Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm nhân viên Phụ Bếp - Tuyển, tìm việc Phụ Bếp

Nhân Viên Phụ Bếp (Cookhelper) _ Quận 1, Quận 3 Mới Vàng Hạn nộp: 30-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
5,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp (Cookhelper) _ Quận 1, Quận 3 Mới Vàng
Hạn nộp 30-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Guru Sports Bar
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phụ Bếp Nóng - Lạnh - Bếp Sơ Chế _ Quận 1 Mới Vàng Hạn nộp: 31-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
10 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Nóng - Lạnh - Bếp Sơ Chế _ Quận 1 Mới Vàng
Hạn nộp 31-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Baozi
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp_ Quận 7 Mới Vàng Hạn nộp: 30-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
4,500,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp_ Quận 7 Mới Vàng
Hạn nộp 30-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng The Coffee Club (QSR Việt Nam)
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp Nhà Hàng Hoa Quận 3 Mới Vàng Hạn nộp: 31-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Quận 3, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Nhà Hàng Hoa Quận 3 Mới Vàng
Hạn nộp 31-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Kakhu Hotpot
Địa điểm Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp NNL Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 21-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp NNL Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 21-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH LIFE BRIDGE VIỆT NAM
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp _ Quận 3 Mới Nổi bật Hạn nộp: 14-12-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Phụ bếp
- - Lương thỏa thuận Một tháng
3 việc làm
Quận 3, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp _ Quận 3 Mới Nổi bật
Hạn nộp 14-12-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Dịch vụ Phố Hương
Địa điểm Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp - Hồ Chí Minh Mới Hạn nộp: 23-11-2019Ca xoay
Phụ bếp
5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
6 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp - Hồ Chí Minh Mới
Hạn nộp 23-11-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phụ bếp
Mức lương 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Vạn Thắng Đạt
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Commisary - Sơ Chế _ Phú Quốc Mới Hạn nộp: 05-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
- - Lương thỏa thuận Một tháng
2 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Commisary - Sơ Chế _ Phú Quốc Mới
Hạn nộp 05-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
[HCM] Nhân Viên Bếp/Pizza Full-Time (Sắp Khai Trương - Quận Bình Thạnh) Mới Vàng Hạn nộp: 31-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp, Phục vụ
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
30 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề [HCM] Nhân Viên Bếp/Pizza Full-Time (Sắp Khai Trương - Quận Bình Thạnh) Mới Vàng
Hạn nộp 31-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp, Phục vụ
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp Âu Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Vàng Hạn nộp: 30-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
4,500,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
4 việc làm
Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Âu Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Vàng
Hạn nộp 30-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương 4,500,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng ELSOL MEat & Wine
Địa điểm [Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Commisary - Sơ Chế _ Phú Quốc Mới Hạn nộp: 05-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
- - Lương thỏa thuận Một tháng
2 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Commisary - Sơ Chế _ Phú Quốc Mới
Hạn nộp 05-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Commisary - Sơ Chế _ Phú Quốc Mới Hạn nộp: 05-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
- - Lương thỏa thuận Một tháng
2 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Commisary - Sơ Chế _ Phú Quốc Mới
Hạn nộp 05-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Phụ Bếp Làm Tại Quận 1 Vàng Hạn nộp: 20-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
3,500,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
4 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Làm Tại Quận 1 Vàng
Hạn nộp 20-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương 3,500,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng October Pasta Bistro
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phụ Bếp Âu_ Bình Dương Vàng Hạn nộp: 09-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
5,000,000 - 7,000,000 - Lương thỏa thuận Một tháng
4 việc làm
Bình Dương
Tiêu đề Phụ Bếp Âu_ Bình Dương Vàng
Hạn nộp 09-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Bia Factory - Craft Beer & Kitchen
Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
Phụ Bếp Á - Bán Thời Gian Hạn nộp: 09-12-2019Bán thời gian
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
5,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phụ Bếp Á - Bán Thời Gian
Hạn nộp 09-12-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Commisary - Sơ Chế _ Phú Quốc Hạn nộp: 05-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
- - Lương thỏa thuận Một tháng
2 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Commisary - Sơ Chế _ Phú Quốc
Hạn nộp 05-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Nhân Viên Bếp BBQ Full Time - Quận 1 (Nam Kì Khởi Nghĩa / Trần Hưng Đạo ) Nổi bật Hạn nộp: 31-01-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp, Việc làm khác
5,500,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
10 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp BBQ Full Time - Quận 1 (Nam Kì Khởi Nghĩa / Trần Hưng Đạo ) Nổi bật
Hạn nộp 31-01-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp, Việc làm khác
Mức lương 5,500,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV PHỔ ĐÌNH
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp BBQ Full Tme - Quận 3 Nổi bật Hạn nộp: 31-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp, Việc làm khác
5,500,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Quận 3, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp BBQ Full Tme - Quận 3 Nổi bật
Hạn nộp 31-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp, Việc làm khác
Mức lương 5,500,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV PHỔ ĐÌNH
Địa điểm Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bếp BBQ Full Time - AEON Tân Phú Nổi bật Hạn nộp: 31-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp, Việc làm khác
5,500,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
10 việc làm
Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bếp BBQ Full Time - AEON Tân Phú Nổi bật
Hạn nộp 31-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Phụ bếp, Việc làm khác
Mức lương 5,500,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV PHỔ ĐÌNH
Địa điểm Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Việt - Ca Sáng Hạn nộp: 02-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Việt
4,500,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Đồng Nai
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Việt - Ca Sáng
Hạn nộp 02-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Việt
Mức lương 4,500,000 - 5,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!