làm
Không yêu cầu
Long An , Quận 12-Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Barista
Hạn nộp 30-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng NAM PHUONG BISTRO & CAFÉ
Địa điểm [Long An , Quận 12-Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Barista - Ca Sáng Hạn nộp: 10-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Barista - Ca Sáng
Hạn nộp 10-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Barista - Ca Chiều Hạn nộp: 10-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Barista - Ca Chiều
Hạn nộp 10-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm (Barista) Hạn nộp: 30-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista, Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
30 việc làm
Không yêu cầu
Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm (Barista)
Hạn nộp 30-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista, Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng King Coffee
Địa điểm [Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Trưởng Ca - Barista - Ca Chiều Hạn nộp: 04-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành, Barista
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Trưởng Ca - Barista - Ca Chiều
Hạn nộp 04-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành, Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!