Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm Bartender - Tuyển dụng, tìm việc Bartender

Nhân Viên Bartender [Opus Saigon & Hội An Sense] Nổi bật Hạn nộp: 28-06-2019Ca xoay
Bartender
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
Quận 1, TP HCM
Tiêu đề Nhân Viên Bartender [Opus Saigon & Hội An Sense] Nổi bật
Hạn nộp 28-06-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Bartender
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Opus Saigon_ Hội An Sense và Mandarine
Địa điểm Quận 1, TP HCM, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Crew Member (Tan San Nhat International Airport) Nổi bật Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender
VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
29 việc làm
Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Crew Member (Tan San Nhat International Airport) Nổi bật
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 29
Nhà tuyển dụng AUTOGRILL VFS F&B
Địa điểm [Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Bartender - Ca Chiều Mới Hạn nộp: 20-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Bartender - Ca Chiều Mới
Hạn nộp 20-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Bartender - Làm Việc Tại Hội An Mới Hạn nộp: 20-05-2019Ca xoay
Bartender, Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
3 việc làm
Không yêu cầu
Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Bartender - Làm Việc Tại Hội An Mới
Hạn nộp 20-05-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quảng Nam, Việt Nam
Bartender - Nhân Viên Pha Chế Mới Hạn nộp: 19-05-2019Ca xoay
Bartender, Barista, Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
2 việc làm
Chứng chỉ nghề
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bartender - Nhân Viên Pha Chế Mới
Hạn nộp 19-05-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Bartender, Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà hàng My Mother - Fine dining
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Bartender Mới Hạn nộp: 17-05-2019Ca xoay
Pha chế, Bartender
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Bartender Mới
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Bartender
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế - Làm Việc Tại Hội An Mới Hạn nộp: 17-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
3 việc làm
Không yêu cầu
Hội An, Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế - Làm Việc Tại Hội An Mới
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Minh Hiển
Địa điểm Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Tuyển Bartender Nhà Hàng Âu Hạn nộp: 31-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Bartender Nhà Hàng Âu
Hạn nộp 31-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà hàng L'herbanyste
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bartender - Có Kinh Nghiệm Hạn nộp: 10-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế
VNĐ 6,000,000 - 7,000,000 Một tháng
2 việc làm
Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Tiêu đề Nhân Viên Bartender - Có Kinh Nghiệm
Hạn nộp 10-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Á - Âu
Địa điểm Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Việt Nam
Nhân Viên Bartender - Quận 1 Hạn nộp: 31-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
5 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bartender - Quận 1
Hạn nộp 31-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Charcoal
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bartender Nam - Fulltime Hạn nộp: 06-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế
VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Bartender Nam - Fulltime
Hạn nộp 06-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Quận 1 Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Bartender, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
6 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Quận 1
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Gaudi Saigon
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Batender - Có Kinh Nghiệm - Hải Phòng Hạn nộp: 31-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 10,000,000 Một tháng
5 việc làm
Hải Phòng
Tiêu đề Nhân Viên Batender - Có Kinh Nghiệm - Hải Phòng
Hạn nộp 31-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công ty cổ phần Vinacrops
Địa điểm Hải Phòng, Việt Nam
Nhân Viên Bartender - Hội An, Quảng Nam Hạn nộp: 30-04-2019Ca xoay
Bartender, Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
3 việc làm
Không yêu cầu
Hội An, Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Bartender - Hội An, Quảng Nam
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Bartender làm việc Quận 1 Hạn nộp: 31-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
5 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bartender làm việc Quận 1
Hạn nộp 31-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Charcoal
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân viên pha chế Nhà hàng Nhật (Thảo Điền) Hạn nộp: 25-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 5,500,000 - 7,500,000 Một tháng
4 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân viên pha chế Nhà hàng Nhật (Thảo Điền)
Hạn nộp 25-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Ussina Garden
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Part Time (Tan San Nhat International Airport) Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Bartender, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
23 việc làm
Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Part Time (Tan San Nhat International Airport)
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 23
Nhà tuyển dụng AUTOGRILL VFS F&B
Địa điểm [Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!