Giới thiệu với bạn bè việc làm này
Tên bạn*
Email của bạn*
Chức danh*
Email của bạn bè*
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Email của bạn bè
Tin nhắn*
Độ dài tối đa là 250 Chars
  
Giới thiệu với bạn bè việc làm này
việc làm được gửi thành công đến bạn bè

Cập nhật việc làm Nhà hàng Khách sạn khác mới nhất

Service Assistant Manager - District 3 Mới Vàng Hạn nộp: 31-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
12,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quận 3, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Service Assistant Manager - District 3 Mới Vàng
Hạn nộp 31-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Nhà Hàng Pizza 4P
Địa điểm Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quản Lý Quầy (Hall Manager) Vàng Hạn nộp: 16-03-2020Ca xoay
Việc làm khác
6,500,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
10 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Quản Lý Quầy (Hall Manager) Vàng
Hạn nộp 16-03-2020
Phân loại Ca xoay
Danh mục Việc làm khác
Mức lương 6,500,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng CJ Foodville Vietnam - TOUS les JOURS
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Cửa Hàng Trưởng (Store Manager) Vàng Hạn nộp: 16-03-2020Ca xoay
Việc làm khác
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 8-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Cửa Hàng Trưởng (Store Manager) Vàng
Hạn nộp 16-03-2020
Phân loại Ca xoay
Danh mục Việc làm khác
Mức lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng CJ Foodville Vietnam - TOUS les JOURS
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 8-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Chế Biến Thực Phẩm Vàng Nổi bật Hạn nộp: 12-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
4,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
20 việc làm
Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Chế Biến Thực Phẩm Vàng Nổi bật
Hạn nộp 12-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Hệ Thống Big C Việt Nam
Địa điểm Hồ Chí Minh, Việt Nam
Trưởng Ca Nhà Hàng Âu Thực Dưỡng Vàng Hạn nộp: 29-02-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
8,000,000 - 9,500,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Trưởng Ca Nhà Hàng Âu Thực Dưỡng Vàng
Hạn nộp 29-02-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương 8,000,000 - 9,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng PREM BISTRO & CAFE
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Quận 5-Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Trợ Lý Bếp Nhật - Trình Độ N3_ Quận 1/ Quận 7 Vàng Nổi bật Hạn nộp: 05-03-2020Ca gãy
Việc làm khác
10,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
4 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Trợ Lý Bếp Nhật - Trình Độ N3_ Quận 1/ Quận 7 Vàng Nổi bật
Hạn nộp 05-03-2020
Phân loại Ca gãy
Danh mục Việc làm khác
Mức lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Nhật Hokkaido Sushi Sachi
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 7-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Nhân Viên Thu Ngân _ Quận 1 Mới Hạn nộp: 20-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Thu Ngân _ Quận 1 Mới
Hạn nộp 20-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng Nhà hàng East West Brewing
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Thu Ngân _ Quận 2 Mới Hạn nộp: 18-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Lễ tân, Việc làm khác, Phục vụ
4,500,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Thu Ngân _ Quận 2 Mới
Hạn nộp 18-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Lễ tân, Việc làm khác, Phục vụ
Mức lương 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PNB
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ _ Quận 2 Mới Hạn nộp: 18-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
4,500,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ _ Quận 2 Mới
Hạn nộp 18-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
Mức lương 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PNB
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Thu Ngân _ Quận 10 Hạn nộp: 28-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 10, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Thu Ngân _ Quận 10
Hạn nộp 28-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
Mức lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Yi Jia Dessert
Địa điểm Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ _ Quận 10 Hạn nộp: 28-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Việc làm khác
5,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
4 việc làm
Quận 10, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ _ Quận 10
Hạn nộp 28-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Việc làm khác
Mức lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 4
Nhà tuyển dụng Yi Jia Dessert
Địa điểm Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Thu Ngân/ Cashier - Quận 7 Mới Hạn nộp: 29-05-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
6,500,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
2 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Thu Ngân/ Cashier - Quận 7 Mới
Hạn nộp 29-05-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
Mức lương 6,500,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 2
Nhà tuyển dụng Chickita - Flame Grilled Chicken
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
4,500,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
10 việc làm
Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phục Vụ Nhà Hàng Fusion Á- Âu_ Quận 2, Quận 3, Huyện Hóc Môn
Hạn nộp 31-03-2020
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
Mức lương 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng Big Pig - BBQ & Beer
Địa điểm [Quận 2-Hồ Chí Minh, Quận 3-Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Phục vụ, Việc làm khác
4,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
20 việc làm
Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh, Quận 11-Hồ Chí Minh
Tiêu đề Phục Vụ Nhà Hàng Alacarte Á Âu_Quận 1, 10,11,Gò Vấp
Hạn nộp 31-03-2020
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phục vụ, Việc làm khác
Mức lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 20
Nhà tuyển dụng Sky Garden BBQ
Địa điểm [Quận 1-Hồ Chí Minh, Quận 10-Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh, Quận 11-Hồ Chí Minh, Việt Nam]
Đầu Bếp/ Chef _ Quận 2 Hạn nộp: 11-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Đầu bếp Âu - Á, Việc làm khác
8,000,000 - 11,000,000 VNĐ Một tháng
5 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Đầu Bếp/ Chef _ Quận 2
Hạn nộp 11-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Đầu bếp Âu - Á, Việc làm khác
Mức lương 8,000,000 - 11,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 5
Nhà tuyển dụng DF KITCHEN VIỆT NAM
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thu Ngân - Cashier Làm 4H/ Ngày_Quận 1 Hạn nộp: 31-03-2020Bán thời gian
Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
2,500,000 - 3,500,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Thu Ngân - Cashier Làm 4H/ Ngày_Quận 1
Hạn nộp 31-03-2020
Phân loại Bán thời gian
Danh mục Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
Mức lương 2,500,000 - 3,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Nhà hàng Star Anise Saigon
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Giám Sát Nhà Hàng_ Quận 1 Hạn nộp: 06-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Quản lý điều hành, Việc làm khác
7,000,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
1 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Giám Sát Nhà Hàng_ Quận 1
Hạn nộp 06-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Quản lý điều hành, Việc làm khác
Mức lương 7,000,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 1
Nhà tuyển dụng VEE AYY FOOD
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ _ Quận 1 Hạn nộp: 15-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
3 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ _ Quận 1
Hạn nộp 15-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
Mức lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 3
Nhà tuyển dụng Nhà hàng East West Brewing
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Bellman Khách Sạn_ Quận 1 Hạn nộp: 14-04-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Việc làm khác
5,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
6 việc làm
Quận 1, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Bellman Khách Sạn_ Quận 1
Hạn nộp 14-04-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Việc làm khác
Mức lương 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 6
Nhà tuyển dụng Khách sạn Nhật Bản Azumaya
Địa điểm Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Sushi Uraetei (Cộng Hòa) Nổi bật Hạn nộp: 31-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
6,000,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
10 việc làm
Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Sushi Uraetei (Cộng Hòa) Nổi bật
Hạn nộp 31-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
Mức lương 6,000,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV PHỔ ĐÌNH
Địa điểm Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhân Viên Phục Vụ Sushi Uraetei (Estella Place)_ Quận 2 Nổi bật Hạn nộp: 31-03-2020Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
6,000,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
10 việc làm
Quận 2, Hồ Chí Minh
Tiêu đề Nhân Viên Phục Vụ Sushi Uraetei (Estella Place)_ Quận 2 Nổi bật
Hạn nộp 31-03-2020
Phân loại Làm theo ca (8 giờ/ngày)
Danh mục Phục vụ, Lễ tân, Việc làm khác
Mức lương 6,000,000 - 7,500,000 VNĐ Một tháng
Vị Trí 10
Nhà tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV PHỔ ĐÌNH
Địa điểm Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nộp đơn ngay

Liên Hệ

Địa chỉ

Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!