Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm Nhân Viên Pha Chế - Tuyển, tìm việc Pha Chế

Nhân Viên Pha Chế - Nhận Việc Sau Tết Ta Mới Vàng Hạn nộp: 19-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
4,500,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế - Nhận Việc Sau Tết Ta Mới Vàng
Hạn nộp 19-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương 4,500,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Café Trâm Baby
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế _ Quận 1 Mới Vàng Hạn nộp: 31-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế _ Quận 1 Mới Vàng
Hạn nộp 31-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Baozi
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thực Tập Sinh F&B_ Phú Quốc Vàng Nổi bật Hạn nộp: 13-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
2,000,000 - 3,000,000 VNĐ Một tháng
7 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Thực Tập Sinh F&B_ Phú Quốc Vàng Nổi bật
Hạn nộp 13-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương 2,000,000 - 3,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 7
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế (Partime/ Ca Gãy) Vàng Hạn nộp: 12-12-2019Bán thời gian
Pha chế
2,500,000 - 3,500,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế (Partime/ Ca Gãy) Vàng
Hạn nộp 12-12-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Pha chế
Mức lương 2,500,000 - 3,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng SẠP GOURMET MARKET
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế - Hà Nội Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
5,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế - Hà Nội Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng CTY CP GIẢI TRÍ ĐƯỜNG CHÂN TRỜI
Địa điểm Hanoi, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế _ Quận 2, Quận 10 Mới Hạn nộp: 15-12-2019Bán thời gian
Pha chế, Phục vụ
4,500,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
4 việc làm
Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế _ Quận 2, Quận 10 Mới
Hạn nộp 15-12-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Pha chế, Phục vụ
Mức lương 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng TRÀ SỮA ROYAL TEA
Địa điểm [Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Pha Chế - Hồ Chí Minh Mới Hạn nộp: 23-11-2019Ca xoay
Pha chế
5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
8 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế - Hồ Chí Minh Mới
Hạn nộp 23-11-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế
Mức lương 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 8
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Vạn Thắng Đạt
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Full Time Hạn nộp: 13-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Barista
4,500,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Barista - Full Time
Hạn nộp 13-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Barista
Mức lương 4,500,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng - Ca Chiều Hạn nộp: 13-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng - Ca Chiều
Hạn nộp 13-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế - Phổ Đình Ba Tháng Hai (Quận 10) Nổi bật Hạn nộp: 31-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Pha chế, Barista
5,500,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế - Phổ Đình Ba Tháng Hai (Quận 10) Nổi bật
Hạn nộp 31-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Pha chế, Barista
Mức lương 5,500,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV PHỔ ĐÌNH
Địa điểm Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế - Hồ Chí Minh Hạn nộp: 23-11-2019Ca xoay
Pha chế
5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
8 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế - Hồ Chí Minh
Hạn nộp 23-11-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế
Mức lương 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 8
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Vạn Thắng Đạt
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Âu Vàng Hạn nộp: 29-11-2019Ca xoay
Pha chế, Phục vụ, Lễ tân
3,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
8 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Âu Vàng
Hạn nộp 29-11-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Pha chế, Phục vụ, Lễ tân
Mức lương 3,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 8
Nhà tuyển dụng October Pasta Bistro
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng - Full Time Hạn nộp: 09-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Pha Chế Thông Dụng - Full Time
Hạn nộp 09-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế Full Time - Cộng Hoà Nổi bật Hạn nộp: 31-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Việc làm khác
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Full Time - Cộng Hoà Nổi bật
Hạn nộp 31-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Việc làm khác
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV PHỔ ĐÌNH
Địa điểm Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bar - Bam Bam Bar (Nam) Hạn nộp: 30-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế
5,000,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Bam Bam Bar (Nam)
Hạn nộp 30-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương 5,000,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH HypeAsia
Địa điểm Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế _ Quận 1 Vàng Hạn nộp: 30-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
4,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
23 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế _ Quận 1 Vàng
Hạn nộp 30-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 23
Nhà tuyển dụng McDonald's Vietnam
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế Quận 2 - Lương Từ 5-7Triệu - Không Cần Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật Hạn nộp: 09-01-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Quận 2 - Lương Từ 5-7Triệu - Không Cần Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật
Hạn nộp 09-01-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng BÌNH AN HOTEL
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Pha Chế Cafe Sân Vườn Q.Tân Bình Vàng Hạn nộp: 31-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Pha Chế Cafe Sân Vườn Q.Tân Bình Vàng
Hạn nộp 31-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Cafe Ngõ Nhỏ
Địa điểm Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bar Chính - Quận 1, Quận 3, Quận 10 Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bar Chính - Quận 1, Quận 3, Quận 10 Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng The Gangs
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phụ Bar - Quận 1, Quận 3, Quận 10 Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế
6,000,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bar - Quận 1, Quận 3, Quận 10 Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương 6,000,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng The Gangs
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!