Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc Làm Đầu Bếp Á Âu - Đăng tuyển, tìm việc Đầu Bếp

Tuyển Nhân Viên Thu Ngân Đi Làm Ngay_Quận Bình Thạnh Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-02-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
6,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Thu Ngân Đi Làm Ngay_Quận Bình Thạnh Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-02-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Dookki Việt Nam
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Gấp Gấp Gấp Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Fulltime Và Parttime Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-03-2020Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
7,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
20 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Gấp Gấp Gấp Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Fulltime Và Parttime Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-03-2020
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Dookki Việt Nam
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp - Quận Bình Thạnh Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
7,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp - Quận Bình Thạnh Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Dookki Việt Nam
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Đầu Bếp (Cook) - Nhà hàng Âu Quận 1 Mới Vàng Hạn nộp: 29-02-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
8,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Đầu Bếp (Cook) - Nhà hàng Âu Quận 1 Mới Vàng
Hạn nộp 29-02-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Drinking and Healing
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Chính 18h-2h_Đà Nẵng Vàng Nổi bật Hạn nộp: 28-01-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
6,000,000 - 9,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Chính 18h-2h_Đà Nẵng Vàng Nổi bật
Hạn nộp 28-01-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 6,000,000 - 9,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Kiseru Bar- Smokebar and Mixology
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Đầu Bếp Âu_Ninh Thuận Mới Hạn nộp: 18-02-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Ninh Thuận
Tiêu đề Đầu Bếp Âu_Ninh Thuận Mới
Hạn nộp 18-02-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Âu Le Napoli Phan Rang
Địa điểm Ninh Thuận , Việt Nam
Ca Trưởng Bếp Âu - Quận 2 Hạn nộp: 11-02-2020Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á, Quản lý điều hành
12,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Ca Trưởng Bếp Âu - Quận 2
Hạn nộp 11-02-2020
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Quản lý điều hành
Mức lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Âu - Ca Chiều - Quận 1 Hạn nộp: 11-02-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
5,500,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Âu - Ca Chiều - Quận 1
Hạn nộp 11-02-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương 5,500,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp Á - Fulltime - Cần Thơ Hạn nộp: 11-02-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
5,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Phụ Bếp Á - Fulltime - Cần Thơ
Hạn nộp 11-02-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ, Việt Nam
Phụ Bếp Nhà Hàng Âu Thực Dưỡng Vàng Hạn nộp: 29-02-2020Ca gãy
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
6,500,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Nhà Hàng Âu Thực Dưỡng Vàng
Hạn nộp 29-02-2020
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương 6,500,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng PREM BISTRO & CAFE
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phụ Bếp Việt - Fulltime - Cần Thơ Hạn nộp: 08-02-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
4,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Việt - Fulltime - Cần Thơ
Hạn nộp 08-02-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Âu Á - Quận 3 Hạn nộp: 08-02-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
6,500,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quận 3, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Âu Á - Quận 3
Hạn nộp 08-02-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương 6,500,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ _ Quận 1 Hạn nộp: 20-01-2020Ca gãy
Đầu bếp Âu - Á, Phục vụ
5,000,000 - 9,000,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ _ Quận 1
Hạn nộp 20-01-2020
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phục vụ
Mức lương 5,000,000 - 9,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng NHÀ HÀNG KASEN
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Trưởng - Head Chef_ Quận 1 Hạn nộp: 31-01-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
20,000,000 - 30,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Trưởng - Head Chef_ Quận 1
Hạn nộp 31-01-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 20,000,000 - 30,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Nhà hàng East West Brewing
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Prep Cook_ Quận 1 Hạn nộp: 31-01-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
5,500,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Prep Cook_ Quận 1
Hạn nộp 31-01-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương 5,500,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà hàng East West Brewing
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Việt, Phụ bếp
5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
9 việc làm
Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận 9-Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Nhà Hàng Fusion Quận 2,1,3,9_Part Time
Hạn nộp 29-02-2020
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Việt, Phụ bếp
Mức lương 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 9
Nhà tuyển dụng Ụt Ụt - American BBQ & Beer
Địa điểm [Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận 9-Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phụ Bếp 18h-2h_Đà Nẵng Vàng Nổi bật Hạn nộp: 28-01-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp 18h-2h_Đà Nẵng Vàng Nổi bật
Hạn nộp 28-01-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Kiseru Bar- Smokebar and Mixology
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Phụ Bếp Nhà Hàng Nhật_Quận 1, 2 Vàng Hạn nộp: 15-02-2020Ca gãy
Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
7,500,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
6 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Nhà Hàng Nhật_Quận 1, 2 Vàng
Hạn nộp 15-02-2020
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Nhật, Phụ bếp
Mức lương 7,500,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Sora Maki
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phụ Bếp - Quận 1, Quận 3, Quận Phú Nhuận Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-12-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
5,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Quận 1, Quận 3, Quận Phú Nhuận Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-12-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẨN ZUMSTART
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Bếp Chính Bếp Á - Full Time - An Giang Hạn nộp: 27-01-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
8,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
An Giang
Tiêu đề Bếp Chính Bếp Á - Full Time - An Giang
Hạn nộp 27-01-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm An Giang, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!