Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Chefjob.vn - Việc làm mới nhất

Nhân Viên Lễ Tân - Làm Việc Tại Mỹ (Tuyển dụng thường xuyên toàn quốc) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 10-06-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 40,000,000 - 50,000,000 Một tháng
20 việc làm
Khác
Nước Ngoài
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân - Làm Việc Tại Mỹ (Tuyển dụng thường xuyên toàn quốc) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 10-06-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 40,000,000 - 50,000,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Công Ty TNHH MTV Hừng Đông Xanh
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Tuyển Đầu Bếp Làm Việc Trong Khách Sạn 5* Tại Mỹ (Tuyển Dụng Thường Xuyên) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 10-06-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 40,000,000 - 50,000,000 Một tháng
20 việc làm
Khác
Nước Ngoài
Tiêu đề Tuyển Đầu Bếp Làm Việc Trong Khách Sạn 5* Tại Mỹ (Tuyển Dụng Thường Xuyên) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 10-06-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 40,000,000 - 50,000,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Công Ty TNHH MTV Hừng Đông Xanh
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Tuyển Đầu Bếp Làm Việc Trong Khách Sạn 5* Tại Mỹ (Tuyển Dụng Toàn Quốc) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 03-06-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 40,000,000 - 50,000,000 Một tháng
20 việc làm
Khác
Nước Ngoài
Tiêu đề Tuyển Đầu Bếp Làm Việc Trong Khách Sạn 5* Tại Mỹ (Tuyển Dụng Toàn Quốc) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 03-06-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 40,000,000 - 50,000,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Công Ty TNHH MTV Hừng Đông Xanh
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Tuyển Đầu Bếp Làm Việc Trong Khách Sạn 5* Tại Mỹ (Tuyển Dụng Toàn Quốc) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 03-06-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 40,000,000 - 50,000,000 Một tháng
20 việc làm
Khác
Nước Ngoài
Tiêu đề Tuyển Đầu Bếp Làm Việc Trong Khách Sạn 5* Tại Mỹ (Tuyển Dụng Toàn Quốc) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 03-06-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 40,000,000 - 50,000,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Công Ty TNHH MTV Hừng Đông Xanh
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Nhân Viên Buồng Phòng Làm Việc Tại Khách Sạn 5* Ở Mỹ (Tuyển Dụng Toàn Quốc Vàng Nổi bật Hạn nộp: 03-06-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Buồng phòng
VNĐ 40,000,000 - 50,000,000 Một tháng
20 việc làm
Cao đẳng
Nước Ngoài
Tiêu đề Nhân Viên Buồng Phòng Làm Việc Tại Khách Sạn 5* Ở Mỹ (Tuyển Dụng Toàn Quốc Vàng Nổi bật
Hạn nộp 03-06-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Buồng phòng
Mức lương VNĐ 40,000,000 - 50,000,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Công Ty TNHH MTV Hừng Đông Xanh
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Bartender Làm Việc Tại New Zealand Nổi bật Hạn nộp: 30-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender
VNĐ 15,000,000 - 18,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Nước Ngoài
Tiêu đề Bartender Làm Việc Tại New Zealand Nổi bật
Hạn nộp 30-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender
Mức lương VNĐ 15,000,000 - 18,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng The Waterline Restaurant And Beach Bar
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Bếp Trưởng Làm Việc Tại New Zealand Nổi bật Hạn nộp: 30-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 20,000,000 - 25,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Nước Ngoài
Tiêu đề Bếp Trưởng Làm Việc Tại New Zealand Nổi bật
Hạn nộp 30-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 20,000,000 - 25,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng The Waterline Restaurant And Beach Bar
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 40,000,000 - 50,000,000 Một tháng
20 việc làm
Cao đẳng
Nước Ngoài
Tiêu đề Nhân Viên Bếp - Làm Việc Tại Khách Sạn 5* Ở Mỹ - Không Yêu Cầu kinh Nghiệm
Hạn nộp 03-06-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 40,000,000 - 50,000,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Công Ty TNHH MTV Hừng Đông Xanh
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Tuyển Lễ Tân Làm Việc Tại DuBai (Tuyển dụng Toàn Quốc) Nổi bật Hạn nộp: 03-06-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 12,000,000 - 20,000,000 Một tháng
20 việc làm
Khác
Nước Ngoài
Tiêu đề Tuyển Lễ Tân Làm Việc Tại DuBai (Tuyển dụng Toàn Quốc) Nổi bật
Hạn nộp 03-06-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 12,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Công Ty TNHH MTV Hừng Đông Xanh
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Buồng Phòng Làm Việc Tại DuBai (Tuyển dụng Toàn Quốc) Vàng Nổi bật Hạn nộp: 03-06-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Buồng phòng
VNĐ 12,000,000 - 20,000,000 Một tháng
20 việc làm
Khác
Nước Ngoài
Tiêu đề Tuyển Nhân Viên Buồng Phòng Làm Việc Tại DuBai (Tuyển dụng Toàn Quốc) Vàng Nổi bật
Hạn nộp 03-06-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Buồng phòng
Mức lương VNĐ 12,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Công Ty TNHH MTV Hừng Đông Xanh
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Nhân Viên Nhà Hàng Khối F&B - Tuyển Dụng Toàn Quốc Vàng Nổi bật Hạn nộp: 03-06-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 12,000,000 - 20,000,000 Một tháng
20 việc làm
Trung cấp
Nước Ngoài
Tiêu đề Nhân Viên Nhà Hàng Khối F&B - Tuyển Dụng Toàn Quốc Vàng Nổi bật
Hạn nộp 03-06-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 12,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Công Ty TNHH MTV Hừng Đông Xanh
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Nhân Viên Lễ Tân - Làm Việc Tại Dubai Vàng Nổi bật Hạn nộp: 03-06-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
VNĐ 12,000,000 - 20,000,000 Một tháng
20 việc làm
Khác
Nước Ngoài
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân - Làm Việc Tại Dubai Vàng Nổi bật
Hạn nộp 03-06-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 12,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Công Ty TNHH MTV Hừng Đông Xanh
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Quản Lý Nhà Hàng - Làm việc Tại Mỹ - Tuyển Dụng Toàn Quốc Vàng Nổi bật Hạn nộp: 03-06-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 40,000,000 - 50,000,000 Một tháng
20 việc làm
Khác
Nước Ngoài
Tiêu đề Quản Lý Nhà Hàng - Làm việc Tại Mỹ - Tuyển Dụng Toàn Quốc Vàng Nổi bật
Hạn nộp 03-06-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 40,000,000 - 50,000,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Công Ty TNHH MTV Hừng Đông Xanh
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Nhân Viên Bếp - Làm Việc Tại Khách Sạn 5* Ở Mỹ - Không Yêu Cầu kinh Nghiệm Vàng Nổi bật Hạn nộp: 03-06-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 40,000,000 - 50,000,000 Một tháng
20 việc làm
Cao đẳng
Nước Ngoài
Tiêu đề Nhân Viên Bếp - Làm Việc Tại Khách Sạn 5* Ở Mỹ - Không Yêu Cầu kinh Nghiệm Vàng Nổi bật
Hạn nộp 03-06-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 40,000,000 - 50,000,000 Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Công Ty TNHH MTV Hừng Đông Xanh
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!