Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Đà Nẵng

Bếp Chính (Nhà Hàng Hoa - Long Khang) Vàng Hạn nộp: 09-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
5 việc làm
Chứng chỉ nghề
Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Tiêu đề Bếp Chính (Nhà Hàng Hoa - Long Khang) Vàng
Hạn nộp 09-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Món Huế
Địa điểm Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Bếp Chính (Nhà Hàng Hoa - Long Khang) Vàng Hạn nộp: 09-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Hoa
VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
5 việc làm
Chứng chỉ nghề
Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Tiêu đề Bếp Chính (Nhà Hàng Hoa - Long Khang) Vàng
Hạn nộp 09-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Món Huế
Địa điểm Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ Bếp (Nhà Hàng Hoa - Long Khang) Vàng Hạn nộp: 14-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
50 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Tiêu đề Phụ Bếp (Nhà Hàng Hoa - Long Khang) Vàng
Hạn nộp 14-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 50
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Món Huế
Địa điểm Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ Bếp (Nhà Hàng Hoa - Long Khang) Vàng Hạn nộp: 14-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Hoa
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
50 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Tiêu đề Phụ Bếp (Nhà Hàng Hoa - Long Khang) Vàng
Hạn nộp 14-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 50
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Món Huế
Địa điểm Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ Bếp (Nhà Hàng Hoa - Long Khang) Vàng Hạn nộp: 14-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
50 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Tiêu đề Phụ Bếp (Nhà Hàng Hoa - Long Khang) Vàng
Hạn nộp 14-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 50
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Món Huế
Địa điểm Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ Bếp Âu - Đà Nẵng Mới Hạn nộp: 14-10-2019Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đà Nẵng
Tiêu đề Phụ Bếp Âu - Đà Nẵng Mới
Hạn nộp 14-10-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Buồng Phòng - Làm Tại Homestay Đà Nẵng Mới Hạn nộp: 14-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Buồng phòng
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Buồng Phòng - Làm Tại Homestay Đà Nẵng Mới
Hạn nộp 14-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Buồng phòng
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ Bếp Bánh - Bánh Mì Mới Hạn nộp: 14-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Bếp bánh
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đà Nẵng
Tiêu đề Phụ Bếp Bánh - Bánh Mì Mới
Hạn nộp 14-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Bếp bánh
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ Bếp Âu Á - Đà Nẵng Hạn nộp: 07-10-2019Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
2 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đà Nẵng
Tiêu đề Phụ Bếp Âu Á - Đà Nẵng
Hạn nộp 07-10-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Bếp Chính Bếp Nhật - Full Time Hạn nộp: 07-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Nhật
VNĐ 6,000,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đà Nẵng
Tiêu đề Bếp Chính Bếp Nhật - Full Time
Hạn nộp 07-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Nhật
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Bếp Chính Bếp Á - Đà Nẵng Hạn nộp: 03-10-2019Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
3 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đà Nẵng
Tiêu đề Bếp Chính Bếp Á - Đà Nẵng
Hạn nộp 03-10-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ bếp Á - Đà Nẵng Hạn nộp: 03-10-2019Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
6 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đà Nẵng
Tiêu đề Phụ bếp Á - Đà Nẵng
Hạn nộp 03-10-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ Bếp Hoa - Full Time Hạn nộp: 03-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Hoa
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
3 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đà Nẵng
Tiêu đề Phụ Bếp Hoa - Full Time
Hạn nộp 03-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Barista - Đà Nẵng Hạn nộp: 03-10-2019Ca xoay
Barista, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Barista - Đà Nẵng
Hạn nộp 03-10-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Việt - Part Time Hạn nộp: 28-09-2019Bán thời gian
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 3,000,000 - 4,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Việt - Part Time
Hạn nộp 28-09-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Bartender - Full Time Hạn nộp: 24-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
2 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Bartender - Full Time
Hạn nộp 24-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ Bếp Việt - Ca Sáng Hạn nộp: 24-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Đà Nẵng
Tiêu đề Phụ Bếp Việt - Ca Sáng
Hạn nộp 24-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!