Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc Lễ Tân Khách Sạn Nhà Hàng - Tuyển, Tìm Việc Lễ Tân

Nhân Viên Lễ Tân Kiêm Thu Ngân - Full time & Part time Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-04-2019Bán thời gian
Lễ tân
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
3 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân Kiêm Thu Ngân - Full time & Part time Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Nhà hàng A Mà Kitchen
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Thu Ngân - Làm Việc Tại Hội An Mới Hạn nộp: 17-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác, Lễ tân
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Hội An, Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Thu Ngân - Làm Việc Tại Hội An Mới
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác, Lễ tân
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Minh Hiển
Địa điểm Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Lễ Tân - Đà Nẵng Mới Hạn nộp: 26-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân - Đà Nẵng Mới
Hạn nộp 26-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Nhà hàng hải sản Bé Lan
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Lễ Tân - Quận 1 Mới Hạn nộp: 30-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
3 việc làm
Trung cấp
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân - Quận 1 Mới
Hạn nộp 30-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Khách sạn Viễn Đông
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Lễ Tân - Đà Nẵng Hạn nộp: 12-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân - Đà Nẵng
Hạn nộp 12-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Lễ Tân Full Time Hạn nộp: 12-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Quận 10, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân Full Time
Hạn nộp 12-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel Boss 3
Địa điểm Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Lễ Tân Nam Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
2 việc làm
Trung cấp
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân Nam
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng BenThanh Tourist
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Lễ Tân Nhà Hàng Hạn nộp: 30-04-2019Ca xoay
Lễ tân
VNĐ 3,500,000 - 7,500,000 Một tháng
20 việc làm
Không yêu cầu
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân Nhà Hàng
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Nhật Hokkaido Sushi Sachi
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Tiếp Tân - Có Kinh Nghiệm Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
3 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Tiếp Tân - Có Kinh Nghiệm
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng BenThanh Tourist
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Lễ Tân Hạn nộp: 10-05-2019Ca xoay
Lễ tân
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân
Hạn nộp 10-05-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Lễ Tân - Fulltime Hạn nộp: 06-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 3,000,000 - 3,500,000 Một tháng
1 việc làm
Kiên Giang
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân - Fulltime
Hạn nộp 06-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 3,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Kiên Giang, Việt Nam
Lễ tân
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
Khánh Hoà
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm
Hạn nộp 06-05-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Khánh Hoà, Việt Nam
Nhân Viên Lễ Tân Hạn nộp: 27-04-2019Ca xoay
Lễ tân
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hội An, Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân
Hạn nộp 27-04-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Nam Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn Hạn nộp: 27-04-2019Ca xoay
Lễ tân
VNĐ 9,000,000 - 12,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nam Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn
Hạn nộp 27-04-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 9,000,000 - 12,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Lễ Tân Kiêm Thu Ngân Hạn nộp: 31-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 5,000,000 - 10,000,000 Một tháng
5 việc làm
Hải Phòng
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân Kiêm Thu Ngân
Hạn nộp 31-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công ty cổ phần Vinacrops
Địa điểm Hải Phòng, Việt Nam
Lễ tân
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm
Hạn nộp 23-04-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Lễ Tân - Ca Chiều Hạn nộp: 20-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân - Ca Chiều
Hạn nộp 20-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Thu Ngân - Quận 1 Hạn nộp: 30-04-2019Ca xoay
Lễ tân
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Thu Ngân - Quận 1
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng The Garden Kitchen
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân Hạn nộp: 10-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
2 việc làm
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Lễ Tân
Hạn nộp 10-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV EFF'X VIỆT NAM
Địa điểm Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Cashier - Thu Ngân (Tan San Nhat International Airport) Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Barista, Lễ tân
VNĐ 8,500,000 - 10,000,000 Một tháng
9 việc làm
Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Cashier - Thu Ngân (Tan San Nhat International Airport)
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Barista, Lễ tân
Mức lương VNĐ 8,500,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 9
Nhà tuyển dụng AUTOGRILL VFS F&B
Địa điểm [Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!