Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bếp Bánh- Chuyên Bánh Mặn Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 13-07-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Bánh- Chuyên Bánh Mặn Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 13-07-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Trưởng Hệ Thống - Nhãn Hoa (USD 2000 - USD 2500) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-07-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
30,000,000 - 50,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Trưởng Hệ Thống - Nhãn Hoa (USD 2000 - USD 2500) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-07-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 30,000,000 - 50,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Golden Gate Group
Địa điểm [Hà Nội, Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Bếp Trưởng Hệ Thống - Nhãn Hoa (USD 2000 - USD 2500) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-07-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Hoa
30,000,000 - 50,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Trưởng Hệ Thống - Nhãn Hoa (USD 2000 - USD 2500) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-07-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Hoa
Mức lương 30,000,000 - 50,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Golden Gate Group
Địa điểm [Hà Nội, Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Bếp Trưởng Hệ Thống - Nhãn Hoa (USD 2000 - USD 2500) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-07-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
30,000,000 - 50,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Trưởng Hệ Thống - Nhãn Hoa (USD 2000 - USD 2500) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-07-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương 30,000,000 - 50,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Golden Gate Group
Địa điểm [Hà Nội, Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Tổ Trưởng Tổ Phục Vụ Nhà Hàng Hoa (Captain)_ Quận Tân Phú Vàng Nổi bật Hạn nộp: 13-07-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
6,500,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tổ Trưởng Tổ Phục Vụ Nhà Hàng Hoa (Captain)_ Quận Tân Phú Vàng Nổi bật
Hạn nộp 13-07-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương 6,500,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Golden Gate Group
Địa điểm Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam
BẾP PHỤ - PHỤ BẾP_QUẬN 1 Mới Hạn nộp: 11-08-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề BẾP PHỤ - PHỤ BẾP_QUẬN 1 Mới
Hạn nộp 11-08-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Chay Phương Mai
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp Việt - Xoay Ca - TP. Hồ Chí Minh Mới Hạn nộp: 10-08-2020Ca xoay
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
4 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Việt - Xoay Ca - TP. Hồ Chí Minh Mới
Hạn nộp 10-08-2020
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phụ Bếp Việt - Ca Chiều - Quận 1 Mới Hạn nộp: 10-08-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
5,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Việt - Ca Chiều - Quận 1 Mới
Hạn nộp 10-08-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Barista - Fulltime - Quận 10 Mới Hạn nộp: 10-08-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
4,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Quận 10, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Barista - Fulltime - Quận 10 Mới
Hạn nộp 10-08-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp Nhà Hàng Fusion Á - Âu_ Quận 2,3 Mới Hạn nộp: 31-07-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
4 việc làm
Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Nhà Hàng Fusion Á - Âu_ Quận 2,3 Mới
Hạn nộp 31-07-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Big Pig - BBQ & Beer
Địa điểm [Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phục Vụ Nhà Hàng Fusion Á - Âu_ Quận 2 Mới Hạn nộp: 31-07-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
4 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phục Vụ Nhà Hàng Fusion Á - Âu_ Quận 2 Mới
Hạn nộp 31-07-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
Mức lương 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Big Pig - BBQ & Beer
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Pha Chế Không Cần Kinh Nghiệm_Nhà Hàng Fusion Á - Âu_Quận 2 Mới Hạn nộp: 31-07-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
4 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Pha Chế Không Cần Kinh Nghiệm_Nhà Hàng Fusion Á - Âu_Quận 2 Mới
Hạn nộp 31-07-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Big Pig - BBQ & Beer
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Full Time Hạn nộp: 31-08-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
30 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Full Time
Hạn nộp 31-08-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4Ps
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Bếp Chính Bếp Việt - Quận Phú Nhuận Hạn nộp: 01-08-2020Ca xoay
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
9,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Chính Bếp Việt - Quận Phú Nhuận
Hạn nộp 01-08-2020
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 9,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!