Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Tin Tuyển Dụng, Việc Làm Đầu Bếp Việt Mới Nhất

Nhân Viên Bếp _ Quận 7 Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp _ Quận 7 Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Dì Mai
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thực Tập Sinh Bếp _ Phú Quốc Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 13-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
2,000,000 - 3,000,000 VNĐ Một tháng
7 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Thực Tập Sinh Bếp _ Phú Quốc Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 13-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương 2,000,000 - 3,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 7
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Phụ Bếp Nhà Hàng Hoa Quận 3 Vàng Hạn nộp: 31-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Quận 3, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Nhà Hàng Hoa Quận 3 Vàng
Hạn nộp 31-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Kakhu Hotpot
Địa điểm Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đầu Bếp Việt Lương Cao _ Quận 12 Vàng Nổi bật Hạn nộp: 10-12-2019Giờ hành chính
Đầu bếp Việt
8,000,000 - 9,500,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 12, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Đầu Bếp Việt Lương Cao _ Quận 12 Vàng Nổi bật
Hạn nộp 10-12-2019
Phân loại Giờ hành chính
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương 8,000,000 - 9,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng DE JARDIN COFFEE
Địa điểm Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Cafe Country Houses - Gò Vấp Vàng Hạn nộp: 31-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
5,500,000 - 6,500,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Cafe Country Houses - Gò Vấp Vàng
Hạn nộp 31-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Country Houses Cafe
Địa điểm Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tổ Trưởng Nhà Hàng - Kiên Giang Mới Hạn nộp: 04-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
- - Lương thỏa thuận Một tháng
1 việc làm
Kiên Giang
Tiêu đề Tổ Trưởng Nhà Hàng - Kiên Giang Mới
Hạn nộp 04-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Kiên Giang, Việt Nam
Thực Tập Sinh Bếp _ Phú Quốc Mới Hạn nộp: 13-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
2,000,000 - 3,000,000 VNĐ Một tháng
7 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Thực Tập Sinh Bếp _ Phú Quốc Mới
Hạn nộp 13-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương 2,000,000 - 3,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 7
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Tổ Trưởng Nhà Hàng - Kiên Giang Mới Hạn nộp: 04-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
- - Lương thỏa thuận Một tháng
1 việc làm
Kiên Giang
Tiêu đề Tổ Trưởng Nhà Hàng - Kiên Giang Mới
Hạn nộp 04-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Kiên Giang, Việt Nam
Thực Tập Sinh Bếp _ Phú Quốc Mới Hạn nộp: 13-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
2,000,000 - 3,000,000 VNĐ Một tháng
7 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Thực Tập Sinh Bếp _ Phú Quốc Mới
Hạn nộp 13-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương 2,000,000 - 3,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 7
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Tổ Trưởng Nhà Hàng - Kiên Giang Mới Hạn nộp: 04-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
- - Lương thỏa thuận Một tháng
1 việc làm
Kiên Giang
Tiêu đề Tổ Trưởng Nhà Hàng - Kiên Giang Mới
Hạn nộp 04-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Kiên Giang, Việt Nam
Tổ Trưởng Nhà Hàng - Kiên Giang Mới Hạn nộp: 04-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
- - Lương thỏa thuận Một tháng
1 việc làm
Kiên Giang
Tiêu đề Tổ Trưởng Nhà Hàng - Kiên Giang Mới
Hạn nộp 04-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Kiên Giang, Việt Nam
Thực Tập Sinh Bếp _ Phú Quốc Mới Hạn nộp: 13-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
2,000,000 - 3,000,000 VNĐ Một tháng
7 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Thực Tập Sinh Bếp _ Phú Quốc Mới
Hạn nộp 13-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương 2,000,000 - 3,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 7
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Đầu Bếp Việt Lương Cao _ Quận 12 Mới Hạn nộp: 10-12-2019Giờ hành chính
Đầu bếp Việt
8,000,000 - 9,500,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 12, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Đầu Bếp Việt Lương Cao _ Quận 12 Mới
Hạn nộp 10-12-2019
Phân loại Giờ hành chính
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương 8,000,000 - 9,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng DE JARDIN COFFEE
Địa điểm Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đầu Bếp Việt Lương Cao _ Quận 12 Mới Hạn nộp: 10-12-2019Giờ hành chính
Đầu bếp Việt
8,000,000 - 9,500,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 12, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Đầu Bếp Việt Lương Cao _ Quận 12 Mới
Hạn nộp 10-12-2019
Phân loại Giờ hành chính
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương 8,000,000 - 9,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng DE JARDIN COFFEE
Địa điểm Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp Việt - Quận 1 Mới Hạn nộp: 30-11-2019Ca gãy
Đầu bếp Việt
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Việt - Quận 1 Mới
Hạn nộp 30-11-2019
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Star Anise Saigon
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Restaurant Captain - Kiên Giang Mới Hạn nộp: 04-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
- - Lương thỏa thuận Một tháng
1 việc làm
Kiên Giang
Tiêu đề Restaurant Captain - Kiên Giang Mới
Hạn nộp 04-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Kiên Giang, Việt Nam
Thực Tập Sinh Bếp _ Phú Quốc Mới Hạn nộp: 13-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
2,000,000 - 3,000,000 VNĐ Một tháng
7 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Thực Tập Sinh Bếp _ Phú Quốc Mới
Hạn nộp 13-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương 2,000,000 - 3,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 7
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Tổ Trưởng Nhà Hàng - Kiên Giang Mới Hạn nộp: 04-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
- - Lương thỏa thuận Một tháng
1 việc làm
Kiên Giang
Tiêu đề Tổ Trưởng Nhà Hàng - Kiên Giang Mới
Hạn nộp 04-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Kiên Giang, Việt Nam
Tổ Trưởng Nhà Hàng - Kiên Giang Mới Hạn nộp: 04-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
- - Lương thỏa thuận Một tháng
1 việc làm
Kiên Giang
Tiêu đề Tổ Trưởng Nhà Hàng - Kiên Giang Mới
Hạn nộp 04-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Kiên Giang, Việt Nam
Đầu Bếp Việt Lương Cao _ Quận 12 Hạn nộp: 10-12-2019Giờ hành chính
Đầu bếp Việt
8,000,000 - 9,500,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 12, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Đầu Bếp Việt Lương Cao _ Quận 12
Hạn nộp 10-12-2019
Phân loại Giờ hành chính
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương 8,000,000 - 9,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng DE JARDIN COFFEE
Địa điểm Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tổ Trưởng Nhà Hàng - Kiên Giang Hạn nộp: 04-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
- - Lương thỏa thuận Một tháng
1 việc làm
Kiên Giang
Tiêu đề Tổ Trưởng Nhà Hàng - Kiên Giang
Hạn nộp 04-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Kiên Giang, Việt Nam
Tổ Trưởng Nhà Hàng - Kiên Giang Hạn nộp: 04-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
- - Lương thỏa thuận Một tháng
1 việc làm
Kiên Giang
Tiêu đề Tổ Trưởng Nhà Hàng - Kiên Giang
Hạn nộp 04-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Kiên Giang, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!