Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Việc làm ngành Nhà hàng Khách sạn tại Quảng Nam

Phục Vụ_Hội An_Quảng Nam Vàng Hạn nộp: 10-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Hội An, Quảng Nam
Tiêu đề Phục Vụ_Hội An_Quảng Nam Vàng
Hạn nộp 10-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng DE AN HOTEL HỘI AN
Địa điểm Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Phụ Bếp_Hội An_Quảng Nam Vàng Hạn nộp: 10-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Hội An, Quảng Nam
Tiêu đề Phụ Bếp_Hội An_Quảng Nam Vàng
Hạn nộp 10-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng DE AN HOTEL HỘI AN
Địa điểm Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Phụ Bếp_Hội An_Quảng Nam Vàng Hạn nộp: 10-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Hội An, Quảng Nam
Tiêu đề Phụ Bếp_Hội An_Quảng Nam Vàng
Hạn nộp 10-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng DE AN HOTEL HỘI AN
Địa điểm Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Bếp Chính_Hội An_Quảng Nam Vàng Hạn nộp: 10-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Hội An, Quảng Nam
Tiêu đề Bếp Chính_Hội An_Quảng Nam Vàng
Hạn nộp 10-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng DE AN HOTEL HỘI AN
Địa điểm Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Bếp Trưởng_Hội An_Quảng Nam Vàng Hạn nộp: 10-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á
10,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Hội An, Quảng Nam
Tiêu đề Bếp Trưởng_Hội An_Quảng Nam Vàng
Hạn nộp 10-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng DE AN HOTEL HỘI AN
Địa điểm Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Bartender_Hội An_Quảng Nam Vàng Hạn nộp: 10-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bartender
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Hội An, Quảng Nam
Tiêu đề Bartender_Hội An_Quảng Nam Vàng
Hạn nộp 10-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bartender
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng DE AN HOTEL HỘI AN
Địa điểm Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Lễ Tân_Hội An_Quảng Nam Hạn nộp: 10-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
4 việc làm
Hội An, Quảng Nam
Tiêu đề Lễ Tân_Hội An_Quảng Nam
Hạn nộp 10-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng DE AN HOTEL HỘI AN
Địa điểm Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Buồng Phòng_Hội An_ Quảng Nam Vàng Hạn nộp: 10-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Buồng phòng
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Hội An, Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Buồng Phòng_Hội An_ Quảng Nam Vàng
Hạn nộp 10-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Buồng phòng
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng DE AN HOTEL HỘI AN
Địa điểm Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Barista - Full Time Hạn nộp: 02-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Barista, Pha chế
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Hội An, Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Barista - Full Time
Hạn nộp 02-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Barista, Pha chế
Mức lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Pha Chế Thông Dụng - Full Time Hạn nộp: 02-12-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Pha chế
3,500,000 - 4,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Hội An, Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Pha Chế Thông Dụng - Full Time
Hạn nộp 02-12-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Pha chế
Mức lương 3,500,000 - 4,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Bếp Trưởng Bếp Việt - Full Time - Hội An, Quảng Nam Hạn nộp: 30-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Bếp trưởng, Đầu bếp Việt
15,000,000 - 18,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quảng Nam
Tiêu đề Bếp Trưởng Bếp Việt - Full Time - Hội An, Quảng Nam
Hạn nộp 30-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Bếp trưởng, Đầu bếp Việt
Mức lương 15,000,000 - 18,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Ca Chiều Hạn nộp: 23-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ
3,500,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Hội An, Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Ca Chiều
Hạn nộp 23-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ
Mức lương 3,500,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Phụ Bếp Âu - Ca Chiều Hạn nộp: 23-11-2019Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
3,500,000 - 4,500,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Hội An, Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Phụ Bếp Âu - Ca Chiều
Hạn nộp 23-11-2019
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phụ bếp, Đầu bếp Âu - Á
Mức lương 3,500,000 - 4,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Hotel And Restaurant Management Companies
Địa điểm Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Quảng Nam Hạn nộp: 31-12-2019Ca xoay
Phục vụ
5,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Thăng Bình, Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Quảng Nam
Hạn nộp 31-12-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phục vụ
Mức lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Vinpearl Hotel & Resorts - Tập đoàn VinGroup
Địa điểm Thăng Bình, Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Quảng Nam Bản Sao Hạn nộp: 31-12-2019Ca xoay
Phục vụ
5,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Thăng Bình, Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Quảng Nam Bản Sao
Hạn nộp 31-12-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phục vụ
Mức lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Vinpearl Hotel & Resorts - Tập đoàn VinGroup
Địa điểm Thăng Bình, Quảng Nam, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ - Quảng Nam Vàng Hạn nộp: 31-12-2019Ca xoay
Phục vụ
5,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Thăng Bình, Quảng Nam
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ - Quảng Nam Vàng
Hạn nộp 31-12-2019
Phân loại Ca xoay
Danh mục Phục vụ
Mức lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Vinpearl Hotel & Resorts - Tập đoàn VinGroup
Địa điểm Thăng Bình, Quảng Nam, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!