Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Kiên Giang, Phú Quốc

Vinpearl - Tuyển Dụng Trưởng Sơ Chế (Butcher) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 15-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 12,000,000 - 25,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Vinpearl - Tuyển Dụng Trưởng Sơ Chế (Butcher) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 15-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 12,000,000 - 25,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Vinpearl Phú Quốc Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Vinpearl - Tuyển Dụng Trưởng Sơ Chế (Butcher) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 15-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp trưởng
VNĐ 12,000,000 - 25,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Vinpearl - Tuyển Dụng Trưởng Sơ Chế (Butcher) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 15-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp trưởng
Mức lương VNĐ 12,000,000 - 25,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Vinpearl Phú Quốc Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Vinpearl - Tuyển Dụng Trưởng Sơ Chế (Butcher) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 15-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 12,000,000 - 25,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Vinpearl - Tuyển Dụng Trưởng Sơ Chế (Butcher) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 15-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 12,000,000 - 25,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Vinpearl Phú Quốc Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Vinpearl Phú Quốc - Tuyển Dụng trưởng ca Bếp (CDP_Thu nhập Cao) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 15-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
9 việc làm
Chứng chỉ nghề
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Vinpearl Phú Quốc - Tuyển Dụng trưởng ca Bếp (CDP_Thu nhập Cao) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 15-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 9
Nhà tuyển dụng Vinpearl Phú Quốc Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Vinpearl Phú Quốc - Tuyển Dụng trưởng ca Bếp (CDP_Thu nhập Cao) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 15-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
9 việc làm
Chứng chỉ nghề
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Vinpearl Phú Quốc - Tuyển Dụng trưởng ca Bếp (CDP_Thu nhập Cao) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 15-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 9
Nhà tuyển dụng Vinpearl Phú Quốc Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Recreation Attendant/Nhân Viên Bộ Phận Giải Trí Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
3 việc làm
Chứng chỉ nghề
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Recreation Attendant/Nhân Viên Bộ Phận Giải Trí Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Pullman Phu Quoc Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Pool & Beach Safety Attendant/Nhân Viên Cứu Hộ Bể Bơi & Bãi Biển Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
6 việc làm
Chứng chỉ nghề
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Pool & Beach Safety Attendant/Nhân Viên Cứu Hộ Bể Bơi & Bãi Biển Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Pullman Phu Quoc Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Shop Connector (Shop Attendant) Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Shop Connector (Shop Attendant) Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Pullman Phu Quoc Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Pastry Commis/Nhân Viên Phụ Bếp Bánh Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh, Phụ bếp
VNĐ 5,500,000 - 5,500,000 Một tháng
3 việc làm
Trung cấp
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Pastry Commis/Nhân Viên Phụ Bếp Bánh Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Pullman Phu Quoc Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Baker Supervisor/Giám Sát Bếp Bánh Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
VNĐ 9,000,000 - 11,000,000 Một tháng
1 việc làm
Trung cấp
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Baker Supervisor/Giám Sát Bếp Bánh Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương VNĐ 9,000,000 - 11,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Pullman Phu Quoc Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Baker/Nhân Viên Bếp Bánh Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh
VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
3 việc làm
Trung cấp
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Baker/Nhân Viên Bếp Bánh Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Pullman Phu Quoc Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Chief Steward/Phụ Trách Tạp Vụ Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác, Quản lý điều hành
VNĐ 12,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
Trung cấp
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Chief Steward/Phụ Trách Tạp Vụ Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác, Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 12,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Pullman Phu Quoc Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Steward Supervisor/Giám Sát Tạp Vụ Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
VNĐ 7,000,000 - 8,500,000 Một tháng
4 việc làm
Không yêu cầu
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Steward Supervisor/Giám Sát Tạp Vụ Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Pullman Phu Quoc Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Steward/Nhân Viên Tạp Vụ Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
VNĐ 5,500,000 - 5,500,000 Một tháng
10 việc làm
Không yêu cầu
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Steward/Nhân Viên Tạp Vụ Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Pullman Phu Quoc Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Canteen Demi Chef/Bếp Phó Bếp Nhân Viên Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Quản lý điều hành
VNĐ 8,000,000 - 9,000,000 Một tháng
1 việc làm
Trung cấp
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Canteen Demi Chef/Bếp Phó Bếp Nhân Viên Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 9,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Pullman Phu Quoc Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Canteen Steward/Nhân Viên Tạp Vụ Bếp Nhân Viên Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
VNĐ 5,500,000 - 5,500,000 Một tháng
3 việc làm
Không yêu cầu
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Canteen Steward/Nhân Viên Tạp Vụ Bếp Nhân Viên Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Pullman Phu Quoc Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Canteen Commis/Nhân Viên Phụ Bếp Nhân Viên Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 5,500,000 - 5,500,000 Một tháng
6 việc làm
Không yêu cầu
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Canteen Commis/Nhân Viên Phụ Bếp Nhân Viên Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Pullman Phu Quoc Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Commis/Nhân Viên Phụ Bếp Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 5,500,000 - 5,500,000 Một tháng
17 việc làm
Trung cấp
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Commis/Nhân Viên Phụ Bếp Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 17
Nhà tuyển dụng Pullman Phu Quoc Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
1st Cook/Nhân Viên Nấu Chính Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
11 việc làm
Trung cấp
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề 1st Cook/Nhân Viên Nấu Chính Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 11
Nhà tuyển dụng Pullman Phu Quoc Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Bartender/Nhân Viên Pha Chế Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
9 việc làm
Trung cấp
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Bartender/Nhân Viên Pha Chế Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 9
Nhà tuyển dụng Pullman Phu Quoc Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!