Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Kiên Giang, Phú Quốc

Bartender Làm Tại Phú Quốc Vàng Hạn nộp: 30-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender
- Lương thỏa thuận - Một tháng
6 việc làm
Không yêu cầu
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Bartender Làm Tại Phú Quốc Vàng
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Tập đoàn OCSEN Phú Quốc
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Nhân Viên Chạy Bàn - Phú Quốc Vàng Hạn nộp: 30-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Nhân Viên Chạy Bàn - Phú Quốc Vàng
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Tập đoàn OCSEN Phú Quốc
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Nhân Viên Chạy Bàn - Phú Quốc Vàng Hạn nộp: 30-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Nhân Viên Chạy Bàn - Phú Quốc Vàng
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Tập đoàn OCSEN Phú Quốc
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Tại Bàn - Phú Quốc Vàng Hạn nộp: 30-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
- Lương thỏa thuận 6,000,000 - Một tháng
30 việc làm
Không yêu cầu
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Tại Bàn - Phú Quốc Vàng
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương - Lương thỏa thuận 6,000,000 - Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng Tập đoàn OCSEN Phú Quốc
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Nhân Viên Tạp Vụ Bếp _ Phú Quốc Vàng Hạn nộp: 30-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
- Lương thỏa thuận - Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Nhân Viên Tạp Vụ Bếp _ Phú Quốc Vàng
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Tập đoàn OCSEN Phú Quốc
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Vinpearl Phú Quốc - Bếp Trưởng Á Vàng Nổi bật Hạn nộp: 19-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 20,000,000 - 30,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Vinpearl Phú Quốc - Bếp Trưởng Á Vàng Nổi bật
Hạn nộp 19-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 20,000,000 - 30,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Vinpearl Phú Quốc Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Phụ Bếp Việt - Kiên Giang Mới Hạn nộp: 14-10-2019Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Kiên Giang
Tiêu đề Phụ Bếp Việt - Kiên Giang Mới
Hạn nộp 14-10-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Kiên Giang, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Việt - Kiên Giang Mới Hạn nộp: 12-10-2019Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Kiên Giang
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Việt - Kiên Giang Mới
Hạn nộp 12-10-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Kiên Giang, Việt Nam
Bếp Chính Bếp Việt - Full Time Hạn nộp: 07-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Kiên Giang
Tiêu đề Bếp Chính Bếp Việt - Full Time
Hạn nộp 07-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Kiên Giang, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Âu Á - Ca Sáng & Chiều Hạn nộp: 03-10-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Kiên Giang
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Âu Á - Ca Sáng & Chiều
Hạn nộp 03-10-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Kiên Giang, Việt Nam
Bếp Chính Bếp Việt - Full Time Hạn nộp: 03-10-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 10,000,000 - 12,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Kiên Giang
Tiêu đề Bếp Chính Bếp Việt - Full Time
Hạn nộp 03-10-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 12,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Kiên Giang, Việt Nam
Giám Sát Nhà Hàng Hạn nộp: 30-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
- Lương thỏa thuận 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh, Kiên Giang
Tiêu đề Giám Sát Nhà Hàng
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương - Lương thỏa thuận 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Tập đoàn OCSEN Phú Quốc
Địa điểm [Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Việt Nam]
Nhân Viên Phục Vụ Tại Bàn Hạn nộp: 30-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
- Lương thỏa thuận 6,000,000 - Một tháng
30 việc làm
Không yêu cầu
Kiên Giang
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Tại Bàn
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương - Lương thỏa thuận 6,000,000 - Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng Tập đoàn OCSEN Phú Quốc
Địa điểm Kiên Giang, Việt Nam
Bartender Hạn nộp: 30-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender
- Lương thỏa thuận - Một tháng
6 việc làm
Không yêu cầu
Kiên Giang, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bartender
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Tập đoàn OCSEN Phú Quốc
Địa điểm [Kiên Giang, Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phục Vụ Tại Bàn Hạn nộp: 30-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 6,000,000 - 6,000,000 Một tháng
30 việc làm
Không yêu cầu
Phú Quốc-Kiên Giang, Kiên Giang, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Tại Bàn
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng Tập đoàn OCSEN Phú Quốc
Địa điểm [Phú Quốc-Kiên Giang, Kiên Giang, Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phục Vụ Tại Bàn Hạn nộp: 30-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
- Lương thỏa thuận 6,000,000 - Một tháng
30 việc làm
Không yêu cầu
Kiên Giang
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Tại Bàn
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương - Lương thỏa thuận 6,000,000 - Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng Tập đoàn OCSEN Phú Quốc
Địa điểm Kiên Giang, Việt Nam
F&B Supervisor Hạn nộp: 20-09-2019Ca xoay
Quản lý điều hành
VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
2 việc làm
Trung cấp
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề F&B Supervisor
Hạn nộp 20-09-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Vida Loca Resort & Sunset Beach
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Giám Sát Nhà Hàng Hạn nộp: 30-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
- Lương thỏa thuận 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Phú Quốc-Kiên Giang, Kiên Giang, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Giám Sát Nhà Hàng
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương - Lương thỏa thuận 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Tập đoàn OCSEN Phú Quốc
Địa điểm [Phú Quốc-Kiên Giang, Kiên Giang, Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phục Vụ Tại Bàn Hạn nộp: 30-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
- Lương thỏa thuận 6,000,000 - Một tháng
30 việc làm
Không yêu cầu
Phú Quốc-Kiên Giang, Kiên Giang, Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Tại Bàn
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương - Lương thỏa thuận 6,000,000 - Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng Tập đoàn OCSEN Phú Quốc
Địa điểm [Phú Quốc-Kiên Giang, Kiên Giang, Cần Thơ , Việt Nam]
Bartender Làm Tại Phú Quốc Hạn nộp: 30-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender
- Lương thỏa thuận - Một tháng
6 việc làm
Không yêu cầu
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Bartender Làm Tại Phú Quốc
Hạn nộp 30-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Tập đoàn OCSEN Phú Quốc
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Bếp Chính Bếp Việt - Full Time Hạn nộp: 24-09-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt
VNĐ 10,000,000 - 12,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Kiên Giang
Tiêu đề Bếp Chính Bếp Việt - Full Time
Hạn nộp 24-09-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 12,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Kiên Giang, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!