Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm Bartender - Tuyển dụng, tìm việc Bartender

Nhân Viên Pha Chế (Làm Việc Tại Văn Giang, Hưng Yên) Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 08-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender
VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
30 việc làm
Không yêu cầu
Hưng Yên
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế (Làm Việc Tại Văn Giang, Hưng Yên) Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 08-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng RuNam Bistro - Công ty cổ phần NISO
Địa điểm Hưng Yên, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế (Làm Việc Tại Khu Vực TP HCM) Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 14-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender
VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
20 việc làm
Không yêu cầu
Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế (Làm Việc Tại Khu Vực TP HCM) Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 14-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng RuNam Bistro - Công ty cổ phần NISO
Địa điểm [Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Pha Chế (Làm Việc Tại Vincom Hạ Long) Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 07-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender
VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
10 việc làm
Không yêu cầu
Quảng Ninh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế (Làm Việc Tại Vincom Hạ Long) Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 07-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng RuNam Bistro - Công ty cổ phần NISO
Địa điểm Quảng Ninh, Việt Nam
Nhân Viên Bartender Vàng Nổi bật Hạn nộp: 10-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender
VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
5 việc làm
Chứng chỉ nghề
Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bartender Vàng Nổi bật
Hạn nộp 10-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng The First Steakhouse & Winery
Địa điểm Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế Tổng Hợp Vàng Hạn nộp: 28-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender
VNĐ 5,500,000 - 10,000,000 Một tháng
4 việc làm
Chứng chỉ nghề
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Tổng Hợp Vàng
Hạn nộp 28-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng SOUL@BenThanh Restaurant and Bar
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế - Làm Việc Tại Quận Thủ Đức Mới Hạn nộp: 01-06-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Bartender, Barista, Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế - Làm Việc Tại Quận Thủ Đức Mới
Hạn nộp 01-06-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng KISS BILLARDS & LOUNGE
Địa điểm Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế (Barternder) - Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 21-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender
VNĐ 7,000,000 - 9,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế (Barternder) - Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 21-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 9,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng NEW WORLD SAIGON HOTEL
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chuyên Viên R&D Pha Chế Mới Hạn nộp: 31-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 9,000,000 - 12,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Chuyên Viên R&D Pha Chế Mới
Hạn nộp 31-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 9,000,000 - 12,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Trà sữa Bumba
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế/Bartender Vàng Hạn nộp: 17-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 6,000,000 - 6,500,000 Một tháng
3 việc làm
Không yêu cầu
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế/Bartender Vàng
Hạn nộp 17-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng NHÀ HÀNG CHICKITA
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế - Barista - Quận 1 Nổi bật Hạn nộp: 31-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 6,000,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế - Barista - Quận 1 Nổi bật
Hạn nộp 31-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH HypeAsia
Địa điểm Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế - Làm Tại Quận 1 Vàng Hạn nộp: 16-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế - Làm Tại Quận 1 Vàng
Hạn nộp 16-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH The Dreamers
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bartender - Có Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật Hạn nộp: 01-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 8,000,000 Một tháng
5 việc làm
Không yêu cầu
Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bartender - Có Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật
Hạn nộp 01-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng The First Steakhouse & Winery
Địa điểm [Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Bartender - Làm Tại Quận 1 Vàng Hạn nộp: 16-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender
VNĐ 5,500,000 - 7,000,000 Một tháng
5 việc làm
Chứng chỉ nghề
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bartender - Làm Tại Quận 1 Vàng
Hạn nộp 16-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng SOUL@BenThanh Restaurant and Bar
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bartender - Pha Chế Thông Dụng Hạn nộp: 10-06-2019Ca xoay
Bartender, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Quảng Nam
Tiêu đề Bartender - Pha Chế Thông Dụng
Hạn nộp 10-06-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quảng Nam, Việt Nam
Bartender - Full Time - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Hạn nộp: 08-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 7,000,000 Một tháng
4 việc làm
Chứng chỉ nghề
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bartender - Full Time - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm
Hạn nộp 08-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bartender - Ca Chiều Hạn nộp: 04-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Khánh Hoà
Tiêu đề Nhân Viên Bartender - Ca Chiều
Hạn nộp 04-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Trợ Lý Quản Lý Quầy Bar - Assistant Bar Manager Hạn nộp: 30-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Quản lý điều hành
VNĐ 9,000,000 - 11,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tiêu đề Trợ Lý Quản Lý Quầy Bar - Assistant Bar Manager
Hạn nộp 30-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 9,000,000 - 11,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH HypeAsia
Địa điểm Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Bar Back - Fine Dining Bar Hạn nộp: 30-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 5,000,000 - 5,000,000 Một tháng
3 việc làm
Không yêu cầu
Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Bar Back - Fine Dining Bar
Hạn nộp 30-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH HypeAsia
Địa điểm Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bartender - Có Kinh Nghiệm - Fine Dining Bar Hạn nộp: 29-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 7,000,000 - 8,000,000 Một tháng
4 việc làm
Chứng chỉ nghề
Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bartender - Có Kinh Nghiệm - Fine Dining Bar
Hạn nộp 29-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH HypeAsia
Địa điểm Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Bartender Hạn nộp: 27-05-2019Ca xoay
Pha chế, Bartender
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Bartender
Hạn nộp 27-05-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Bartender
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!