Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm Phục Vụ Nhà hàng Khách sạn - Đăng tuyển, tìm việc

Nhân Viên Phục Vụ _ Kiên Giang Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 10-03-2020Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Phục vụ
3,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Kiên Giang
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ _ Kiên Giang Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 10-03-2020
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương 3,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng NHÀ HÀNG CƠM NIÊU A LÀ
Địa điểm Kiên Giang, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Fulltime - Quận 1, Quận 3, Quận Phú Nhuận Vàng Nổi bật Hạn nộp: 31-12-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
10 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Fulltime - Quận 1, Quận 3, Quận Phú Nhuận Vàng Nổi bật
Hạn nộp 31-12-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẤN ZUMSTART
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Quầy (Hall Specialist) Mới Vàng Hạn nộp: 16-03-2020Ca xoay
Phục vụ
5,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
15 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 4-Hồ Chí Minh, Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 8-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Quầy (Hall Specialist) Mới Vàng
Hạn nộp 16-03-2020
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phục vụ
Mức lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 15
Nhà tuyển dụng CJ Foodville Vietnam - TOUS les JOURS
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 4-Hồ Chí Minh, Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận 6-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 8-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng - Chuỗi Nhà Hàng Mì Udon Nhật Vàng Nổi bật Hạn nộp: 25-02-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
5,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
30 việc làm
Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng - Chuỗi Nhà Hàng Mì Udon Nhật Vàng Nổi bật
Hạn nộp 25-02-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 30
Nhà tuyển dụng Marukame Udon
Địa điểm [Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Việt Nam]
Nhân Viên Phục Vụ - Ussina Sky 77 Landmark 81 Vàng Hạn nộp: 28-02-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
6,000,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
10 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Ussina Sky 77 Landmark 81 Vàng
Hạn nộp 28-02-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương 6,000,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Ussina Aging Beef & Bar
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Thu Ngân _ Quận 1 Mới Hạn nộp: 20-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Thu Ngân _ Quận 1 Mới
Hạn nộp 20-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Nhà hàng East West Brewing
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ_ Quận 1 Mới Hạn nộp: 31-03-2020Ca gãy
Phục vụ
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ_ Quận 1 Mới
Hạn nộp 31-03-2020
Phân loại Ca gãy
Danh mục Phục vụ
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Star Anise Saigon
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Thu Ngân _ Quận 2 Mới Hạn nộp: 18-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân, Việc làm khác, Phục vụ
4,500,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Thu Ngân _ Quận 2 Mới
Hạn nộp 18-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân, Việc làm khác, Phục vụ
Mức lương 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PNB
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ _ Quận 2 Mới Hạn nộp: 18-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
4,500,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ _ Quận 2 Mới
Hạn nộp 18-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
Mức lương 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PNB
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Thu Ngân _ Quận 10 Hạn nộp: 28-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 10, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Thu Ngân _ Quận 10
Hạn nộp 28-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Yi Jia Dessert
Địa điểm Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ _ Quận 10 Hạn nộp: 28-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Việc làm khác
5,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
4 việc làm
Quận 10, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ _ Quận 10
Hạn nộp 28-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Việc làm khác
Mức lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Yi Jia Dessert
Địa điểm Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tổ Trưởng Phục Vụ/ Captain - Quận 7 Mới Hạn nộp: 15-05-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
8,000,000 - 9,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tổ Trưởng Phục Vụ/ Captain - Quận 7 Mới
Hạn nộp 15-05-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương 8,000,000 - 9,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Chickita - Flame Grilled Chicken
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Trợ Lý Quản Lý Nhà Hàng/ Assistant Restaunrant Manager- Quận 7 Mới Hạn nộp: 15-05-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
12,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Trợ Lý Quản Lý Nhà Hàng/ Assistant Restaunrant Manager- Quận 7 Mới
Hạn nộp 15-05-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Chickita - Flame Grilled Chicken
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ (Full-Time, Part-Time) - Quận 7 Mới Hạn nộp: 15-05-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
10 việc làm
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ (Full-Time, Part-Time) - Quận 7 Mới
Hạn nộp 15-05-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Chickita - Flame Grilled Chicken
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Thu Ngân/ Cashier - Quận 7 Mới Hạn nộp: 29-05-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
6,500,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Thu Ngân/ Cashier - Quận 7 Mới
Hạn nộp 29-05-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
Mức lương 6,500,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Chickita - Flame Grilled Chicken
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Fulltime - Quận 1, Quận 3, Quận Phú Nhuận Hạn nộp: 31-12-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
10 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Fulltime - Quận 1, Quận 3, Quận Phú Nhuận
Hạn nộp 31-12-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẤN ZUMSTART
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên F & B _Quận Bình Thạnh Mới Hạn nộp: 31-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Phục vụ
4,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên F & B _Quận Bình Thạnh Mới
Hạn nộp 31-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Phục vụ
Mức lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Maison De Camille Boutique Hotel
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Fulltime Quận 1 Hạn nộp: 31-03-2020Ca gãy
Bartender, Pha chế, Phục vụ
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
10 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Fulltime Quận 1
Hạn nộp 31-03-2020
Phân loại Ca gãy
Danh mục Bartender, Pha chế, Phục vụ
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Star Anise Saigon
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Trưởng Ca Làm Việc Hồ Chí Minh Mới Hạn nộp: 11-12-2020Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Phục vụ, Quản lý điều hành
8,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Trưởng Ca Làm Việc Hồ Chí Minh Mới
Hạn nộp 11-12-2020
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Quản lý điều hành
Mức lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH Mama Kitchen
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Nhật Bản Fulltime/ Parttime_Quận 1 Hạn nộp: 14-05-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế, Phục vụ
6,500,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Nhật Bản Fulltime/ Parttime_Quận 1
Hạn nộp 14-05-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế, Phục vụ
Mức lương 6,500,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Mangetsu Shochu Bar
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
4,500,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
10 việc làm
Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phục Vụ Nhà Hàng Fusion Á- Âu_ Quận 2, Quận 3, Huyện Hóc Môn
Hạn nộp 31-03-2020
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
Mức lương 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Big Pig - BBQ & Beer
Địa điểm [Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!