Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Đồng Nai

Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Việt Mới Hạn nộp: 24-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Đồng Nai
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Việt Mới
Hạn nộp 24-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Quản Lý Nhà Hàng - Có Kinh Nghiệm Hạn nộp: 17-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đồng Nai
Tiêu đề Quản Lý Nhà Hàng - Có Kinh Nghiệm
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Nhân Viên Làm Bánh - Bánh Tổng Hợp Hạn nộp: 12-05-2019Ca xoay
Bếp bánh
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đồng Nai
Tiêu đề Nhân Viên Làm Bánh - Bánh Tổng Hợp
Hạn nộp 12-05-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Bếp bánh
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế Đặc Biệt Hạn nộp: 10-05-2019Ca xoay
Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Đặc Biệt
Hạn nộp 10-05-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Nhân Viên Thu Ngân Nữ Hạn nộp: 10-05-2019Ca xoay
Việc làm khác
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Nhân Viên Thu Ngân Nữ
Hạn nộp 10-05-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Việc làm khác
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Việt Hạn nộp: 10-05-2019Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
2 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Việt
Hạn nộp 10-05-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Hạn nộp: 10-05-2019Ca xoay
Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
7 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng
Hạn nộp 10-05-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 7
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Nhân Viên Barista - Biên Hòa, Đồng Nai Hạn nộp: 27-04-2019Ca xoay
Barista, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
2 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Nhân Viên Barista - Biên Hòa, Đồng Nai
Hạn nộp 27-04-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Biên Hòa, Đồng Nai Hạn nộp: 16-05-2019Ca xoay
Phục vụ
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
5 việc làm
Không yêu cầu
Đồng Nai
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Biên Hòa, Đồng Nai
Hạn nộp 16-05-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
5 việc làm
Không yêu cầu
Đồng Nai
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Việt - Biên Hòa, Đồng Nai
Hạn nộp 16-05-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Tuyển Nữ Barista - Làm Tại Biên Hòa Hạn nộp: 24-04-2019Ca xoay
Barista, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Tuyển Nữ Barista - Làm Tại Biên Hòa
Hạn nộp 24-04-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế Đặc Biệt Hạn nộp: 27-04-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 7,000,000 - 8,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Đặc Biệt
Hạn nộp 27-04-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế & Bán hàng ( Barista ) Hạn nộp: 31-05-2019Ca xoay
Pha chế, Barista
VNĐ 3,000,000 - 5,000,000 Một tháng
50 việc làm
Không yêu cầu
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 4-Hồ Chí Minh, Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận 11-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Bình Dương, Huyện Củ Chi-Hồ Chí Minh, Biên Hòa-Đồng Nai
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế & Bán hàng ( Barista )
Hạn nộp 31-05-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 50
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Passio
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 4-Hồ Chí Minh, Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận 11-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Bình Dương, Huyện Củ Chi-Hồ Chí Minh, Biên Hòa-Đồng Nai, Việt Nam]
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!