Thông tin công ty

Khách sạn The Reverie Saigon

Tên Liên lạc: Ms Thắm
Địa chỉ email liên lạc: chefjob@huongnghiepaau.com
URL http://www.thereveriesaigon.com/
Mã số thuế/CMND: 
Người liên hệ: 
Số điện thoại liên hệ: 
Email Liên Hệ: 
Địa chỉ liên lạc: 22-36 Nguyen Hue Boulevard
Giới thiệu: 
Kết nối với Chefjob
Chứng nhận bởi

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!