Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Chefjob.vn - Việc làm mới nhất

Quản Lý Quầy Bar Trên Tàu Starcruise Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 25,000,000 - 50,000,000 Một tháng
10 việc làm
Cao đẳng
Nước Ngoài
Tiêu đề Quản Lý Quầy Bar Trên Tàu Starcruise Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 25,000,000 - 50,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ LỮ HÀNH SAIGONTOURIST
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Quản Lý Quầy Bar Trên Tàu Starcruise Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista
VNĐ 25,000,000 - 50,000,000 Một tháng
10 việc làm
Cao đẳng
Nước Ngoài
Tiêu đề Quản Lý Quầy Bar Trên Tàu Starcruise Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista
Mức lương VNĐ 25,000,000 - 50,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ LỮ HÀNH SAIGONTOURIST
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Quản Lý Quầy Bar Trên Tàu Starcruise Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 25,000,000 - 50,000,000 Một tháng
10 việc làm
Cao đẳng
Nước Ngoài
Tiêu đề Quản Lý Quầy Bar Trên Tàu Starcruise Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 25,000,000 - 50,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ LỮ HÀNH SAIGONTOURIST
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Quản Lý Nhà Hàng Trên Tàu Starcruise Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 25,000,000 - 50,000,000 Một tháng
10 việc làm
Cao đẳng
Nước Ngoài
Tiêu đề Quản Lý Nhà Hàng Trên Tàu Starcruise Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 25,000,000 - 50,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ LỮ HÀNH SAIGONTOURIST
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Quản Lý Nhà Hàng Trên Tàu Starcruise Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Hoa
VNĐ 25,000,000 - 50,000,000 Một tháng
10 việc làm
Cao đẳng
Nước Ngoài
Tiêu đề Quản Lý Nhà Hàng Trên Tàu Starcruise Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Hoa
Mức lương VNĐ 25,000,000 - 50,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ LỮ HÀNH SAIGONTOURIST
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Trợ Lý Quản Lý Nhà Hàng Cho Tàu Starcruise Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa, Quản lý điều hành
VNĐ 18,000,000 - 40,000,000 Một tháng
10 việc làm
Cao đẳng
Nước Ngoài
Tiêu đề Trợ Lý Quản Lý Nhà Hàng Cho Tàu Starcruise Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa, Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 18,000,000 - 40,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ LỮ HÀNH SAIGONTOURIST
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Trợ Lý Quản Lý Quầy Bar Trên Tàu Starcruise Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Phục vụ, Quản lý điều hành
VNĐ 18,000,000 - 40,000,000 Một tháng
10 việc làm
Cao đẳng
Nước Ngoài
Tiêu đề Trợ Lý Quản Lý Quầy Bar Trên Tàu Starcruise Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Phục vụ, Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 18,000,000 - 40,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ LỮ HÀNH SAIGONTOURIST
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Tổ Trưởng Tổ Phục Vụ Trên Tàu Starcruise Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Quản lý điều hành, Việc làm khác
VNĐ 12,000,000 - 25,000,000 Một tháng
10 việc làm
Cao đẳng
Nước Ngoài
Tiêu đề Tổ Trưởng Tổ Phục Vụ Trên Tàu Starcruise Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Quản lý điều hành, Việc làm khác
Mức lương VNĐ 12,000,000 - 25,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ LỮ HÀNH SAIGONTOURIST
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế Trên Tàu Starcruise Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Phục vụ, Việc làm khác
VNĐ 7,000,000 - 20,000,000 Một tháng
10 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Nước Ngoài
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Trên Tàu Starcruise Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Phục vụ, Việc làm khác
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ LỮ HÀNH SAIGONTOURIST
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Trên Tàu Starcruise Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-08-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa, Phục vụ
VNĐ 7,000,000 - 20,000,000 Một tháng
10 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Nước Ngoài
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Trên Tàu Starcruise Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-08-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Đầu bếp Hoa, Phục vụ
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ LỮ HÀNH SAIGONTOURIST
Địa điểm Nước Ngoài, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!