Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Đồng Nai

Lễ Tân Kiêm Thu Ngân - Đồng Nai Vàng Nổi bật Hạn nộp: 20-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
Trung cấp
Biên Hòa, Đồng Nai
Tiêu đề Lễ Tân Kiêm Thu Ngân - Đồng Nai Vàng Nổi bật
Hạn nộp 20-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng VINICE INFINITY POOL
Địa điểm Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Pha Chế Barista - Đồng Nai Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-10-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Barista
- Lương thỏa thuận 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
2 việc làm
Chứng chỉ nghề
Biên Hòa, Đồng Nai
Tiêu đề Pha Chế Barista - Đồng Nai Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-10-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương - Lương thỏa thuận 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng VINICE INFINITY POOL
Địa điểm Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Bếp Chính Âu - Á_ Đồng Nai Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-10-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
- Lương thỏa thuận 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
2 việc làm
Khác
Đồng Nai
Tiêu đề Bếp Chính Âu - Á_ Đồng Nai Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-10-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương - Lương thỏa thuận 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng VINICE INFINITY POOL
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Ca Trưởng/Chef De Partie Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
Cao đẳng
Đồng Nai, Biên Hòa-Đồng Nai
Tiêu đề Ca Trưởng/Chef De Partie Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng THE MIRA CENTRAL PARK HOTEL
Địa điểm [Đồng Nai, Biên Hòa-Đồng Nai, Việt Nam]
Ca Trưởng/Chef De Partie Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
Cao đẳng
Đồng Nai, Biên Hòa-Đồng Nai
Tiêu đề Ca Trưởng/Chef De Partie Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng THE MIRA CENTRAL PARK HOTEL
Địa điểm [Đồng Nai, Biên Hòa-Đồng Nai, Việt Nam]
Phục Vụ Nhà Hàng Hồ Bơi - Đồng Nai Nổi bật Hạn nộp: 31-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
3 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Biên Hòa, Đồng Nai
Tiêu đề Phục Vụ Nhà Hàng Hồ Bơi - Đồng Nai Nổi bật
Hạn nộp 31-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng VINICE INFINITY POOL
Địa điểm Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế Thông Dụng - Ca Sáng Hạn nộp: 07-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Đồng Nai
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Thông Dụng - Ca Sáng
Hạn nộp 07-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Đồng Nai Hạn nộp: 07-10-2019Ca xoay
Phục vụ
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Đồng Nai
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Đồng Nai
Hạn nộp 07-10-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế Đặc Biệt - Đồng Nai Hạn nộp: 07-10-2019Ca xoay
Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Đồng Nai
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Đặc Biệt - Đồng Nai
Hạn nộp 07-10-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Phụ Bếp Việt - Ca Chiều Hạn nộp: 21-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Đồng Nai
Tiêu đề Phụ Bếp Việt - Ca Chiều
Hạn nộp 21-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Phụ Bếp Âu Á - Đồng Nai Hạn nộp: 21-09-2019Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đồng Nai
Tiêu đề Phụ Bếp Âu Á - Đồng Nai
Hạn nộp 21-09-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Phụ Bar - Bartender - Đồng Nai Hạn nộp: 21-09-2019Ca xoay
Pha chế, Bartender
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đồng Nai
Tiêu đề Phụ Bar - Bartender - Đồng Nai
Hạn nộp 21-09-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Bartender
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!