Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc Làm Đầu Bếp Á Âu - Đăng tuyển, tìm việc Đầu Bếp

Nhân Viên Bếp Chính _Quận 1,Quận 3,Quận 10 Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 10-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 7,000,000 - 12,000,000 Một tháng
7 việc làm
Không yêu cầu
Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Chính _Quận 1,Quận 3,Quận 10 Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 10-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 12,000,000 Một tháng
Vị Trí 7
Nhà tuyển dụng The Gangs
Địa điểm [Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phụ Bếp - Quận 1, Quận 3, Quận 10 Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 10-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
8 việc làm
Không yêu cầu
Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Quận 1, Quận 3, Quận 10 Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 10-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 8
Nhà tuyển dụng The Gangs
Địa điểm [Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phụ Bếp Mới Vàng Hạn nộp: 24-09-2019Ca gãy
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
15 việc làm
Không yêu cầu
Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận 9-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Mới Vàng
Hạn nộp 24-09-2019
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 15
Nhà tuyển dụng Ơ BISTRO
Địa điểm [Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận 9-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phụ Bếp Mới Vàng Hạn nộp: 31-08-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 6,500,000 - 7,500,000 Một tháng
1 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận 10, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Mới Vàng
Hạn nộp 31-08-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 6,500,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Cơm gà Singapore 99
Địa điểm Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Nhà Hàng GoGi House, Quận 5 Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 21-09-2019Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 3,500,000 - 6,000,000 Một tháng
50 việc làm
Không yêu cầu
Quận 5, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Nhà Hàng GoGi House, Quận 5 Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 21-09-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 50
Nhà tuyển dụng Golden Gate Group
Địa điểm Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp Âu Á - Full Time Mới Hạn nộp: 24-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
3 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Âu Á - Full Time Mới
Hạn nộp 24-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp Âu Á - Part Time Mới Hạn nộp: 24-09-2019Bán thời gian
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 2,500,000 - 3,000,000 Một tháng
3 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Âu Á - Part Time Mới
Hạn nộp 24-09-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 2,500,000 - 3,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp Á - Ca Sáng Mới Hạn nộp: 24-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Quận 10, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Á - Ca Sáng Mới
Hạn nộp 24-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Âu Á - Hội An Mới Hạn nộp: 24-09-2019Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Hội An, Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Âu Á - Hội An Mới
Hạn nộp 24-09-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Phụ Bếp Âu - Full Time Mới Hạn nộp: 24-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,500,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Âu - Full Time Mới
Hạn nộp 24-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp Âu - Full Time Mới Hạn nộp: 24-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 6,000,000 - 7,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Âu - Full Time Mới
Hạn nộp 24-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Chính Bếp Âu - Ca Chiều Mới Hạn nộp: 24-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Chính Bếp Âu - Ca Chiều Mới
Hạn nộp 24-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Pastry Chef_ Bếp Trưởng Bếp Bánh Mới Nổi bật Hạn nộp: 08-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Bếp bánh, Bếp trưởng
VNĐ 12,000,000 - 18,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đại học
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tiêu đề Pastry Chef_ Bếp Trưởng Bếp Bánh Mới Nổi bật
Hạn nộp 08-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Bếp bánh, Bếp trưởng
Mức lương VNĐ 12,000,000 - 18,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng CONTIGO Pâtisserie
Địa điểm Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Phụ Bếp Nhà Hàng - Chuyên Á Âu - Quận 2 Mới Hạn nộp: 15-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
3 việc làm
Không yêu cầu
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Nhà Hàng - Chuyên Á Âu - Quận 2 Mới
Hạn nộp 15-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hệ Thống Nhà Hàng Lioncity
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp Âu Á - Đồng Nai Mới Hạn nộp: 21-09-2019Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đồng Nai
Tiêu đề Phụ Bếp Âu Á - Đồng Nai Mới
Hạn nộp 21-09-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Bếp Chính Âu Á - Full Time Mới Hạn nộp: 21-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Chính Âu Á - Full Time Mới
Hạn nộp 21-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp Âu Á - Ca Chiều Mới Hạn nộp: 21-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Âu Á - Ca Chiều Mới
Hạn nộp 21-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Chính Âu Á - Full Time Mới Hạn nộp: 21-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 9,000,000 - 10,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Chính Âu Á - Full Time Mới
Hạn nộp 21-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 9,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Chính Bếp Âu - Ca Chiều Mới Hạn nộp: 21-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 6,000,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Chính Bếp Âu - Ca Chiều Mới
Hạn nộp 21-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Trưởng Bếp Âu - Full Time Mới Hạn nộp: 21-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp trưởng, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 18,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Bình Dương
Tiêu đề Bếp Trưởng Bếp Âu - Full Time Mới
Hạn nộp 21-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp trưởng, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 18,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!