Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc Lễ Tân Khách Sạn Nhà Hàng - Tuyển, Tìm Việc Lễ Tân

Lễ Tân Nhà Hàng- Greyhound Cafe - Quận 1 Mới Vàng Hạn nộp: 31-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
6,500,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Lễ Tân Nhà Hàng- Greyhound Cafe - Quận 1 Mới Vàng
Hạn nộp 31-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương 6,500,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Greyhound Cafe Vietnam
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Waiter/Waitress - Quận 1 Mới Vàng Hạn nộp: 31-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
8 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Waiter/Waitress - Quận 1 Mới Vàng
Hạn nộp 31-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 8
Nhà tuyển dụng Greyhound Cafe Vietnam
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Full-Time (Waiter/Waitress) - Nhà Hàng Sorae Quận 1 Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 15-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
7,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Full-Time (Waiter/Waitress) - Nhà Hàng Sorae Quận 1 Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 15-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng SORAE Sushi Sake Lounge
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Thu Ngân_Quận 1 Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 29-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
7,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Thu Ngân_Quận 1 Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 29-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng The Gangs
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thực Tập Sinh Front Desk _ Phú Quốc Vàng Nổi bật Hạn nộp: 13-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
2,000,000 - 3,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Thực Tập Sinh Front Desk _ Phú Quốc Vàng Nổi bật
Hạn nộp 13-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương 2,000,000 - 3,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Nhân Viên Tiếp Đón Khách Sân Bay Mới Hạn nộp: 04-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
- - Lương thỏa thuận Một tháng
2 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Nhân Viên Tiếp Đón Khách Sân Bay Mới
Hạn nộp 04-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Nhân Viên Tiếp Đón Khách Sân Bay Mới Hạn nộp: 04-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
- - Lương thỏa thuận Một tháng
2 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Nhân Viên Tiếp Đón Khách Sân Bay Mới
Hạn nộp 04-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Nhân Viên Tiếp Đón Khách Sân Bay Mới Hạn nộp: 04-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
- - Lương thỏa thuận Một tháng
2 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Nhân Viên Tiếp Đón Khách Sân Bay Mới
Hạn nộp 04-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Duty Manager _ Phú Quốc Mới Hạn nộp: 01-12-2020Giờ hành chính
Lễ tân
- - Lương thỏa thuận Một tháng
1 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Duty Manager _ Phú Quốc Mới
Hạn nộp 01-12-2020
Phân loại Giờ hành chính
Danh mục Lễ tân
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Nhân Viên Tiếp Đón Khách Sân Bay Mới Hạn nộp: 04-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
- - Lương thỏa thuận Một tháng
2 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Nhân Viên Tiếp Đón Khách Sân Bay Mới
Hạn nộp 04-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Nhân Viên Tiếp Đón Khách Sân Bay Mới Hạn nộp: 04-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
- - Lương thỏa thuận Một tháng
2 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Nhân Viên Tiếp Đón Khách Sân Bay Mới
Hạn nộp 04-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Part Time_ Quận 2 Vàng Hạn nộp: 29-11-2019Bán thời gian
Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
3,000,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
20 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Part Time_ Quận 2 Vàng
Hạn nộp 29-11-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
Mức lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng The Coffee Club (QSR Việt Nam)
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Tiếp Đón Khách Sân Bay Hạn nộp: 04-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
- - Lương thỏa thuận Một tháng
2 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Nhân Viên Tiếp Đón Khách Sân Bay
Hạn nộp 04-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Phục Vụ Nhà Hàng Hoa Quận 3 Vàng Hạn nộp: 31-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
4,500,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
4 việc làm
Quận 3, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phục Vụ Nhà Hàng Hoa Quận 3 Vàng
Hạn nộp 31-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
Mức lương 4,500,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Kakhu Hotpot
Địa điểm Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phục Vụ Cafe Sân Vườn Q.Tân Bình Vàng Hạn nộp: 31-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
4,500,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phục Vụ Cafe Sân Vườn Q.Tân Bình Vàng
Hạn nộp 31-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
Mức lương 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Cafe Ngõ Nhỏ
Địa điểm Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thu Ngân Cafe Sân Vườn Q.Tân Bình Vàng Hạn nộp: 31-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
4,500,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Thu Ngân Cafe Sân Vườn Q.Tân Bình Vàng
Hạn nộp 31-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
Mức lương 4,500,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Cafe Ngõ Nhỏ
Địa điểm Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Tiếp Đón Khách Sân Bay Hạn nộp: 04-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
- - Lương thỏa thuận Một tháng
2 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Nhân Viên Tiếp Đón Khách Sân Bay
Hạn nộp 04-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Chi Nhánh 67 - 69 - 71 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Nổi bật Hạn nộp: 15-12-2019Bán thời gian
Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
5,500,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
20 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Chi Nhánh 67 - 69 - 71 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Nổi bật
Hạn nộp 15-12-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
Mức lương 5,500,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV PHỔ ĐÌNH
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Duty Manager _ Phú Quốc Hạn nộp: 01-12-2020Giờ hành chính
Lễ tân
- - Lương thỏa thuận Một tháng
1 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Duty Manager _ Phú Quốc
Hạn nộp 01-12-2020
Phân loại Giờ hành chính
Danh mục Lễ tân
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Airport Representative _ Phú Quốc Hạn nộp: 04-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
- - Lương thỏa thuận Một tháng
2 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Airport Representative _ Phú Quốc
Hạn nộp 04-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!