Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Hà Nội

Nhân Viên Buồng Phòng - Hà Nội Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 22-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Buồng phòng
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Buồng Phòng - Hà Nội Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 22-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Buồng phòng
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Melia Hanoi Hotel
Địa điểm Hà Nội, Việt Nam
Commis III (Phụ bếp) - Hà Nội Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 22-09-2019Ca gãy
Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Hà Nội
Tiêu đề Commis III (Phụ bếp) - Hà Nội Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 22-09-2019
Phân loại Ca gãy
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Melia Hanoi Hotel
Địa điểm Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Lễ Tân - Hà Nội Mới Vàng Hạn nộp: 30-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
2 việc làm
Cao đẳng
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân - Hà Nội Mới Vàng
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty CP Ford Thăng Long - Khách sạn Hôtel Le Carnot
Địa điểm Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Chủ Quán Bánh Mì Kẹp Bamian - Hà Nội Mới Vàng Hạn nộp: 30-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 15,000,000 Một tháng
5 việc làm
Không yêu cầu
Hà Nội
Tiêu đề Chủ Quán Bánh Mì Kẹp Bamian - Hà Nội Mới Vàng
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng bánh mì kẹp bamian
Địa điểm Hà Nội, Việt Nam
Chủ Quán Bánh Mì Kẹp Bamian - Hà Nội Mới Vàng Hạn nộp: 30-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 5,000,000 - 15,000,000 Một tháng
5 việc làm
Không yêu cầu
Hà Nội
Tiêu đề Chủ Quán Bánh Mì Kẹp Bamian - Hà Nội Mới Vàng
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng bánh mì kẹp bamian
Địa điểm Hà Nội, Việt Nam
Phụ Bếp Âu Á - Hà Nội Mới Hạn nộp: 14-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Hà Nội
Tiêu đề Phụ Bếp Âu Á - Hà Nội Mới
Hạn nộp 14-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Âu Á - Hà Nội Mới Hạn nộp: 12-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Âu Á - Hà Nội Mới
Hạn nộp 12-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Chính Âu - Á (Part-Time Sáng) Mới Vàng Hạn nộp: 30-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
- Lương thỏa thuận - Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Chính Âu - Á (Part-Time Sáng) Mới Vàng
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty CP Ford Thăng Long - Khách sạn Hôtel Le Carnot
Địa điểm Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Hành Lý - Hà Nội Mới Vàng Hạn nộp: 30-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Việc làm khác
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Trung cấp
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Hành Lý - Hà Nội Mới Vàng
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Việc làm khác
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty CP Ford Thăng Long - Khách sạn Hôtel Le Carnot
Địa điểm Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Buồng Phòng Khách Sạn Mới Vàng Hạn nộp: 30-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Buồng phòng
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
2 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Buồng Phòng Khách Sạn Mới Vàng
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Buồng phòng
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty CP Ford Thăng Long - Khách sạn Hôtel Le Carnot
Địa điểm Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Buồng Phòng - Hà Nội Mới Vàng Hạn nộp: 25-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Buồng phòng
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Buồng Phòng - Hà Nội Mới Vàng
Hạn nộp 25-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Buồng phòng
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty CP Ford Thăng Long - Khách sạn Hôtel Le Carnot
Địa điểm Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Hà Nội Mới Hạn nộp: 30-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Quận Long Biên, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Hà Nội Mới
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Quà Tặng Hiền Anh
Địa điểm Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Đầu Bếp Làm Việc Tại Hà Nội Mới Hạn nộp: 30-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
- Lương thỏa thuận 6,000,000 - 10,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Quận Long Biên, Hà Nội
Tiêu đề Đầu Bếp Làm Việc Tại Hà Nội Mới
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương - Lương thỏa thuận 6,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Quà Tặng Hiền Anh
Địa điểm Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Phụ Bếp Bánh - Bánh Âu - Full Time Hạn nộp: 07-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Bếp bánh
VNĐ 6,500,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Hà Nội
Tiêu đề Phụ Bếp Bánh - Bánh Âu - Full Time
Hạn nộp 07-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Bếp bánh
Mức lương VNĐ 6,500,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ _ Hà Nội Vàng Hạn nộp: 05-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
- Lương thỏa thuận 2,000,000 - 5,500,000 Một tháng
5 việc làm
Không yêu cầu
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ _ Hà Nội Vàng
Hạn nộp 05-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương - Lương thỏa thuận 2,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng bánh mì kẹp bamian
Địa điểm Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!