Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Hà Nội

Giám Sát Bếp Nhật/ Quầy Sushi - Toàn Quốc Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-08-2019Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thành Phố Vũng Tàu-Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Cần Thơ , Bình Dương
Tiêu đề Giám Sát Bếp Nhật/ Quầy Sushi - Toàn Quốc Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-08-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng LOTTE MART VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Địa điểm [Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thành Phố Vũng Tàu-Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Cần Thơ , Bình Dương, Việt Nam]
Quản Lý/ Phó Quản Lý Làm Việc Tại Hà Nội Vàng Nổi bật Hạn nộp: 13-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,500,000 - 8,000,000 Một tháng
3 việc làm
Không yêu cầu
Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Tiêu đề Quản Lý/ Phó Quản Lý Làm Việc Tại Hà Nội Vàng Nổi bật
Hạn nộp 13-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Kỹ thuật A&T Việt Nam
Địa điểm Huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam
Quản Lý/ Phó Quản Lý Làm Việc Tại Hà Nội Vàng Nổi bật Hạn nộp: 13-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 5,500,000 - 8,000,000 Một tháng
3 việc làm
Không yêu cầu
Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Tiêu đề Quản Lý/ Phó Quản Lý Làm Việc Tại Hà Nội Vàng Nổi bật
Hạn nộp 13-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Kỹ thuật A&T Việt Nam
Địa điểm Huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam
Trợ Lý Tổng Quản Lý Tại Hà Nội Vàng Nổi bật Hạn nộp: 13-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Tiêu đề Trợ Lý Tổng Quản Lý Tại Hà Nội Vàng Nổi bật
Hạn nộp 13-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Kỹ thuật A&T Việt Nam
Địa điểm Huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam
Trợ Lý Tổng Quản Lý Tại Hà Nội Vàng Nổi bật Hạn nộp: 13-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Tiêu đề Trợ Lý Tổng Quản Lý Tại Hà Nội Vàng Nổi bật
Hạn nộp 13-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Kỹ thuật A&T Việt Nam
Địa điểm Huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam
Bếp Trưởng Làm Việc Tại Hà Nội Mới Hạn nộp: 30-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Bếp trưởng
VNĐ 12,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tiêu đề Bếp Trưởng Làm Việc Tại Hà Nội Mới
Hạn nộp 30-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Bếp trưởng
Mức lương VNĐ 12,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng The Hanoi Social Club
Địa điểm Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Nhà Hàng Mới Hạn nộp: 31-07-2019Ca gãy
Phụ bếp
VNĐ 3,000,000 - 7,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Mỹ Đình, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Nhà Hàng Mới
Hạn nộp 31-07-2019
Phân loại Ca gãy
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà hàng WinWin chicken
Địa điểm Mỹ Đình, Hà Nội, Việt Nam
Phụ Bếp Làm Việc Tại Hà Nội Hạn nộp: 31-07-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Hà Nội
Tiêu đề Phụ Bếp Làm Việc Tại Hà Nội
Hạn nộp 31-07-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Ma Xó Cafe
Địa điểm Hà Nội, Việt Nam
Tổng Quản Lý Tại Hà Nội Vàng Nổi bật Hạn nộp: 13-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Quản lý điều hành
VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Tiêu đề Tổng Quản Lý Tại Hà Nội Vàng Nổi bật
Hạn nộp 13-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Kỹ thuật A&T Việt Nam
Địa điểm Huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam
Bếp Trưởng Tại Hà Nội Vàng Nổi bật Hạn nộp: 13-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 15,000,000 - 30,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Tiêu đề Bếp Trưởng Tại Hà Nội Vàng Nổi bật
Hạn nộp 13-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 15,000,000 - 30,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Kỹ thuật A&T Việt Nam
Địa điểm Huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Tại Hà Nội Hạn nộp: 31-07-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Lễ tân
VNĐ 7,000,000 - 7,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Quận Long Biên, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Tại Hà Nội
Hạn nộp 31-07-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Lễ tân
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH PHAN ANH LUXURY LIVING
Địa điểm Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Đầu Bếp - Bếp Âu Tại Hà Nội Hạn nộp: 26-07-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 10,000,000 - 12,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Quận Long Biên, Hà Nội
Tiêu đề Đầu Bếp - Bếp Âu Tại Hà Nội
Hạn nộp 26-07-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 12,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH PHAN ANH LUXURY LIVING
Địa điểm Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Cửa Hàng Trưởng Tại Hà Nội Vàng Hạn nộp: 31-07-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
- Lương thỏa thuận - Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tiêu đề Cửa Hàng Trưởng Tại Hà Nội Vàng
Hạn nộp 31-07-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Dookki Việt Nam
Địa điểm Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Chạy Đồ Tại Hà Nội Vàng Hạn nộp: 31-07-2019Ca gãy
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
2 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận Ba Đình, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Chạy Đồ Tại Hà Nội Vàng
Hạn nộp 31-07-2019
Phân loại Ca gãy
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Du lịch và thương mại Trường Phát - Nhà hàng Ngũ vị quán
Địa điểm Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Sale & Maketing Tại Hà Nội Hạn nộp: 31-07-2019Giờ hành chính
Quản lý điều hành, Việc làm khác
VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
1 việc làm
Cao đẳng
Quận Ba Đình, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Sale & Maketing Tại Hà Nội
Hạn nộp 31-07-2019
Phân loại Giờ hành chính
Danh mục Quản lý điều hành, Việc làm khác
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Du lịch và thương mại Trường Phát - Nhà hàng Ngũ vị quán
Địa điểm Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!