Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc Lễ Tân Khách Sạn Nhà Hàng - Tuyển, Tìm Việc Lễ Tân

Nhân Viên Lễ Tân - Quận 1 Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
3 việc làm
Trung cấp
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân - Quận 1 Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Khách sạn Viễn Đông
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Lễ Tân Nam Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
2 việc làm
Trung cấp
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân Nam Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng BenThanh Tourist
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Tiếp Tân - Có Kinh Nghiệm Vàng Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
3 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Tiếp Tân - Có Kinh Nghiệm Vàng
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng BenThanh Tourist
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Lễ Tân Kiêm Thu Ngân - Full time & Part time Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-04-2019Bán thời gian
Lễ tân
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
3 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân Kiêm Thu Ngân - Full time & Part time Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Nhà hàng A Mà Kitchen
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Thu Ngân - Làm Việc Tại Hội An Hạn nộp: 17-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác, Lễ tân
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Hội An, Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Thu Ngân - Làm Việc Tại Hội An
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác, Lễ tân
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Minh Hiển
Địa điểm Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Lễ Tân - Đà Nẵng Hạn nộp: 26-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân - Đà Nẵng
Hạn nộp 26-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Nhà hàng hải sản Bé Lan
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Lễ Tân - Đà Nẵng Hạn nộp: 12-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân - Đà Nẵng
Hạn nộp 12-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Lễ Tân Full Time Hạn nộp: 12-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Quận 10, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân Full Time
Hạn nộp 12-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel Boss 3
Địa điểm Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Lễ Tân Nhà Hàng Hạn nộp: 30-04-2019Ca xoay
Lễ tân
VNĐ 3,500,000 - 7,500,000 Một tháng
20 việc làm
Không yêu cầu
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân Nhà Hàng
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Nhật Hokkaido Sushi Sachi
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Lễ Tân Hạn nộp: 10-05-2019Ca xoay
Lễ tân
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân
Hạn nộp 10-05-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Lễ Tân - Fulltime Hạn nộp: 06-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 3,000,000 - 3,500,000 Một tháng
1 việc làm
Kiên Giang
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân - Fulltime
Hạn nộp 06-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 3,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Kiên Giang, Việt Nam
Lễ tân
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
Khánh Hoà
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm
Hạn nộp 06-05-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Nhân Viên Lễ Tân Hạn nộp: 27-04-2019Ca xoay
Lễ tân
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hội An, Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân
Hạn nộp 27-04-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Nam Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn Hạn nộp: 27-04-2019Ca xoay
Lễ tân
VNĐ 9,000,000 - 12,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nam Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn
Hạn nộp 27-04-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 9,000,000 - 12,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Lễ Tân Kiêm Thu Ngân Hạn nộp: 31-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 5,000,000 - 10,000,000 Một tháng
5 việc làm
Hải Phòng
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân Kiêm Thu Ngân
Hạn nộp 31-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công ty cổ phần Vinacrops
Địa điểm Hải Phòng, Việt Nam
Nhân Viên Thu Ngân - Quận 1 Hạn nộp: 30-04-2019Ca xoay
Lễ tân
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Thu Ngân - Quận 1
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng The Garden Kitchen
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân Hạn nộp: 10-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
2 việc làm
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Lễ Tân
Hạn nộp 10-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV EFF'X VIỆT NAM
Địa điểm Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Cashier - Thu Ngân (Tan San Nhat International Airport) Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Barista, Lễ tân
VNĐ 8,500,000 - 10,000,000 Một tháng
9 việc làm
Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Cashier - Thu Ngân (Tan San Nhat International Airport)
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Barista, Lễ tân
Mức lương VNĐ 8,500,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 9
Nhà tuyển dụng AUTOGRILL VFS F&B
Địa điểm [Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Nhà hàng Nhật Cao Cấp Hạn nộp: 24-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Nhật, Phục vụ, Lễ tân
VNĐ 5,500,000 - 7,000,000 Một tháng
10 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Nhà hàng Nhật Cao Cấp
Hạn nộp 24-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Nhật, Phục vụ, Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Đầu tư V Lotus
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!