Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Đà Nẵng

Nhân Viên Phụ Bếp Âu Á Mới Hạn nộp: 25-06-2019Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 3,000,000 - 4,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Âu Á Mới
Hạn nộp 25-06-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Làm Tại Quận Hải Châu, Đà Nẵng Mới Hạn nộp: 24-07-2019Bán thời gian
Phục vụ
- Lương thỏa thuận 5,000,000 - 5,000,000 Một tháng
5 việc làm
Không yêu cầu
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Làm Tại Quận Hải Châu, Đà Nẵng Mới
Hạn nộp 24-07-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phục vụ
Mức lương - Lương thỏa thuận 5,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Red Sky
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
King Coffee - Cửa Hàng Trưởng Tại Đà Nẵng Mới Hạn nộp: 23-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 9,000,000 - 12,000,000 Một tháng
1 việc làm
Trung cấp
Đà Nẵng
Tiêu đề King Coffee - Cửa Hàng Trưởng Tại Đà Nẵng Mới
Hạn nộp 23-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 9,000,000 - 12,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng King Coffee - Trung Nguyên International
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Bánh - Bánh Tổng Hợp Mới Hạn nộp: 22-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Bếp bánh
VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Bánh - Bánh Tổng Hợp Mới
Hạn nộp 22-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Bếp bánh
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Barista - Ca Sáng Mới Hạn nộp: 22-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Barista - Ca Sáng Mới
Hạn nộp 22-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Chính Chuyên Món Á Mới Hạn nộp: 05-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 6,000,000 - 9,000,000 Một tháng
5 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Chính Chuyên Món Á Mới
Hạn nộp 05-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 9,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Khang Garden
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế - Làm Việc Tại Đà Nẵng Mới Hạn nộp: 05-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
2 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế - Làm Việc Tại Đà Nẵng Mới
Hạn nộp 05-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Khang Garden
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Làm Tại Đà Nẵng Mới Hạn nộp: 05-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
6 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Làm Tại Đà Nẵng Mới
Hạn nộp 05-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Khang Garden
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Hàn Hạn nộp: 17-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Hàn
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Hàn
Hạn nộp 17-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Hàn
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Hàn Hạn nộp: 15-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Hàn
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
2 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Hàn
Hạn nộp 15-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Hàn
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Âu Á Hạn nộp: 10-06-2019Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
4 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Âu Á
Hạn nộp 10-06-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Barista - Ca Chiều Hạn nộp: 10-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Barista - Ca Chiều
Hạn nộp 10-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Hoa - Full Time Hạn nộp: 10-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Hoa
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
2 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Hoa - Full Time
Hạn nộp 10-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!