Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Đồng Nai

Giám Sát Thức Uống - Biên Hòa - Fulltime Hạn nộp: 12-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành, Pha chế
9,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Giám Sát Thức Uống - Biên Hòa - Fulltime
Hạn nộp 12-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành, Pha chế
Mức lương 9,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Bếp Chính Bếp Việt - Biên Hòa - Fulltime Hạn nộp: 12-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Hoa, Đầu bếp Âu - Á
10,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Bếp Chính Bếp Việt - Biên Hòa - Fulltime
Hạn nộp 12-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Hoa, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Bếp Chính Bếp Việt - Nhơn Trạch, Đồng Nai - Fulltime Hạn nộp: 12-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
10,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Bếp Chính Bếp Việt - Nhơn Trạch, Đồng Nai - Fulltime
Hạn nộp 12-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Việt - Đồng Nai - Fulltime Hạn nộp: 15-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
5,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Việt - Đồng Nai - Fulltime
Hạn nộp 15-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Thợ Làm Bánh - Đồng Nai - Ca Sáng Hạn nộp: 15-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
9,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Thợ Làm Bánh - Đồng Nai - Ca Sáng
Hạn nộp 15-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương 9,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Phụ Bếp Việt - Đồng Nai - Fulltime Mới Hạn nộp: 22-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
5,500,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Phụ Bếp Việt - Đồng Nai - Fulltime Mới
Hạn nộp 22-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 5,500,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Phụ Bếp Việt - Đồng Nai - Ca Sáng Mới Hạn nộp: 22-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
4,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Phụ Bếp Việt - Đồng Nai - Ca Sáng Mới
Hạn nộp 22-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Bếp Trưởng Bếp Việt - Đồng Nai - Fulltime Mới Hạn nộp: 22-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp trưởng, Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
18,000,000 - 25,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Bếp Trưởng Bếp Việt - Đồng Nai - Fulltime Mới
Hạn nộp 22-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp trưởng, Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 18,000,000 - 25,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế Thông Dụng - Đồng Nai - Ca Sáng Mới Hạn nộp: 22-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
5,000,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Thông Dụng - Đồng Nai - Ca Sáng Mới
Hạn nộp 22-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương 5,000,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Việt - Đồng Nai Mới Hạn nộp: 22-03-2020Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Việt - Đồng Nai Mới
Hạn nộp 22-03-2020
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!