Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc Làm Đầu Bếp Á Âu - Đăng tuyển, tìm việc Đầu Bếp

Đầu Bếp - Làm Tại Thủ Đức Mới Vàng Hạn nộp: 26-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
7 việc làm
Không yêu cầu
Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Đầu Bếp - Làm Tại Thủ Đức Mới Vàng
Hạn nộp 26-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 7
Nhà tuyển dụng kobop
Địa điểm Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tổ Trưởng Bếp - Có Kinh Nghiệm Mới Vàng Hạn nộp: 31-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 6,500,000 - 9,500,000 Một tháng
10 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tổ Trưởng Bếp - Có Kinh Nghiệm Mới Vàng
Hạn nộp 31-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 6,500,000 - 9,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Ẩm Thực Chảo Đỏ
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Quận 3 Vàng Hạn nộp: 29-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 8,000,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Quận 3 Vàng
Hạn nộp 29-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Next Coffee
Địa điểm Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Phụ - Có Kinh Nghiệm Vàng Hạn nộp: 03-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
2 việc làm
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Phụ - Có Kinh Nghiệm Vàng
Hạn nộp 03-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Á - Âu
Địa điểm TP.HCM, Việt Nam
Bếp Chính Chuyên Món Á - Việt Vàng Hạn nộp: 03-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
2 việc làm
Tiêu đề Bếp Chính Chuyên Món Á - Việt Vàng
Hạn nộp 03-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Á - Âu
Địa điểm TP.HCM, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
20 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Quốc Tế Lê Kiên
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú-Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân viên Bếp Hoa - Quận 2 Nổi bật Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
10 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân viên Bếp Hoa - Quận 2 Nổi bật
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH World Deli
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Chính Bếp Âu - Full Time Mới Hạn nộp: 24-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 10,000,000 - 12,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Chính Bếp Âu - Full Time Mới
Hạn nộp 24-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 12,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu - Full Time Mới Hạn nộp: 24-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu - Full Time Mới
Hạn nộp 24-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Nhà Hàng Âu Á - Commis Chef Mới Hạn nộp: 05-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
4 việc làm
Chứng chỉ nghề
Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Nhà Hàng Âu Á - Commis Chef Mới
Hạn nộp 05-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH HypeAsia
Địa điểm Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Lạnh - Bếp Âu Á Mới Hạn nộp: 05-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 7,000,000 - 7,500,000 Một tháng
3 việc làm
Chứng chỉ nghề
Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Lạnh - Bếp Âu Á Mới
Hạn nộp 05-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH HypeAsia
Địa điểm Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Nướng - Bếp Âu Á Mới Hạn nộp: 05-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 8,500,000 - 9,000,000 Một tháng
3 việc làm
Chứng chỉ nghề
Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Nướng - Bếp Âu Á Mới
Hạn nộp 05-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 8,500,000 - 9,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH HypeAsia
Địa điểm Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Chảo - Bếp Âu Á Mới Hạn nộp: 05-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 8,500,000 - 9,000,000 Một tháng
2 việc làm
Chứng chỉ nghề
Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Chảo - Bếp Âu Á Mới
Hạn nộp 05-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 8,500,000 - 9,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH HypeAsia
Địa điểm Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Phó - Có Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 05-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Quản lý điều hành
VNĐ 12,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Phó - Có Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 05-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 12,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH HypeAsia
Địa điểm Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Chính (Giám Sát Bếp) - Nhà Hàng Hải Sản Captain Crawfish Mới Hạn nộp: 31-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
2 việc làm
Chứng chỉ nghề
Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Chính (Giám Sát Bếp) - Nhà Hàng Hải Sản Captain Crawfish Mới
Hạn nộp 31-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Món Huế
Địa điểm [Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Đầu Bếp Âu Á - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 22-05-2019Ca gãy
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 9,000,000 Một tháng
5 việc làm
Không yêu cầu
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Đầu Bếp Âu Á - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 22-05-2019
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 9,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Star Anise Saigon
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đầu Bếp - Western Chef De Partie Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Tiêu đề Đầu Bếp - Western Chef De Partie Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Danang Golden Bay
Địa điểm Quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Western Commis Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
3 việc làm
Chứng chỉ nghề
Sơn Trà, Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Western Commis Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Danang Golden Bay
Địa điểm Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
Bếp Trưởng Bếp Á Âu Mới Hạn nộp: 31-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Bếp trưởng
VNĐ 9,000,000 - 15,000,000 Một tháng
5 việc làm
Trung cấp
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Trưởng Bếp Á Âu Mới
Hạn nộp 31-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Bếp trưởng
Mức lương VNĐ 9,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Ẩm Thực Chảo Đỏ
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu Á Mới Hạn nộp: 20-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu Á Mới
Hạn nộp 20-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Á Mới Hạn nộp: 20-05-2019Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Á Mới
Hạn nộp 20-05-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Á Mới Hạn nộp: 20-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 3,000,000 - 4,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Á Mới
Hạn nộp 20-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Commis/Nhân Viên Phụ Bếp Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 5,500,000 - 5,500,000 Một tháng
17 việc làm
Trung cấp
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Commis/Nhân Viên Phụ Bếp Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 17
Nhà tuyển dụng Pullman Phu Quoc Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
1st Cook/Nhân Viên Nấu Chính Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
11 việc làm
Trung cấp
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề 1st Cook/Nhân Viên Nấu Chính Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 11
Nhà tuyển dụng Pullman Phu Quoc Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
[HCM] Nhân Viên Pizza - "Pizza Truck Project" Mới Hạn nộp: 20-05-2019Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
3 việc làm
Không yêu cầu
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề [HCM] Nhân Viên Pizza - "Pizza Truck Project" Mới
Hạn nộp 20-05-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!