Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Đà Nẵng

Giảng Viên Ngành Bếp Bánh Vàng Nổi bật Hạn nộp: 14-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
10,000,000 - 30,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng
Tiêu đề Giảng Viên Ngành Bếp Bánh Vàng Nổi bật
Hạn nộp 14-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công ty CP Hướng Nghiệp Á Âu
Địa điểm [Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Việt Nam]
Giảng Viên Ngành Nhà Hàng Khách Sạn Vàng Nổi bật Hạn nộp: 14-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
10,000,000 - 30,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ
Tiêu đề Giảng Viên Ngành Nhà Hàng Khách Sạn Vàng Nổi bật
Hạn nộp 14-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công ty CP Hướng Nghiệp Á Âu
Địa điểm [Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ , Việt Nam]
Giảng Viên Ngành Nhà Hàng Khách Sạn Vàng Nổi bật Hạn nộp: 14-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
10,000,000 - 30,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ
Tiêu đề Giảng Viên Ngành Nhà Hàng Khách Sạn Vàng Nổi bật
Hạn nộp 14-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công ty CP Hướng Nghiệp Á Âu
Địa điểm [Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ , Việt Nam]
Nhân Viên Barista Hạn nộp: 08-03-2020Ca xoay
Pha chế, Barista
4,000,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
4 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Barista
Hạn nộp 08-03-2020
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ Bếp Việt - Hải Châu, Đà Nẵng - Fulltime Hạn nộp: 08-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
4,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
6 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Phụ Bếp Việt - Hải Châu, Đà Nẵng - Fulltime
Hạn nộp 08-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
7,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Bếp Chính Bếp Việt - Hải Châu, Đà Nẵng
Hạn nộp 08-03-2020
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Giảng Viên Ngành Bếp Nóng Hạn nộp: 14-03-2020Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
- - Lương thỏa thuận Một tháng
5 việc làm
Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội
Tiêu đề Giảng Viên Ngành Bếp Nóng
Hạn nộp 14-03-2020
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công ty CP Hướng Nghiệp Á Âu
Địa điểm [Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Việt Nam]
Phụ Bếp Việt - Hải Châu, Đà Nẵng - Fulltime Hạn nộp: 12-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
4,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
6 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Phụ Bếp Việt - Hải Châu, Đà Nẵng - Fulltime
Hạn nộp 12-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ Bếp - Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng - Fulltime Hạn nộp: 12-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
5,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Phụ Bếp - Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng - Fulltime
Hạn nộp 12-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ Bếp Việt - Hải Châu, Đà Nẵng Mới Hạn nộp: 22-03-2020Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Phụ Bếp Việt - Hải Châu, Đà Nẵng Mới
Hạn nộp 22-03-2020
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!