Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phục Vụ Fulltime - Quận 1, Quận 3, Quận Phú Nhuận Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-12-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
10 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Fulltime - Quận 1, Quận 3, Quận Phú Nhuận Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-12-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẤN ZUMSTART
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Quầy (Hall Specialist) Mới Vàng Hạn nộp: 16-03-2020Ca xoay
Pha chế
5,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
15 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 4-Hồ Chí Minh, Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 8-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Quầy (Hall Specialist) Mới Vàng
Hạn nộp 16-03-2020
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế
Mức lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 15
Nhà tuyển dụng CJ Foodville Vietnam - TOUS les JOURS
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 4-Hồ Chí Minh, Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 8-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Quầy (Hall Specialist) Mới Vàng Hạn nộp: 16-03-2020Ca xoay
Barista
5,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
15 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 4-Hồ Chí Minh, Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 8-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Quầy (Hall Specialist) Mới Vàng
Hạn nộp 16-03-2020
Phân loại Ca xoay
Danh mục Barista
Mức lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 15
Nhà tuyển dụng CJ Foodville Vietnam - TOUS les JOURS
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 4-Hồ Chí Minh, Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 8-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Quầy (Hall Specialist) Mới Vàng Hạn nộp: 16-03-2020Ca xoay
Phục vụ
5,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
15 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 4-Hồ Chí Minh, Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 8-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Quầy (Hall Specialist) Mới Vàng
Hạn nộp 16-03-2020
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phục vụ
Mức lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 15
Nhà tuyển dụng CJ Foodville Vietnam - TOUS les JOURS
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 4-Hồ Chí Minh, Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 8-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Bếp Bánh Mỳ, Bánh Kem (Baker) Mới Vàng Hạn nộp: 16-03-2020Ca xoay
Bếp bánh
5,500,000 - 8,500,000 VNĐ Một tháng
20 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 4-Hồ Chí Minh, Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 8-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Bánh Mỳ, Bánh Kem (Baker) Mới Vàng
Hạn nộp 16-03-2020
Phân loại Ca xoay
Danh mục Bếp bánh
Mức lương 5,500,000 - 8,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng CJ Foodville Vietnam - TOUS les JOURS
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 4-Hồ Chí Minh, Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 8-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Gấp Gấp Gấp Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Fulltime Và Parttime Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-03-2020Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
7,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
20 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Gấp Gấp Gấp Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Fulltime Và Parttime Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-03-2020
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Dookki Việt Nam
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Fulltime - Quận 1, Quận 3, Quận Phú Nhuận Hạn nộp: 31-12-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
10 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Fulltime - Quận 1, Quận 3, Quận Phú Nhuận
Hạn nộp 31-12-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẤN ZUMSTART
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Pha Chế _ Quận 10 Mới Hạn nộp: 28-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
5,000,000 - 6,500,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Quận 10, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế _ Quận 10 Mới
Hạn nộp 28-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương 5,000,000 - 6,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Yi Jia Dessert
Địa điểm Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quản Lý Bếp Bánh (Kitchen Manager) Mới Vàng Hạn nộp: 16-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Bếp bánh, Quản lý điều hành
8,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
6 việc làm
Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Quản Lý Bếp Bánh (Kitchen Manager) Mới Vàng
Hạn nộp 16-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Bếp bánh, Quản lý điều hành
Mức lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng CJ Foodville Vietnam - TOUS les JOURS
Địa điểm [Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Quản Lý Quầy (Hall Manager) Mới Vàng Hạn nộp: 16-03-2020Ca xoay
Quản lý điều hành, Việc làm khác
6,500,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
10 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Quản Lý Quầy (Hall Manager) Mới Vàng
Hạn nộp 16-03-2020
Phân loại Ca xoay
Danh mục Quản lý điều hành, Việc làm khác
Mức lương 6,500,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng CJ Foodville Vietnam - TOUS les JOURS
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phục Vụ _ Quận 10 Mới Hạn nộp: 28-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Việc làm khác
5,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
4 việc làm
Quận 10, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ _ Quận 10 Mới
Hạn nộp 28-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Việc làm khác
Mức lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Yi Jia Dessert
Địa điểm Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Quận Tân Bình Mới Hạn nộp: 28-02-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Quận Tân Bình Mới
Hạn nộp 28-02-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Hòa An
Địa điểm Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên F & B _Quận Bình Thạnh Mới Hạn nộp: 31-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Phục vụ
4,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên F & B _Quận Bình Thạnh Mới
Hạn nộp 31-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Phục vụ
Mức lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Maison De Camille Boutique Hotel
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tổ Trưởng Tổ Bếp _ Quận Bình Thạnh Mới Hạn nộp: 31-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Bếp trưởng
9,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tổ Trưởng Tổ Bếp _ Quận Bình Thạnh Mới
Hạn nộp 31-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Bếp trưởng
Mức lương 9,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Maison De Camille Boutique Hotel
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Chính _ Quận Bình Thạnh Mới Hạn nộp: 31-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Chính _ Quận Bình Thạnh Mới
Hạn nộp 31-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Maison De Camille Boutique Hotel
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!