Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm Quản lý Điều hành Nhà hàng Khách Sạn

Trợ Lý Nhà Hàng Dì Mai Crescent Mall Quận 7 Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 18-02-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
9,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Trợ Lý Nhà Hàng Dì Mai Crescent Mall Quận 7 Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 18-02-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương 9,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Dì Mai
Địa điểm [Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phó Quản Lý Nhà Hàng_ Quận 1 Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 14-12-2019Ca xoay
Quản lý điều hành
15,000,000 - 18,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phó Quản Lý Nhà Hàng_ Quận 1 Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 14-12-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương 15,000,000 - 18,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH KUBARA HONKE VIỆT NAM
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Restaurant Manager_ Quận 1 Mới Vàng Hạn nộp: 31-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
20,000,000 - 30,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Restaurant Manager_ Quận 1 Mới Vàng
Hạn nộp 31-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương 20,000,000 - 30,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Baozi
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giám Sát Nhà Hàng _ Quận 1 Mới Vàng Hạn nộp: 31-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Giám Sát Nhà Hàng _ Quận 1 Mới Vàng
Hạn nộp 31-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Baozi
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quản Lý Nhà Hàng_Quận 3 Vàng Hạn nộp: 13-12-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
12,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quận 3, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Quản Lý Nhà Hàng_Quận 3 Vàng
Hạn nộp 13-12-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng PREM BISTRO & CAFE
Địa điểm Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giám Sát Nhà Hàng _ Phú Quốc Mới Hạn nộp: 01-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
- - Lương thỏa thuận Một tháng
1 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Giám Sát Nhà Hàng _ Phú Quốc Mới
Hạn nộp 01-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Giám Sát Nhà Hàng _ Phú Quốc Mới Hạn nộp: 01-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
- - Lương thỏa thuận Một tháng
1 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Giám Sát Nhà Hàng _ Phú Quốc Mới
Hạn nộp 01-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Giám Sát Nhà Hàng _ Phú Quốc Mới Hạn nộp: 01-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
- - Lương thỏa thuận Một tháng
1 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Giám Sát Nhà Hàng _ Phú Quốc Mới
Hạn nộp 01-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Giám Sát Nhà Hàng _ Phú Quốc Mới Hạn nộp: 01-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
- - Lương thỏa thuận Một tháng
1 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Giám Sát Nhà Hàng _ Phú Quốc Mới
Hạn nộp 01-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Giám Sát Nhà Hàng _ Phú Quốc Mới Hạn nộp: 01-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
- - Lương thỏa thuận Một tháng
1 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Giám Sát Nhà Hàng _ Phú Quốc Mới
Hạn nộp 01-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Giám Sát Nhà Hàng - Full Time Hạn nộp: 13-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
8,000,000 - 8,500,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Giám Sát Nhà Hàng - Full Time
Hạn nộp 13-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương 8,000,000 - 8,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Store Supervisor _ Quận 1 Vàng Hạn nộp: 13-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
8,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
4 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Store Supervisor _ Quận 1 Vàng
Hạn nộp 13-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng SẠP GOURMET MARKET
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giám Sát Nhà Hàng _ Phú Quốc Hạn nộp: 01-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
- - Lương thỏa thuận Một tháng
1 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Giám Sát Nhà Hàng _ Phú Quốc
Hạn nộp 01-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Giám Sát Nhà Hàng _ Phú Quốc Hạn nộp: 01-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
- - Lương thỏa thuận Một tháng
1 việc làm
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Giám Sát Nhà Hàng _ Phú Quốc
Hạn nộp 01-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Quản Lý Nhà Hàng - Quận 10 Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-11-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
10,000,000 - 20,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 10, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Quản Lý Nhà Hàng - Quận 10 Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-11-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Hai Nhiên
Địa điểm Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quản Lý Nhà Hàng - Ca Chiều Hạn nộp: 02-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
10,000,000 - 20,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Thừa Thiên Huế
Tiêu đề Quản Lý Nhà Hàng - Ca Chiều
Hạn nộp 02-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Quản Lý Khách Sạn Quận 2 - Lương Từ 10-15 Triệu/Tháng Vàng Nổi bật Hạn nộp: 18-01-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
10,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Quản Lý Khách Sạn Quận 2 - Lương Từ 10-15 Triệu/Tháng Vàng Nổi bật
Hạn nộp 18-01-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng BÌNH AN HOTEL
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sales Manager - Restaurant Vàng Hạn nộp: 31-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Quản lý điều hành
15,000,000 - 20,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Tiêu đề Sales Manager - Restaurant Vàng
Hạn nộp 31-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Đầu bếp Âu - Á, Quản lý điều hành
Mức lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Bếp Mẹ Ỉn
Địa điểm TP.HCM, Việt Nam
Restaurant Manager Vàng Hạn nộp: 31-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Quản lý điều hành
- - Lương thỏa thuận Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Restaurant Manager Vàng
Hạn nộp 31-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Quản lý điều hành
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Bếp Mẹ Ỉn
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Restaurant Manager Vàng Hạn nộp: 07-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Quản lý điều hành
- - Lương thỏa thuận Một tháng
2 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Restaurant Manager Vàng
Hạn nộp 07-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Quản lý điều hành
Mức lương - - Lương thỏa thuận Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Fresh Catch Asia
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!