Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Quảng Nam

Nhân Viên Thu Ngân - Làm Việc Tại Hội An Mới Hạn nộp: 20-05-2019Ca xoay
Việc làm khác
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Thu Ngân - Làm Việc Tại Hội An Mới
Hạn nộp 20-05-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Việc làm khác
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Làm Việc Tại Hội An Mới Hạn nộp: 20-05-2019Ca xoay
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
5 việc làm
Không yêu cầu
Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Làm Việc Tại Hội An Mới
Hạn nộp 20-05-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Bartender - Làm Việc Tại Hội An Mới Hạn nộp: 20-05-2019Ca xoay
Bartender, Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
3 việc làm
Không yêu cầu
Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Bartender - Làm Việc Tại Hội An Mới
Hạn nộp 20-05-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Thu Ngân - Làm Việc Tại Hội An Hạn nộp: 17-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác, Lễ tân
VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
2 việc làm
Không yêu cầu
Hội An, Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Thu Ngân - Làm Việc Tại Hội An
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác, Lễ tân
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Minh Hiển
Địa điểm Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng tại Hội An Hạn nộp: 17-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
5 việc làm
Không yêu cầu
Hội An, Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng tại Hội An
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,000,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Minh Hiển
Địa điểm Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế - Làm Việc Tại Hội An Hạn nộp: 17-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender, Pha chế, Barista
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
3 việc làm
Không yêu cầu
Hội An, Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế - Làm Việc Tại Hội An
Hạn nộp 17-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender, Pha chế, Barista
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Minh Hiển
Địa điểm Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Nữ - Bếp Âu Á Hạn nộp: 12-05-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Nữ - Bếp Âu Á
Hạn nộp 12-05-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quảng Nam, Việt Nam
Đầu Bếp Âu Á - Làm Việc Tại Hội An Hạn nộp: 12-05-2019Ca xoay
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
2 việc làm
Chứng chỉ nghề
Quảng Nam
Tiêu đề Đầu Bếp Âu Á - Làm Việc Tại Hội An
Hạn nộp 12-05-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 5,000,000 - 7,000,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế Thông Dụng - Ca Sáng & Chiều Hạn nộp: 12-05-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
2 việc làm
Chứng chỉ nghề
Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Thông Dụng - Ca Sáng & Chiều
Hạn nộp 12-05-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế Thông Dụng Hạn nộp: 27-04-2019Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Pha chế
VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
2 việc làm
Hội An, Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Thông Dụng
Hạn nộp 27-04-2019
Phân loại Làm theo ca (12 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương VNĐ 3,500,000 - 4,500,000 Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Lễ Tân Hạn nộp: 27-04-2019Ca xoay
Lễ tân
VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
1 việc làm
Hội An, Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Lễ Tân
Hạn nộp 27-04-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Lễ tân
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 6,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Bartender - Hội An, Quảng Nam Hạn nộp: 30-04-2019Ca xoay
Bartender, Pha chế
VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
3 việc làm
Không yêu cầu
Hội An, Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Bartender - Hội An, Quảng Nam
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Bartender, Pha chế
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,000,000 Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng - Ca Chiều Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Hội An, Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng - Ca Chiều
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương VNĐ 4,500,000 - 5,500,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Bếp Chính - Bếp Âu - Hội An Hạn nộp: 30-04-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
1 việc làm
Không yêu cầu
Hội An, Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Bếp Chính - Bếp Âu - Hội An
Hạn nộp 30-04-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương VNĐ 7,000,000 - 10,000,000 Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!