Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm nhân viên Phụ Bếp - Tuyển, tìm việc Phụ Bếp

Nhân Viên Phụ Bếp - Quận 5/Quận 8 Vàng Hạn nộp: 30-06-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 5,000,000 Một tháng
10 việc làm
Không yêu cầu
Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 8-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Quận 5/Quận 8 Vàng
Hạn nộp 30-06-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Món Huế
Địa điểm [Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 8-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phụ Bếp - Quận 3 Vàng Hạn nộp: 29-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,000,000 - 8,000,000 Một tháng
2 việc làm
Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Quận 3 Vàng
Hạn nộp 29-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Next Coffee
Địa điểm Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - 58 Phan Bội Châu, Q.1 Vàng Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
10 việc làm
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - 58 Phan Bội Châu, Q.1 Vàng
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Món Huế
Địa điểm HCM, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Việt - Không yêu cầu kinh nghiệm Vàng Nổi bật Hạn nộp: 25-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
5 việc làm
Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Việt - Không yêu cầu kinh nghiệm Vàng Nổi bật
Hạn nộp 25-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Chuỗi Cơm tấm Mục Đồng
Địa điểm [Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phụ Bếp Bánh Lạnh, Bánh Âu Vàng Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
4 việc làm
Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Bánh Lạnh, Bánh Âu Vàng
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Cái Lò Nướng
Địa điểm Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Quán Cơm Tấm Nổi bật Hạn nộp: 04-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
2 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Quán Cơm Tấm Nổi bật
Hạn nộp 04-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Thực Phẩm H.A.M
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bánh Mì - Ca Sáng Mới Hạn nộp: 20-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Bếp bánh
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bánh Mì - Ca Sáng Mới
Hạn nộp 20-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Bếp bánh
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu Á Mới Hạn nộp: 20-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu Á Mới
Hạn nộp 20-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Á Mới Hạn nộp: 20-05-2019Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Á Mới
Hạn nộp 20-05-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Việt Mới Hạn nộp: 20-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 5,500,000 - 7,000,000 Một tháng
2 việc làm
Chứng chỉ nghề
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Việt Mới
Hạn nộp 20-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Á Mới Hạn nộp: 20-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 3,000,000 - 4,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Cần Thơ
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Á Mới
Hạn nộp 20-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Cần Thơ , Việt Nam
Pastry Commis/Nhân Viên Phụ Bếp Bánh Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp bánh, Phụ bếp
VNĐ 5,500,000 - 5,500,000 Một tháng
3 việc làm
Trung cấp
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Pastry Commis/Nhân Viên Phụ Bếp Bánh Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp bánh, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Pullman Phu Quoc Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Canteen Commis/Nhân Viên Phụ Bếp Nhân Viên Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 5,500,000 - 5,500,000 Một tháng
6 việc làm
Không yêu cầu
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Canteen Commis/Nhân Viên Phụ Bếp Nhân Viên Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Pullman Phu Quoc Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Commis/Nhân Viên Phụ Bếp Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 5,500,000 - 5,500,000 Một tháng
17 việc làm
Trung cấp
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Commis/Nhân Viên Phụ Bếp Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 17
Nhà tuyển dụng Pullman Phu Quoc Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Làm Tại Quận Bình Thạnh Mới Hạn nộp: 17-05-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
7 việc làm
Không yêu cầu
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Làm Tại Quận Bình Thạnh Mới
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 7
Nhà tuyển dụng NHÀ HÀnG BOB CHEF 3
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Làm Việc Tại Gò Vấp Mới Hạn nộp: 12-05-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Phụ bếp
VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
3 việc làm
Không yêu cầu
Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Làm Việc Tại Gò Vấp Mới
Hạn nộp 12-05-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Mộc 81
Địa điểm Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu Mới Hạn nộp: 17-05-2019Bán thời gian
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu Mới
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Việt Mới Hạn nộp: 17-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Việt Mới
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu Mới Hạn nộp: 17-05-2019Ca xoay
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu Mới
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu Mới Hạn nộp: 17-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
2 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu Mới
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu Á Mới Hạn nộp: 17-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
2 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu Á Mới
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu Á Mới Hạn nộp: 17-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
3 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Bếp Âu Á Mới
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Bánh - Bánh Nướng Mới Hạn nộp: 17-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Bếp bánh
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Bánh - Bánh Nướng Mới
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Bếp bánh
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Part Time - Nhà Hàng The Coffee Club Quận 1 Mới Hạn nộp: 17-05-2019Bán thời gian
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 2,000,000 - 4,000,000 Một tháng
10 việc làm
Tốt nghiệp THPT
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Part Time - Nhà Hàng The Coffee Club Quận 1 Mới
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 2,000,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng The Coffee Club
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
10 việc làm
Không yêu cầu
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Pasta Mania
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
10 việc làm
Không yêu cầu
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Thái Express
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!