Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phục Vụ - Lương Từ 18-20k/ Giờ Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 17-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
15 việc làm
Không yêu cầu
Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Lương Từ 18-20k/ Giờ Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 17-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 15
Nhà tuyển dụng Cao Nguyên Xanh Coffee
Địa điểm Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Chính Bếp Việt - Lương Từ 10-18 Triệu Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 17-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 10,000,000 - 18,000,000 Một tháng
3 việc làm
Chứng chỉ nghề
Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Chính Bếp Việt - Lương Từ 10-18 Triệu Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 17-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 18,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Cao Nguyên Xanh Coffee
Địa điểm Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Barista - Lương Từ 7-9 Triệu Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 17-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 7,000,000 - 9,000,000 Một tháng
4 việc làm
Không yêu cầu
Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Barista - Lương Từ 7-9 Triệu Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 17-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 9,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Cao Nguyên Xanh Coffee
Địa điểm Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Trưởng Ca Nhà Hàng Nhật Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-09-2019Ca gãy
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 7,000,000 - 8,000,000 Một tháng
2 việc làm
Cao đẳng
Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Trưởng Ca Nhà Hàng Nhật Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Mylife Company (MyLife Coffee, Yen Sushi & Sake Pub, Yen Premium, Shamoji Robata Yaki)
Địa điểm [Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Trưởng Ca Nhà Hàng Nhật Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-09-2019Ca gãy
Quản lý điều hành
VNĐ 7,000,000 - 8,000,000 Một tháng
2 việc làm
Cao đẳng
Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Trưởng Ca Nhà Hàng Nhật Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Ca gãy
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Mylife Company (MyLife Coffee, Yen Sushi & Sake Pub, Yen Premium, Shamoji Robata Yaki)
Địa điểm [Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Bếp Chính Bếp Nhật Nóng/ Lạnh Mới Hạn nộp: 12-10-2019Ca gãy
Đầu bếp Nhật
VNĐ 7,000,000 - 9,000,000 Một tháng
5 việc làm
Không yêu cầu
Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Chính Bếp Nhật Nóng/ Lạnh Mới
Hạn nộp 12-10-2019
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Nhật
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 9,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Sushi haru
Địa điểm [Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Giám Sát Nhà Hàng - Quận 2 Và Quận 3 Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-09-2019Ca gãy
Đầu bếp Âu - Á, Quản lý điều hành
VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
2 việc làm
Cao đẳng
Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Giám Sát Nhà Hàng - Quận 2 Và Quận 3 Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Mylife Company (MyLife Coffee, Yen Sushi & Sake Pub, Yen Premium, Shamoji Robata Yaki)
Địa điểm [Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Lễ Tân Nhà Hàng (Hostess) Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-09-2019Ca gãy
Lễ tân
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
5 việc làm
Không yêu cầu
Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân Nhà Hàng (Hostess) Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Ca gãy
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Mylife Company (MyLife Coffee, Yen Sushi & Sake Pub, Yen Premium, Shamoji Robata Yaki)
Địa điểm [Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phục Vụ/ Tiếp Thực - Quận 3 Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-09-2019Ca gãy
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
5 việc làm
Không yêu cầu
Quận 3, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ/ Tiếp Thực - Quận 3 Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Ca gãy
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Mylife Company (MyLife Coffee, Yen Sushi & Sake Pub, Yen Premium, Shamoji Robata Yaki)
Địa điểm Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Tại Quận 2 Mới Hạn nộp: 30-09-2019Ca xoay
Phục vụ, Việc làm khác
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Tại Quận 2 Mới
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phục vụ, Việc làm khác
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Bread Land
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ/ Tiếp Thực - Quận 2 Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-09-2019Ca gãy
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
10 việc làm
Không yêu cầu
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ/ Tiếp Thực - Quận 2 Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Ca gãy
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Mylife Company (MyLife Coffee, Yen Sushi & Sake Pub, Yen Premium, Shamoji Robata Yaki)
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bán Hàng Bánh Mì (Không Cần Kinh Nghiệm) Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 17-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận 11, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bán Hàng Bánh Mì (Không Cần Kinh Nghiệm) Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 17-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng LOTTE MART VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Địa điểm Quận 11, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Thu Ngân - Quận 2 Mới Nổi bật Hạn nộp: 16-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Thu Ngân - Quận 2 Mới Nổi bật
Hạn nộp 16-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Rio Café
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Tại Quận 2 Mới Nổi bật Hạn nộp: 16-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Tại Quận 2 Mới Nổi bật
Hạn nộp 16-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Rio Café
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tổ Trưởng Bếp/ Demi CDP - Quận 1 Mới Vàng Hạn nộp: 15-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Bếp trưởng
VNĐ 10,000,000 - 12,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tổ Trưởng Bếp/ Demi CDP - Quận 1 Mới Vàng
Hạn nộp 15-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Bếp trưởng
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 12,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Chickita - Flame Grilled Chicken
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!