Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm Phục Vụ Nhà hàng Khách sạn - Đăng tuyển, tìm việc

Phục Vụ FULL TIME Mới Vàng Hạn nộp: 18-05-2019Ca xoay
Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
8 việc làm
Trung cấp
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phục Vụ FULL TIME Mới Vàng
Hạn nộp 18-05-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 8
Nhà tuyển dụng The Garden Kitchen
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Full Time & Part Time Vàng Nổi bật Hạn nộp: 25-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
18 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Full Time & Part Time Vàng Nổi bật
Hạn nộp 25-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 18
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Chuỗi Cơm tấm Mục Đồng
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phục Vụ - Quận 1 Vàng Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
6 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Quận 1 Vàng
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Secret de Rosie Coffee
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Quận 1 Vàng Hạn nộp: 25-04-2019Ca gãy
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
15 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Quận 1 Vàng
Hạn nộp 25-04-2019
Phân loại Ca gãy
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 15
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Star Anise Saigon
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Full Time & Part Time Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-04-2019Ca gãy
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
3 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Full Time & Part Time Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Ca gãy
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Nhà hàng A Mà Kitchen
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Làm Việc Tại Hội An Mới Hạn nộp: 20-05-2019Ca xoay
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
5 việc làm
Không yêu cầu
Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Làm Việc Tại Hội An Mới
Hạn nộp 20-05-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Làm Việc Tại Quận 1 Mới Hạn nộp: 20-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Làm Việc Tại Quận 1 Mới
Hạn nộp 20-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH The Dreamers
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng/ Waiter, Waitress Mới Hạn nộp: 19-05-2019Ca xoay
Phục vụ
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
5 việc làm
Chứng chỉ nghề
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng/ Waiter, Waitress Mới
Hạn nộp 19-05-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà hàng My Mother - Fine dining
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
F&B Captain Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 7,000,000 - 8,000,000 Một tháng
9 việc làm
Trung cấp
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề F&B Captain Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 9
Nhà tuyển dụng Pullman Phu Quoc Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
F&B Connector (Waiter/Waitress) Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
24 việc làm
Trung cấp
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề F&B Connector (Waiter/Waitress) Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 24
Nhà tuyển dụng Pullman Phu Quoc Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Banquet Connector (Banquet/Event Attendant)/Nhân Viên Bộ Phận Tiệc Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
3 việc làm
Trung cấp
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Banquet Connector (Banquet/Event Attendant)/Nhân Viên Bộ Phận Tiệc Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Pullman Phu Quoc Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Butlers Presidential Villa Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
2 việc làm
Trung cấp
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Butlers Presidential Villa Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 7,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Pullman Phu Quoc Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
F&B Welcomer (F&B Hostess/Cashier) Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
6 việc làm
Trung cấp
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề F&B Welcomer (F&B Hostess/Cashier) Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Pullman Phu Quoc Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Làm Tại Bình Thạnh Mới Hạn nộp: 17-05-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
6 việc làm
Không yêu cầu
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Làm Tại Bình Thạnh Mới
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng NHÀ HÀnG BOB CHEF 3
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 17-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Part Time Mới Hạn nộp: 17-05-2019Bán thời gian
Phục vụ
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Part Time Mới
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng tại Hội An Mới Hạn nộp: 17-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
5 việc làm
Không yêu cầu
Hội An, Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng tại Hội An Mới
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Minh Hiển
Địa điểm Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Full Time & Part Time Mới Hạn nộp: 17-05-2019Bán thời gian
Phục vụ
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
5 việc làm
Không yêu cầu
Quận 10, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Full Time & Part Time Mới
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Chili Thái
Địa điểm Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Full Time & Part Time Mới Hạn nộp: 17-05-2019Bán thời gian
Phục vụ
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
5 việc làm
Không yêu cầu
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Full Time & Part Time Mới
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Cơm tấm Mộc
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Full Time & Part Time Mới Hạn nộp: 17-05-2020Bán thời gian
Phục vụ
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
5 việc làm
Không yêu cầu
Quận 11, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Full Time & Part Time Mới
Hạn nộp 17-05-2020
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Rơm BBQ & Party
Địa điểm Quận 11, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Làm Việc Tại Quận Thủ Đức Mới Hạn nộp: 26-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 7,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Làm Việc Tại Quận Thủ Đức Mới
Hạn nộp 26-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Quán Lão Trư - Street Food BBQ & Beer
Địa điểm Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Làm Việc Tại Quận 1 Mới Hạn nộp: 30-04-2019Ca gãy
Phục vụ
VNĐ 3,000,000 - 5,000,000 Một tháng
6 việc làm
Không yêu cầu
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Làm Việc Tại Quận 1 Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Ca gãy
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng NHÀ HÀNG SÀI GÒN ẤN ĐỘ
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Làm Việc Tại Đà Nẵng Mới Hạn nộp: 26-04-2019Bán thời gian
Phục vụ
VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
10 việc làm
Không yêu cầu
Đà Nẵng
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Làm Việc Tại Đà Nẵng Mới
Hạn nộp 26-04-2019
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Nhà hàng hải sản Bé Lan
Địa điểm Đà Nẵng, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 30-04-2019Ca gãy
Phục vụ
VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Ca gãy
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 6,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Pasta Fresca - Công ty TNHH Rustico
Địa điểm [Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!