Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Hà Nội

Nhân Viên Bếp Bánh - Lotte Mart Ba Đình Vàng Nổi bật Hạn nộp: 03-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
5,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận Ba Đình, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Bánh - Lotte Mart Ba Đình Vàng Nổi bật
Hạn nộp 03-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng LOTTE MART VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Địa điểm Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Bánh - Lotte Mart Ba Đình Vàng Nổi bật Hạn nộp: 03-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
5,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận Ba Đình, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Bánh - Lotte Mart Ba Đình Vàng Nổi bật
Hạn nộp 03-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng LOTTE MART VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Địa điểm Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Bánh - Lotte Mart Ba Đình Vàng Nổi bật Hạn nộp: 03-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
5,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận Ba Đình, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Bánh - Lotte Mart Ba Đình Vàng Nổi bật
Hạn nộp 03-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng LOTTE MART VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Địa điểm Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Lotte Mart Ba Đình Vàng Nổi bật Hạn nộp: 03-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
5,000,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận Ba Đình, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Lotte Mart Ba Đình Vàng Nổi bật
Hạn nộp 03-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương 5,000,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng LOTTE MART VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Địa điểm Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Lotte Mart Ba Đình Vàng Nổi bật Hạn nộp: 03-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
5,000,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận Ba Đình, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Lotte Mart Ba Đình Vàng Nổi bật
Hạn nộp 03-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 5,000,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng LOTTE MART VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Địa điểm Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Phụ Bếp Bếp Bánh _Hà Nội Mới Nổi bật Hạn nộp: 31-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
4,000,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
6 việc làm
Quận Tây Hồ, Hà Nội
Tiêu đề Phụ Bếp Bếp Bánh _Hà Nội Mới Nổi bật
Hạn nộp 31-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng InterContinental Hanoi Westlake
Địa điểm Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Việt - Full Time Hạn nộp: 30-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
4,000,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
4 việc làm
Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Việt - Full Time
Hạn nộp 30-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Làm Bánh Vàng Hạn nộp: 31-12-2019Giờ hành chính
Bếp bánh, Việc làm khác
4,000,000 - 9,000,000 VNĐ Một tháng
8 việc làm
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Làm Bánh Vàng
Hạn nộp 31-12-2019
Phân loại Giờ hành chính
Danh mục Bếp bánh, Việc làm khác
Mức lương 4,000,000 - 9,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 8
Nhà tuyển dụng Công Ty TNHH CakeCraft Creative Studio
Địa điểm Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Lễ Tân Nhà Hàng - Hà Nội Nổi bật Hạn nộp: 17-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
8,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân Nhà Hàng - Hà Nội Nổi bật
Hạn nộp 17-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng HÔTEL du PARC HANOÏ
Địa điểm Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Nhật Bản - Hà Nội Nổi bật Hạn nộp: 17-11-2019Ca gãy
Phục vụ
7,000,000 - 8,500,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Nhật Bản - Hà Nội Nổi bật
Hạn nộp 17-11-2019
Phân loại Ca gãy
Danh mục Phục vụ
Mức lương 7,000,000 - 8,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng HÔTEL du PARC HANOÏ
Địa điểm Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Tiệc - Hà Nội Nổi bật Hạn nộp: 17-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
6,500,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Tiệc - Hà Nội Nổi bật
Hạn nộp 17-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương 6,500,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng HÔTEL du PARC HANOÏ
Địa điểm Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Giám Sát Buồng Phòng - Hà Nội Nổi bật Hạn nộp: 17-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Buồng phòng
9,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tiêu đề Giám Sát Buồng Phòng - Hà Nội Nổi bật
Hạn nộp 17-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Buồng phòng
Mức lương 9,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng HÔTEL du PARC HANOÏ
Địa điểm Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Buồng Phòng - Hà Nội Nổi bật Hạn nộp: 17-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Buồng phòng
6,500,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
4 việc làm
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tiêu đề Nhân Viên Buồng Phòng - Hà Nội Nổi bật
Hạn nộp 17-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Buồng phòng
Mức lương 6,500,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng HÔTEL du PARC HANOÏ
Địa điểm Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế Bartender/Barista Vàng Hạn nộp: 16-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
5,000,000 - 9,000,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Bartender/Barista Vàng
Hạn nộp 16-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương 5,000,000 - 9,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hệ Thống Nhà Hàng Lioncity
Địa điểm [Hà Nội, Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tổ Trưởng Nhà Hàng Vàng Hạn nộp: 20-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành, Việc làm khác
8,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
4 việc làm
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tổ Trưởng Nhà Hàng Vàng
Hạn nộp 20-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành, Việc làm khác
Mức lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Hệ Thống Nhà Hàng Lioncity
Địa điểm [Hà Nội, Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phục Vụ Vàng Hạn nộp: 29-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Việc làm khác
5,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
4 việc làm
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Vàng
Hạn nộp 29-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Việc làm khác
Mức lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Hệ Thống Nhà Hàng Lioncity
Địa điểm [Hà Nội, Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Quản Lý Nhà Hàng Tại Hà Nội, Quận 1 Hạn nộp: 30-11-2019Ca xoay
Quản lý điều hành, Đầu bếp Âu - Á, Việc làm khác
18,000,000 - 25,000,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Hà Nội, Quận 1-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Quản Lý Nhà Hàng Tại Hà Nội, Quận 1
Hạn nộp 30-11-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Quản lý điều hành, Đầu bếp Âu - Á, Việc làm khác
Mức lương 18,000,000 - 25,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hệ Thống Nhà Hàng Lioncity
Địa điểm [Hà Nội, Quận 1-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!