Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm Nhân Viên Pha Chế - Tuyển, tìm việc Pha Chế

Nhân Viên Pha chế - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật Hạn nộp: 25-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
4 việc làm
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha chế - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật
Hạn nộp 25-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Chuỗi Cơm tấm Mục Đồng
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế - Full Time Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-04-2019Bán thời gian
Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế - Full Time Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà hàng A Mà Kitchen
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giảng Viên Ngành Pha Chế Vàng Nổi bật Hạn nộp: 20-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
- Lương thỏa thuận -  
5 việc làm
Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Tiêu đề Giảng Viên Ngành Pha Chế Vàng Nổi bật
Hạn nộp 20-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương - Lương thỏa thuận -  
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Công ty CP Hướng Nghiệp Á Âu
Địa điểm [Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Việt Nam]
Nhân Viên Bartender - Ca Chiều Mới Hạn nộp: 20-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Bartender - Ca Chiều Mới
Hạn nộp 20-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng Mới Hạn nộp: 20-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng Mới
Hạn nộp 20-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng - Fulltime Mới Hạn nộp: 20-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng - Fulltime Mới
Hạn nộp 20-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng - Fulltime Mới Hạn nộp: 20-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng - Fulltime Mới
Hạn nộp 20-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bartender - Làm Việc Tại Hội An Mới Hạn nộp: 20-05-2019Ca xoay
Bartender, Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
3 việc làm
Không yêu cầu
Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Bartender - Làm Việc Tại Hội An Mới
Hạn nộp 20-05-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Barista - Làm Việc Tại Cần Thơ Mới Hạn nộp: 20-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Barista - Làm Việc Tại Cần Thơ Mới
Hạn nộp 20-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nhân Viên Barista - Có Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 20-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Barista - Có Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 20-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Pha Chế Kiêm Thu Ngân (Ca Gãy) Mới Hạn nộp: 15-05-2019Ca gãy
Pha chế, Barista
- Lương thỏa thuận 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Quận 10, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Pha Chế Kiêm Thu Ngân (Ca Gãy) Mới
Hạn nộp 15-05-2019
Phân loại Ca gãy
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương - Lương thỏa thuận 6,000,000 - 8,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Cowboy Steakhouse & Grill
Địa điểm Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bartender - Nhân Viên Pha Chế Mới Hạn nộp: 19-05-2019Ca xoay
Bartender, Barista, Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
2 việc làm
Chứng chỉ nghề
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bartender - Nhân Viên Pha Chế Mới
Hạn nộp 19-05-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Bartender, Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà hàng My Mother - Fine dining
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế - Barista Mới Hạn nộp: 11-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
10 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế - Barista Mới
Hạn nộp 11-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng MEET FRESH
Địa điểm Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bartender/Nhân Viên Pha Chế Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
9 việc làm
Trung cấp
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Bartender/Nhân Viên Pha Chế Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 9
Nhà tuyển dụng Pullman Phu Quoc Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng Mới Hạn nộp: 17-05-2019Ca xoay
Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng Mới
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế Thông Dụng - Ca Sáng & Chiều Mới Hạn nộp: 17-05-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Kiên Giang
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Thông Dụng - Ca Sáng & Chiều Mới
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Kiên Giang, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng - Part Time Mới Hạn nộp: 17-05-2019Bán thời gian
Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng - Part Time Mới
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng - Ca Sáng & Chiều Mới Hạn nộp: 17-05-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng - Ca Sáng & Chiều Mới
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế Thông Dụng - Fulltime Mới Hạn nộp: 17-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
5 việc làm
Chứng chỉ nghề
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Thông Dụng - Fulltime Mới
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế Đặc Biệt - Ca Sáng & Chiều Mới Hạn nộp: 17-05-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 3,000,000 - 4,000,000 Một tháng
3 việc làm
Không yêu cầu
Kiên Giang
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Đặc Biệt - Ca Sáng & Chiều Mới
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Kiên Giang, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Bartender Mới Hạn nộp: 17-05-2019Ca xoay
Pha chế, Bartender
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Bartender Mới
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Bartender
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế - Làm Việc Tại Hội An Mới Hạn nộp: 17-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
3 việc làm
Không yêu cầu
Hội An, Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế - Làm Việc Tại Hội An Mới
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Minh Hiển
Địa điểm Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế - Làm Việc Tại Quận 10 Mới Hạn nộp: 17-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
6 việc làm
Không yêu cầu
Quận 10, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế - Làm Việc Tại Quận 10 Mới
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Trà Sữa Hing Cha
Địa điểm Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!