Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Đà Nẵng

Bếp Chính (Nhà Hàng Hoa - Long Khang) Vàng Hạn nộp: 12-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
5 việc làm
Chứng chỉ nghề
Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Tiêu đề Bếp Chính (Nhà Hàng Hoa - Long Khang) Vàng
Hạn nộp 12-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Món Huế
Địa điểm Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Bếp Chính (Nhà Hàng Hoa - Long Khang) Vàng Hạn nộp: 12-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Hoa
VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
5 việc làm
Chứng chỉ nghề
Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Tiêu đề Bếp Chính (Nhà Hàng Hoa - Long Khang) Vàng
Hạn nộp 12-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Món Huế
Địa điểm Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ Bếp (Nhà Hàng Hoa - Long Khang) Vàng Hạn nộp: 30-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
20 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Tiêu đề Phụ Bếp (Nhà Hàng Hoa - Long Khang) Vàng
Hạn nộp 30-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Món Huế
Địa điểm Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ Bếp (Nhà Hàng Hoa - Long Khang) Vàng Hạn nộp: 30-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Hoa
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
20 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Tiêu đề Phụ Bếp (Nhà Hàng Hoa - Long Khang) Vàng
Hạn nộp 30-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Món Huế
Địa điểm Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ Bếp (Nhà Hàng Hoa - Long Khang) Vàng Hạn nộp: 30-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
20 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Tiêu đề Phụ Bếp (Nhà Hàng Hoa - Long Khang) Vàng
Hạn nộp 30-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Món Huế
Địa điểm Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Á - Full Time Mới Hạn nộp: 17-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Á - Full Time Mới
Hạn nộp 17-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Quản Lý Nhà Hàng - Ca Chiều Mới Hạn nộp: 17-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đà Nẵng
Tiêu đề Quản Lý Nhà Hàng - Ca Chiều Mới
Hạn nộp 17-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Việt - Ca Sáng & Ca Chiều Mới Hạn nộp: 15-08-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 3,000,000 - 4,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Việt - Ca Sáng & Ca Chiều Mới
Hạn nộp 15-08-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Âu - Ca Sáng Mới Hạn nộp: 15-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Âu - Ca Sáng Mới
Hạn nộp 15-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Barista - Part Time Mới Hạn nộp: 15-08-2019Bán thời gian
Barista, Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Barista - Part Time Mới
Hạn nộp 15-08-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Assistant Restaurant Manager_ Đà Nẳng Vàng Hạn nộp: 12-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
Cao đẳng
Đà Nẵng
Tiêu đề Assistant Restaurant Manager_ Đà Nẳng Vàng
Hạn nộp 12-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Quản Lý Nhà Hàng - Làm Việc Tại Đà Nẵng Vàng Hạn nộp: 27-07-2019Ca gãy
Quản lý điều hành
VNĐ 9,000,000 - 15,000,000 Một tháng
2 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận Hải Châu-Đà Nẵng, Đà Nẵng
Tiêu đề Quản Lý Nhà Hàng - Làm Việc Tại Đà Nẵng Vàng
Hạn nộp 27-07-2019
Phân loại Ca gãy
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 9,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Món Huế
Địa điểm [Quận Hải Châu-Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam]
Tổ Trưởng Nhà Hàng - Làm Việc Tại Đà Nẵng Vàng Hạn nộp: 27-07-2019Ca xoay
Quản lý điều hành
VNĐ 6,500,000 - 8,000,000 Một tháng
2 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Đà Nẵng, Quận Hải Châu-Đà Nẵng
Tiêu đề Tổ Trưởng Nhà Hàng - Làm Việc Tại Đà Nẵng Vàng
Hạn nộp 27-07-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 6,500,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Món Huế
Địa điểm [Đà Nẵng, Quận Hải Châu-Đà Nẵng, Việt Nam]
Nhân Viên Thu Ngân - Làm Việc Tại Đà Nẵng Vàng Hạn nộp: 27-07-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
5 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận Hải Châu-Đà Nẵng, Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Thu Ngân - Làm Việc Tại Đà Nẵng Vàng
Hạn nộp 27-07-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Món Huế
Địa điểm [Quận Hải Châu-Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam]
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!