Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phục Vụ - Làm Tại Thủ Đức Mới Vàng Hạn nộp: 26-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 5,000,000 Một tháng
6 việc làm
Không yêu cầu
Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Làm Tại Thủ Đức Mới Vàng
Hạn nộp 26-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng kobop
Địa điểm Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đầu Bếp - Làm Tại Thủ Đức Mới Vàng Hạn nộp: 26-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
7 việc làm
Không yêu cầu
Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Đầu Bếp - Làm Tại Thủ Đức Mới Vàng
Hạn nộp 26-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 7
Nhà tuyển dụng kobop
Địa điểm Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đầu Bếp - Làm Tại Thủ Đức Mới Vàng Hạn nộp: 26-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Hàn
VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
7 việc làm
Không yêu cầu
Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Đầu Bếp - Làm Tại Thủ Đức Mới Vàng
Hạn nộp 26-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Hàn
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 7
Nhà tuyển dụng kobop
Địa điểm Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tổ Trưởng Phục Vụ Mới Vàng Hạn nộp: 31-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,500,000 - 9,500,000 Một tháng
10 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tổ Trưởng Phục Vụ Mới Vàng
Hạn nộp 31-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 9,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Ẩm Thực Chảo Đỏ
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tổ Trưởng Phục Vụ Mới Vàng Hạn nộp: 31-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 5,500,000 - 9,500,000 Một tháng
10 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tổ Trưởng Phục Vụ Mới Vàng
Hạn nộp 31-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 9,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Ẩm Thực Chảo Đỏ
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha chế - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật Hạn nộp: 25-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
4 việc làm
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha chế - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật
Hạn nộp 25-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Chuỗi Cơm tấm Mục Đồng
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Thu Ngân - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật Hạn nộp: 25-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
3 việc làm
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Thu Ngân - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật
Hạn nộp 25-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Chuỗi Cơm tấm Mục Đồng
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Làm Việc Tại Quận 10 Mới Hạn nộp: 07-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
10 việc làm
Không yêu cầu
Quận 10, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Làm Việc Tại Quận 10 Mới
Hạn nộp 07-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng FC Good Coffee
Địa điểm Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng/ Waiter, Waitress Mới Hạn nộp: 23-05-2019Bán thời gian
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
5 việc làm
Chứng chỉ nghề
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng/ Waiter, Waitress Mới
Hạn nộp 23-05-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà hàng My Mother - Fine dining
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Chính (Giám Sát Bếp) - Nhà Hàng Hải Sản Captain Crawfish Mới Hạn nộp: 31-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
2 việc làm
Chứng chỉ nghề
Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Chính (Giám Sát Bếp) - Nhà Hàng Hải Sản Captain Crawfish Mới
Hạn nộp 31-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Món Huế
Địa điểm [Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Đầu Bếp Âu Á - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 22-05-2019Ca gãy
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 9,000,000 Một tháng
5 việc làm
Không yêu cầu
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Đầu Bếp Âu Á - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 22-05-2019
Phân loại Ca gãy
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 9,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Star Anise Saigon
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Quận 1 - Part Time/Full Time Mới Hạn nộp: 31-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
6 việc làm
Không yêu cầu
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Quận 1 - Part Time/Full Time Mới
Hạn nộp 31-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Gaudi Saigon
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Làm Tại Gò Vấp Mới Hạn nộp: 28-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
15 việc làm
Không yêu cầu
Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Làm Tại Gò Vấp Mới
Hạn nộp 28-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 15
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Mộc 81
Địa điểm Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tổ Trưởng Bếp - Có Kinh Nghiệm Mới Vàng Hạn nộp: 31-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 6,500,000 - 9,500,000 Một tháng
10 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tổ Trưởng Bếp - Có Kinh Nghiệm Mới Vàng
Hạn nộp 31-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 6,500,000 - 9,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Ẩm Thực Chảo Đỏ
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Trưởng Bếp Á Âu Mới Hạn nộp: 31-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Bếp trưởng
VNĐ 9,000,000 - 15,000,000 Một tháng
5 việc làm
Trung cấp
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Trưởng Bếp Á Âu Mới
Hạn nộp 31-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Bếp trưởng
Mức lương VNĐ 9,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Ẩm Thực Chảo Đỏ
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thợ Làm Bánh - Bánh Lạnh - Ca Sáng Mới Hạn nộp: 20-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
VNĐ 6,500,000 - 9,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Thợ Làm Bánh - Bánh Lạnh - Ca Sáng Mới
Hạn nộp 20-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương VNĐ 6,500,000 - 9,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bánh Mì - Ca Sáng Mới Hạn nộp: 20-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Bếp bánh
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bánh Mì - Ca Sáng Mới
Hạn nộp 20-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Bếp bánh
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng Mới Hạn nộp: 20-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng Mới
Hạn nộp 20-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!