Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Trang việc làm Barista - Tìm việc, tuyển Barista

Giảng Viên Pha Chế Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 14-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
10,000,000 - 30,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đắk Lắk, Cần Thơ , Nha Trang-Khánh Hòa
Tiêu đề Giảng Viên Pha Chế Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 14-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công ty CP Hướng Nghiệp Á Âu
Địa điểm [Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đắk Lắk, Cần Thơ , Nha Trang-Khánh Hòa, Việt Nam]
Nhân Viên Phục Vụ Full-Time (Sắp Khai Trương - Quận Bình Thạnh) Vàng Hạn nộp: 29-02-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
20 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Full-Time (Sắp Khai Trương - Quận Bình Thạnh) Vàng
Hạn nộp 29-02-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế/ Bartender - Quận 1 Vàng Hạn nộp: 29-02-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
7,000,000 - 9,000,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế/ Bartender - Quận 1 Vàng
Hạn nộp 29-02-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Greyhound Cafe Vietnam
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế/ Bartender- Quận 2 Vàng Hạn nộp: 20-09-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
6,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế/ Bartender- Quận 2 Vàng
Hạn nộp 20-09-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Chickita - Flame Grilled Chicken
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Trưởng Barista/ Pha chế_Quận 7 Nổi bật Hạn nộp: 28-02-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
10,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Trưởng Barista/ Pha chế_Quận 7 Nổi bật
Hạn nộp 28-02-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng NELO DECOR
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bartender, Pha chế, Barista
7,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Pha Chế Có Kinh Nghiệm- Nhà Hàng Fusion Á - Âu_ Quận 2 Mới
Hạn nộp 31-03-2020
Phân loại Ca gãy
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Big Pig - BBQ & Beer
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bar Nhà Hàng Fusion Á - Âu_ Quận 2 Mới Hạn nộp: 31-03-2020Ca gãy
Bartender, Pha chế, Barista
5,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bar Nhà Hàng Fusion Á - Âu_ Quận 2 Mới
Hạn nộp 31-03-2020
Phân loại Ca gãy
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Big Pig - BBQ & Beer
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế Hạn nộp: 31-03-2020Ca gãy
Bartender, Pha chế, Barista
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế
Hạn nộp 31-03-2020
Phân loại Ca gãy
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Star Anise Saigon
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Barista Hạn nộp: 08-03-2020Ca xoay
Pha chế, Barista
4,000,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
4 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Barista
Hạn nộp 08-03-2020
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Barista - Xoay ca Hạn nộp: 08-03-2020Ca xoay
Pha chế, Barista
4,500,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
8 việc làm
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Barista - Xoay ca
Hạn nộp 08-03-2020
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương 4,500,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 8
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế - Bartender _ Quận 1 Hạn nộp: 29-02-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
7,000,000 - 9,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế - Bartender _ Quận 1
Hạn nộp 29-02-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà hàng East West Brewing
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ (Full-Time, Part-Time) - Quận 1,Quận 2 Hạn nộp: 28-02-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Phục vụ, Lễ tân
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ (Full-Time, Part-Time) - Quận 1,Quận 2
Hạn nộp 28-02-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Phục vụ, Lễ tân
Mức lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Chickita - Flame Grilled Chicken
Địa điểm [Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phục Vụ - Waiter/Waitress - Quận 1 Hạn nộp: 29-02-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Phục vụ, Lễ tân
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
8 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Waiter/Waitress - Quận 1
Hạn nộp 29-02-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Phục vụ, Lễ tân
Mức lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 8
Nhà tuyển dụng Greyhound Cafe Vietnam
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Barista/ Pha chế_ Quận 7 Nổi bật Hạn nộp: 28-02-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Bartender, Pha chế
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
10 việc làm
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Barista/ Pha chế_ Quận 7 Nổi bật
Hạn nộp 28-02-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Bartender, Pha chế
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng NELO DECOR
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Barista Hạn nộp: 29-02-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Barista
Hạn nộp 29-02-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Tribe Hospitality
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Barista - Ninh Kiều, Cần Thơ Mới Hạn nộp: 12-03-2020Ca xoay
Barista, Pha chế
3,500,000 - 4,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Barista - Ninh Kiều, Cần Thơ Mới
Hạn nộp 12-03-2020
Phân loại Ca xoay
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương 3,500,000 - 4,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nhân Viên Barista - Tp. Thủ Dầu Một Mới Hạn nộp: 12-03-2020Ca xoay
Barista, Pha chế
5,000,000 - 6,500,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Bình Dương
Tiêu đề Nhân Viên Barista - Tp. Thủ Dầu Một Mới
Hạn nộp 12-03-2020
Phân loại Ca xoay
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương 5,000,000 - 6,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
Phụ Bartender - Quận 1 - Fulltime Mới Hạn nộp: 12-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
6,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bartender - Quận 1 - Fulltime Mới
Hạn nộp 12-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Barista - Ca Sáng Mới Hạn nộp: 15-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
3,500,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Barista - Ca Sáng Mới
Hạn nộp 15-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương 3,500,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Barista - Quận 11 - Fulltime Mới Hạn nộp: 15-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
4,000,000 - 4,500,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 11, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Barista - Quận 11 - Fulltime Mới
Hạn nộp 15-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương 4,000,000 - 4,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 11, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!