Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm Quản lý Điều hành Nhà hàng Khách Sạn

Cửa Hàng Trưởng - Có Kinh Nghiệm Mới Vàng Hạn nộp: 15-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 6,000,000 - 10,000,000 Một tháng
4 việc làm
Không yêu cầu
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Cửa Hàng Trưởng - Có Kinh Nghiệm Mới Vàng
Hạn nộp 15-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Tai Yang King Castella
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Quản Lý Tiền Sảnh - Có Kinh Nghiệm Mới Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 12,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đại học
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Quản Lý Tiền Sảnh - Có Kinh Nghiệm Mới Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 12,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Khách sạn Viễn Đông
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quản Lý Nhà Hàng - Có Kinh Nghiệm - Làm Tại Quận 1 Mới Vàng Hạn nộp: 30-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 15,000,000 - 20,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đại học
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Quản Lý Nhà Hàng - Có Kinh Nghiệm - Làm Tại Quận 1 Mới Vàng
Hạn nộp 30-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 15,000,000 - 20,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Khách sạn Viễn Đông
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tổ Trưởng Phục Vụ Mới Vàng Hạn nộp: 31-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 5,500,000 - 9,500,000 Một tháng
10 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Tổ Trưởng Phục Vụ Mới Vàng
Hạn nộp 31-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 5,500,000 - 9,500,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Ẩm Thực Chảo Đỏ
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phiên dịch Vàng Hạn nộp: 17-05-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
- Lương thỏa thuận - Một tháng
7 việc làm
Không yêu cầu
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phiên dịch Vàng
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương - Lương thỏa thuận - Một tháng
Vị Trí 7
Nhà tuyển dụng NHÀ HÀnG BOB CHEF 3
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quản Lý Tiền Sảnh - Có Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
Đại học
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Quản Lý Tiền Sảnh - Có Kinh Nghiệm Vàng Nổi bật
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng BenThanh Tourist
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Assistant Manager - Trợ Lý Quản Lý Mới Hạn nộp: 31-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 12,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
Khác
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Assistant Manager - Trợ Lý Quản Lý Mới
Hạn nộp 31-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 12,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Platinum Brewed and Hung
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giám Sát Nhà Hàng Âu Á - Supervisor Mới Hạn nộp: 05-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 9,000,000 - 9,500,000 Một tháng
2 việc làm
Cao đẳng
Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tiêu đề Giám Sát Nhà Hàng Âu Á - Supervisor Mới
Hạn nộp 05-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 9,000,000 - 9,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH HypeAsia
Địa điểm Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Trợ Lý Quản lý Nhà Hàng Âu Á - Assistant Floor Manager Mới Hạn nộp: 05-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành, Việc làm khác
VNĐ 12,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
Cao đẳng
Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tiêu đề Trợ Lý Quản lý Nhà Hàng Âu Á - Assistant Floor Manager Mới
Hạn nộp 05-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành, Việc làm khác
Mức lương VNĐ 12,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH HypeAsia
Địa điểm Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bếp Phó - Có Kinh Nghiệm Mới Hạn nộp: 05-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Quản lý điều hành
VNĐ 12,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tiêu đề Bếp Phó - Có Kinh Nghiệm Mới
Hạn nộp 05-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 12,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Công ty TNHH HypeAsia
Địa điểm Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giám Sát Nhà Hàng - Ca Chiều Mới Hạn nộp: 20-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Giám Sát Nhà Hàng - Ca Chiều Mới
Hạn nộp 20-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chief Steward/Phụ Trách Tạp Vụ Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác, Quản lý điều hành
VNĐ 12,000,000 - 15,000,000 Một tháng
1 việc làm
Trung cấp
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Chief Steward/Phụ Trách Tạp Vụ Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác, Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 12,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Pullman Phu Quoc Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Canteen Demi Chef/Bếp Phó Bếp Nhân Viên Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Việt, Quản lý điều hành
VNĐ 8,000,000 - 9,000,000 Một tháng
1 việc làm
Trung cấp
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Canteen Demi Chef/Bếp Phó Bếp Nhân Viên Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Việt, Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 9,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Pullman Phu Quoc Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
F&B Supervisor/Giám Sát Bộ Phận Ẩm Thực Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
5 việc làm
Trung cấp
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề F&B Supervisor/Giám Sát Bộ Phận Ẩm Thực Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Pullman Phu Quoc Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Bar Captain/Tổ Trưởng Quầy Bar Mới Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Quản lý điều hành
VNĐ 6,500,000 - 8,000,000 Một tháng
10 việc làm
Trung cấp
Phú Quốc, Kiên Giang
Tiêu đề Bar Captain/Tổ Trưởng Quầy Bar Mới
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 6,500,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Pullman Phu Quoc Beach Resort
Địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Quản Lý Ca (Shift Supervisor) Hạn nộp: 11-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
3 việc làm
Không yêu cầu
Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Quản Lý Ca (Shift Supervisor)
Hạn nộp 11-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng MEET FRESH
Địa điểm Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam
[HCM] Acting Restaurant Manager Hạn nộp: 31-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 12,000,000 - 18,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tiêu đề [HCM] Acting Restaurant Manager
Hạn nộp 31-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 12,000,000 - 18,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quản Lý Nhà Hàng - Làm Tại Bình Thạnh Hạn nộp: 17-05-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
3 việc làm
Không yêu cầu
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Quản Lý Nhà Hàng - Làm Tại Bình Thạnh
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 10,000,000 - 15,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng NHÀ HÀnG BOB CHEF 3
Địa điểm Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quản Lý Nhà Hàng Tập Sự QSR Hạn nộp: 20-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
10 việc làm
Đại học
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Quản Lý Nhà Hàng Tập Sự QSR
Hạn nộp 20-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng QSR Việt Nam
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giám Sát Nhà Hàng - Làm Ca Chiều Hạn nộp: 17-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Giám Sát Nhà Hàng - Làm Ca Chiều
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 6,000,000 - 8,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quản Lý Nhà Hàng - Có Kinh Nghiệm Hạn nộp: 17-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành
VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
1 việc làm
Chứng chỉ nghề
Đồng Nai
Tiêu đề Quản Lý Nhà Hàng - Có Kinh Nghiệm
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành
Mức lương VNĐ 8,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Đồng Nai, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!